Age Verification

Leeftijdscontrole

Bevestig dat je ouder bent dan 18 om verder te gaan.

Een stap in de richting van decriminalisering en legalisering van marihuana in Europa

Legale marihuana Europa

Publicatie van de conclusies van de Raad van de Europese Unie met zijn progressievere aanpak van de drugsproblematiek.

Naar legalisering van marihuana in Europa

De Raad van de Europese Unie toont zijn meest progressieve standpunt over het drugbeleid door een nieuwe, op mensenrechten gebaseerde aanpak van drugs te onderschrijven.

Europa wijst in een nieuwe richting: drugsbeleid geworteld in mensenrechten

In de conclusie van de Raad, Conclusies van de Raad over een op mensenrechten gebaseerde aanpak van het drugsbeleid erkent de Raad het recht van landen om persoonlijk drugsbezit te decriminaliseren en de gezondheid van hun burgers te beschermen. De Raad is het belangrijkste wetgevende orgaan in de Europese Unie en zijn beslissingen hebben een directe impact op het beleid van de lidstaten. De kracht ervan geeft omvang en belang aan het nieuws.

Het document dringt er bij de lidstaten van de Europese Unie (EU) op aan om drugsbeleid ontwikkelen dat de mensenrechten beschermt en bevordert, discriminatie en stigmatisering vermindert en vrijwillige toegang tot diensten zoals preventie mogelijk maaktevidence-based programma’s, risico- en schadebeperking, vroegtijdige opsporing en interventies, counseling, behandeling, rehabilitatie en sociale re-integratie voor mensen die drugs gebruiken.

De lidstaten worden ook uitgenodigd om gezamenlijk het effect van dwangsancties en drugsgerelateerde strafrechtspleging te beoordelen, met name voor gemarginaliseerde en kwetsbare groepen.

Kortom, de conclