Is CBD verslavend?

CBD olie druppels veroorzaken geen verslaving

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor CBD kopen opmerkelijk toegenomen, waardoor het de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Deze cannabisverbinding is onderwerp geweest van intensief onderzoek vanwege de vele potentiële voordelen voor de gezondheid en het persoonlijk welzijn. Naarmate het gebruik echter meer is verspreid, is er ook een andere vraag gerezen die een grondige analyse verdient: Is CBD verslavend?

Wat is CBD en waarvoor wordt het gebruikt?

De CBD of cannabidiol is een van de honderden chemische verbindingen die door de cannabisplant worden geproduceerd. In tegenstelling tot THC, de cannabinoïde die verantwoordelijk is voor de effecten van marihuana, veroorzaakt CBD geen psychoactieve effecten.

Tegenwoordig tonen steeds meer mensen interesse in producten die CBD bevatten vanwege de potentiële voordelen voor de gezondheid. Er is veel gezegd over hoe CBD zou kunnen helpen bij aandoeningen zoals angst, slapeloosheid en chronische pijn. Hoewel CBD-producten in veel landen zonder recept verkrijgbaar zijn, is het de moeite waard om te vermelden dat voor de behandeling van deze aandoeningen professioneel advies nodig is.

Waar wordt CBD vandaan gehaald? Is het legaal?

CBD is het belangrijkste bestanddeel van hennep extract, een THC-vrije cannabissoort die verschilt van de marihuanaplant. Omdat het THC-vrij is, is het kweken van hennep volledig legaal, net als van CBD afgeleide producten, die THC-vrij zijn.

Is CBD verslavend?

Een van de meest voorkomende zorgen die mensen hebben voordat ze het gebruik van CBD overwegen, is de verslavende werking.

Kortom, het antwoord op deze vraag is dat CBD niet verslavend is. Om dit te kunnen zeggen, baseren wetenschappers zich op het feit dat cannabidiol niet dezelfde neurale paden activeert als andere verslavende stoffen en geen tolerantie of ontwenningsverschijnselen veroorzaakt. In dierstudies veroorzaakt het ook geen gedragsveranderingen die wel werden waargenomen in experimenten met andere geneesmiddelen. Uiteindelijk zijn er geen gepubliceerde gevallen bekend van mensen die verslaafd zijn aan CBD.

Deze cannabisverbinding heeft zelfs verslavende eigenschappen en er wordt onderzoek gedaan naar het gebruik ervan bij de behandeling van verslavingen aan stoffen als tabak en alcohol.

Veelgestelde vragen over CBD en verslaving

Kan CBD verslavende of tolerante bijwerkingen veroorzaken?

Er zijn geen gerapporteerde gevallen van verslaving aan cannabidiol en mogelijke bijwerkingen van CBD zijn over het algemeen zeldzaam en mild en niet gerelateerd aan verslavingsproblemen. Bijwerkingen die werden waargenomen in klinische onderzoeken bij gezonde vrijwilligers waren onder andere diarree, misselijkheid, verminderde eetlust of vermoeidheid, maar deze treden meestal op bij hoge doses (20, 21).

Als ik de dosering CBD-olie voor pijn moet verhogen, betekent dit dan dat ik een verslaving heb ontwikkeld?

Het verhogen van de dosis CBD olie voor pijnbestrijding betekent niet dat er een verslaving is ontstaan. Omdat pijn een complexe ervaring is, kan het in bepaalde situaties nodig zijn om de dosis CBD aan te passen om verlichting te bieden, altijd onder professioneel advies en toezicht. In tegenstelling tot opioïden en sommige conventionele pijnmedicijnen is cannabidiol niet verslavend of verslavend.

Als ik stop met het roken van tabak om CBD te vapen, is dat dan een andere soort verslaving?

De nicotine in tabak is de stof die verantwoordelijk is voor het hoge verslavende vermogen. Net als CBD wordt het meestal via de longen toegediend. Roken brengt echter niet dezelfde risico’s met zich mee als vaping, en CBD is een stof die vrijwel geen afhankelijkheid met zich meebrengt vergeleken met tabak, zoals in dit artikel besproken zal worden.

Kun je verslaafd zijn aan cannabis zonder THC?

De verslavende werking van cannabis houdt verband met THC, de belangrijkste psychoactieve stof in marihuana. CBD is een andere verbinding in cannabis die geen psychoactieve effecten heeft en niet in verband wordt gebracht met verslaving. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat de ontwikkeling van verslavingen beïnvloed kan worden door een aantal factoren, waaronder psychologische en sociale aspecten. Daarom moet de reactie op individuele basis worden beoordeeld door een professional.

Is het veilig om CBD-producten te gebruiken als ik een geschiedenis van verslaving aan andere stoffen heb?

Hoewel CBD niet verslavend is, moet het op de juiste manier worden gebruikt en moet er een professional worden geraadpleegd als je je zorgen maakt of een geschiedenis van verslaving hebt.

Waarom is CBD niet verslavend?

Om deze vraag te beantwoorden spraken we met Dr. Caudevilla, een huisarts en expert in drugsverslaving met uitgebreide ervaring in zorg-, onderzoeks- en onderwijsprojecten met betrekking tot drugsgebruik.

Volg ons tot het einde om beter te begrijpen wat verslavingen zijn, waarom CBD niet verslavend is en hoe deze stof ons lichaam en onze geest beïnvloedt:

Wat is een verslaving?

Verslaving is een complexe en multidimensionale term die in verschillende disciplines is bestudeerd, zoals psychologie, geneeskunde, psychiatrie, antropologie en sociologie. Het verwijst naar een patroon van middelengebruik waarbij aanzienlijke onrust wordt ervaren en waarbij de persoon niet in staat is om zijn of haar gebruik onder controle te houden, ondanks de negatieve gevolgen die het kan hebben op verschillende gebieden van zijn of haar leven, zoals gezondheid, familierelaties, werk, sociaal leven, financiën of zelfs juridische problemen.

Hoe wordt een verslaving vastgesteld?

Verslaving is een complex fenomeen en de definitie en diagnose ervan kunnen variëren afhankelijk van het perspectief en de context waarin het wordt geanalyseerd.

De twee meest gebruikte systemen voor het definiëren en diagnosticeren van geestelijke stoornissen zijn de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) van de American Psychiatric Association en de International Classification of Diseases (ICD) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De laatste (5e) editie van de DSM, gepubliceerd in 2013, bevatte nieuwe criteria voor het definiëren van ‘Cannabisgebruiksstoornis’, wat heeft geleid tot debat en kritiek vanuit de wetenschappelijke gemeenschap (1-3).

Welke stoffen kunnen verslaving veroorzaken?

Bij de vraag of CBD verslavend is, is het cruciaal om te begrijpen dat verslaving niet beperkt is tot drugs alleen, maar zich kan manifesteren met een verscheidenheid aan stoffen, waaronder verslavend gedrag of verslavende activiteiten.

De kans op afhankelijkheidsproblemen varieert tussen stoffen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden. Drugs zoals opiaten, amfetaminen en cocaïne hebben een groter verslavingspotentieel dan andere stoffen zoals MDMA of marihuana. Bovendien zijn niet alle verboden stoffen verslavend. Het afhankelijkheidspotentieel van LSD en psychedelica in het algemeen is bijvoorbeeld nihil (4).

Aan de andere kant kunnen sommige geneesmiddelen op recept ook afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij abrupt stoppen, zoals benzodiazepinen, zolpidem en zijn derivaten, pregabaline of sommige antidepressiva. Er bestaat een mythe dat verslavingen alleen aan drugs te wijten zijn, maar in werkelijkheid is het onderscheid tussen “drugs” en “farmaceutica” eerder theoretisch dan reëel.

Wat zijn de symptomen van verslaving?

Verslavingen kunnen zich manifesteren als lichamelijke en psychologische afhankelijkheid. Fysieke afhankelijkheid houdt veranderingen in het lichaam in als gevolg van het voortdurende gebruik van een verslavende stof, zoals de ontwikkeling van tolerantie en ontwenning. Tolerantie verwijst naar de behoefte aan toenemende doses om hetzelfde initiële effect van een stof te krijgen, wat leidt tot toenemend gebruik en de ontwikkeling van lichamelijke afhankelijkheid. Aan de andere kant zijn ontwenningsverschijnselen de symptomen die optreden wanneer het gebruik van een verslavende stof abrupt wordt gestopt. Deze symptomen kunnen onaangenaam zijn en variëren afhankelijk van het soort middel en de ernst van de verslaving. Ontwenning vermijden is een van de oorzaken die lichamelijke verslaving in stand houden.

Psychologische verslaving richt zich daarentegen op de emotionele en gedragsmatige aspecten die samenhangen met het dwangmatige verlangen om een verslavende stof te gebruiken of zich bezig te houden met een verslavende activiteit of gedrag. In tegenstelling tot lichamelijke verslaving is psychologische verslaving niet noodzakelijk gekoppeld aan veranderingen in het lichaam, maar eerder aan denk- en gedragspatronen die het dwangmatige verlangen om te consumeren of de verslavende activiteit uit te oefenen in stand houden. Emotionele en psychologische factoren, zoals angst, depressie, verveling of de behoefte aan ontsnapping, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van psychologische verslaving.

Het verschil tussen lichamelijke en psychologische afhankelijkheid is theoretisch, aangezien de hersenen het anatomische en functionele substraat vormen van zowel het psychologische als het lichamelijke. De psychische of mentale sfeer bepaalt ook objectieve en meetbare veranderingen in het centrale zenuwstelsel. Uiteindelijk is verslaving een complexe interactie tussen de lichamelijke en psychologische aspecten van het individu.

In welke delen van de hersenen komen verslavingen voor?

Op anatomisch niveau zijn verslavingen gerelateerd aan de set hersenstructuren van het mesocorticolimbische dopaminerge systeem (9). Dit netwerk omvat enerzijds de mesolimbische pathway, die het ventrale tegmentale gebied verbindt met de nucleus accumbens, en een cruciale rol speelt in de perceptie van beloning en de vorming van herinneringen die geassocieerd worden met plezier. Ook de prefrontale cortex is erbij betrokken, die verantwoordelijk is voor beoordelingsvermogen, besluitvorming en impulscontrole.

Een afname van de prefrontale functie kan bijdragen aan de bestendiging van verslavingsgedrag, waardoor het voor de persoon moeilijker wordt om te stoppen met het gebruik van middelen of verslavende activiteiten.

Relatie tussen dopamine, verslavingen en CBD

Op neurobiologisch niveau hebben verslavingen te maken met het beloningssysteem van de hersenen, waarin dopamine, een neurotransmitter die geassocieerd wordt met plezier en motivatie, een sleutelrol speelt bij het versterken van verslavend gedrag. Dopamine versterkt de associatie tussen de verslavende stimulus en plezier, waardoor een positieve feedbacklus ontstaat (8).

Na verloop van tijd leidt herhaalde blootstelling aan verslavende stoffen of gedrag tot veranderingen in de hersenen die in stand worden gehouden, waardoor de neurale verbindingen die geassocieerd worden met verslaving sterker worden. Dit creëert een verhoogde afhankelijkheid en tolerantie, wat leidt tot het dwangmatig zoeken naar de verslavende stof of activiteit.

CBD kan de belonings- en dopaminecircuits in de hersenen beïnvloeden, maar op een andere manier dan verslavende middelen. Hoewel er nog steeds onderzoek naar wordt gedaan, wordt gesuggereerd dat cannabidiol de beloningscircuits in de hersenen kan beïnvloeden door het plezierige effect van verslavende middelen te verminderen en daarmee de motivatie om ze te gebruiken. Daarnaast kan CBD via het endocannabinoïde systeem helpen de angst te verminderen die gepaard gaat met het afkicken van verslavende middelen.

Wetenschappelijk onderzoek naar de verslavende werking van CBD

Wetenschappelijke studies naar het verslavende potentieel van CBD hebben geconcludeerd dat deze cannabinoïde geen verslavende effecten heeft, tenminste zoals dit concept wordt toegepast op andere psychoactieve stoffen, en volgens studies van celculturen (13-15) en dierproeven. (16-18)

 • CBD activeert niet de neurale mechanismen en paden die door andere drugs worden gestimuleerd.
 • Het veroorzaakt niet de gedragsveranderingen die zijn waargenomen bij dieren die zijn blootgesteld aan verslavende drugs.
 • Het veroorzaakt geen farmacologische tolerantie of ontwenningssyndroom.
 • Er zijn geen gepubliceerde gevallen bekend van mensen die verslaafd zijn aan cannabidiol.

Het feit dat CBD geen psychoactieve eigenschappen heeft, wordt in verband gebracht met het feit dat CBD niet verslavend of verslavend kan zijn. Het heeft zelfs verslavende eigenschappen en het potentieel ervan als medicijn voor de behandeling van verschillende verslavingen wordt momenteel onderzocht.

Het is belangrijk om op te merken dat het verslavende vermogen van cannabis uitsluitend gerelateerd is aan THC, de belangrijkste psychoactieve verbinding in marihuana. Als je het verslavingspotentieel van een stof bekijkt, moet je ook rekening houden met psychologische en sociale factoren. Verslavingsstoornissen die verband houden met cannabis komen minder vaak voor dan die van middelen als alcohol, tabak of cocaïne (19). In gevallen waar cannabisgerelateerde verslavingsstoornissen optreden, is THC de farmacologische verbinding die erbij betrokken is.

Hoe bepalen we wat verslavend is?

Wetenschappelijke onderzoeken naar de verslavende werking van stoffen zijn gebaseerd op het neurobiologische model van verslaving, dat wordt voorgesteld als een probleem van neurotransmitters en hersenbanen. Het is echter belangrijk om te erkennen dat deze benadering is bekritiseerd vanwege de reductionistische aanpak en het uitsluiten van andere relevante factoren, zoals de sociale, culturele en psychologische context.

Het bewijs voor verslavende stoffen komt voornamelijk van studies op proefdieren (voornamelijk ratten en muizen) onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. In deze experimentele omgeving is het mogelijk om een muis verslaafd te maken aan een stof. Maar het is bijvoorbeeld relevant dat wanneer deze experimenten worden uitgevoerd in ruimtes waar dieren kunnen spelen, ze een enorme desinteresse in drugs vertonen. (10)

Bovendien verwaarloost het neurobiologische model andere relevante factoren zoals de sociale, culturele en psychologische context van individuen. Deze reductionistische benadering gaat voorbij aan psychosociale, omgevings- en genetische factoren die ook een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van verslavingen. (11)

Het is duidelijk en belangrijk om op te merken dat de ontwikkeling van verslaving bij mensen heel anders kan verlopen dan bij proefdieren. Dierlijk en menselijk gedrag zijn heel verschillend. Vooral in aspecten die te maken hebben met culturele conditionering, zoals voedsel of de seksuele sfeer. Bij activiteiten die met deze aspecten te maken hebben, gedragen mensen (althans de overgrote meerderheid) zich niet als honden of muizen.

Na vijftig jaar experimenteren is er nog geen enkele effectieve farmacologische behandeling op basis van dit neurobiologische model. Het is veelzeggend dat taal en communicatie (psychotherapie) een van de meest effectieve behandelingen is voor verslavingsstoornissen, wat aangeeft dat dit waarschijnlijk uniek menselijk gedrag is (12).

Dit benadrukt het belang van professionele beoordeling bij de diagnose van verslavingen, aangezien wetenschappelijk onderzoek vaak menselijke factoren uitsluit in zijn studie en mogelijk niet de realiteit over een stof weergeeft.

Tot slot…

Over het algemeen is CBD een veilige, niet-psychoactieve en niet-verslavende stof. Gepast en verantwoord gebruik wordt aanbevolen. Als je je zorgen maakt over verslavingen, zijn professionele beoordeling en een geïndividualiseerde reactie essentieel.

Dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld voor diagnose, preventie of genezing van een ziekte of symptoom. De inhoud kan de diagnose of behandeling van een ziekte of symptoom aanvullen, maar nooit vervangen. Cannactiva-producten zijn geen geneesmiddelen. We raden je aan een gezondheidsdeskundige te raadplegen voordat je CBD-producten gaat gebruiken, vooral als je een geschiedenis van verslaving of andere gezondheidsproblemen hebt.

Referencias
 1. Hamilton, I., Tracy, D. (2020). Problemen met het definiëren van cannabisafhankelijkheid. Current Opinion in Psychiatry, 33(1), 14-19.
 2. Schlag, A. K., Hindocha, C., Zafar, R., Nutt, D. J., & Curran, H. V. (2021). Geneesmiddelen op basis van cannabis en cannabisafhankelijkheid: Een kritisch overzicht van kwesties en bewijs. Journal of Psychopharmacology (Oxford, Engeland), 35(7), 773-785.
 3. Sznitman, S. R., & Room, R. (2018). Rethinking indicators of problematic cannabis use in the era of medical cannabis legalization. Verslavingsgedrag, 77, 100-101.
 4. Schlag AK, Aday J, Salam I, Neill JC, Nutt DJ. Bijwerkingen van psychedelica: van anekdotes en verkeerde informatie naar systematische wetenschap. J Psychopharmacol. 2022 Mar;36(3):258-272.
 5. Sonkurt HO. Handel in cryptocurrency als gedragsverslaving: een casusverslag. Psychiatr Danub. 2023 Voorjaar;35(1):128-131
 6. Stevens MW, Dorstyn D, Delfabbro PH, King DL. Wereldwijde prevalentie van game-stoornis: een systematische review en meta-analyse. Aust N Z J Psychiatry. 2021 jun;55(6):553-568.
 7. Grall-Bronnec M, Bulteau S, Victorri-Vigneau C, Bouju G, Sauvaget A. Waarzegverslaving: helaas een serieus onderwerp over een casusverslag. J Gedragsverslaafde. 2015 Mar;4(1):27-31
 8. Volkow, N. D., & Morales, M. (2015). Het brein aan drugs: van beloning tot verslaving. Cell, 162(4), 712-725.
 9. Koob, G. F., & Volkow, N. D. (2010). Neurocircuit van verslaving. Neuropsychopharmacology : officiële publicatie van het American College of Neuropsychopharmacology, 35(1), 217-238.
 10. Baran NM. Reductionistisch denken en diermodellen in neuropsychiatrisch onderzoek. Gedrags- en hersenwetenschappen. 2019;42:e3
 11. Field M, Heather N, Wiers RW. Inderdaad, niet echt een hersenaandoening: Implicaties voor reductionistische verklaringen van verslaving. Gedrags- en hersenwetenschappen. 2019;42:e9.
 12. de Wit H, Epstein DH, Preston KL. Beperkt menselijke taal de vertaalbaarheid van klinisch en preklinisch verslavingsonderzoek? Neuropsychofarmacologie. 2018;43(10):1985-8
 13. Thomas A, Baillie GL, Phillips AM, Razdan RK, Ross RA, Pertwee RG. Cannabidiol heeft een onverwacht hoge potentie als antagonist van CB1- en CB2-receptoragonisten in vitro. Br J Pharmacol. 2007;150(5):613-23
 14. Bisogno T, Hanus L, De Petrocellis L, et al. Moleculaire doelwitten voor cannabidiol en zijn synthetische analogen: effect op vanilloïde VR1-receptoren en op de cellulaire opname en enzymatische hydrolyse van anandamide. Br J Pharmacol. 2001;134(4):845-52
 15. Katsidoni V, Anagnostou I, Panagis G. Cannabidiol remt het beloningsbevorderende effect van morfine: betrokkenheid van 5-HT1A-receptoren in de dorsale raphekern. Verslaafde Biol. 2013;18(2):286-96
 16. Hine B, Torrelio M, Gershon S. Interactions between cannabidiol and delta9-THC during abstinence in morphine-dependent rats. Life Sci. 1975;17(6):851-7
 17. Bhargava HN. Effect van enkele cannabinoïden op naloxon-geprecipiteerde abstinentie bij morfine-afhankelijke muizen. Psychofarmacologie. 1976;49(3):267-70.
 18. Parker LA, Burton P, Sorge RE, Yakiwchuk C, Mechoulam R. Effect of low doses of delta9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol on the extinction of cocaine-induced and amphetamine-induced conditioned place preference learning in rats. Psychopharmacology (Berl) 2004;175(3):360-6.
 19. Lopez-Quintero C, Pérez de los Cobos J, Hasin DS, Okuda M, Wang S, Grant BF, Blanco C. Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drugs Alcohol Afhankelijkheid. 2011 mei 1;115(1-2):120-30.
 20. Cunha JM, Carlini EA, Pereira AE, Ramos OL, Pimentel C, Gagliardi R, Sanvito WL, Lander N, Mechoulam R. Chronische toediening van cannabidiol aan gezonde vrijwilligers en epileptische patiënten. Farmacologie. 1980;21(3):175-85. doi: 10.1159/000137430.
 21. Taylor L, Gidal B, Blakey G, Tayo B, Morrison G. A Phase I, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Single Ascending Dose, Multiple Dose, and Food Effect Trial of the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Highly Purified Cannabidiol in Healthy Subjects. CNS-geneesmiddelen. 2018 32:1053-1067. doi: 10.1007/s40263-018-0578-5.

Dr. Fernando Caudevilla
Huisarts en expert in drugsverslaving. Het werkt aan verschillende drugsgerelateerde hulp-, onderzoeks- en trainingsprojecten, waaronder therapeutische cannabis.

Mi Cesta0
There are no products in the cart!
Continue shopping
Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we u helpen?
Whatsapp Aandacht (maandag-vrijdag/ 11-18 uur)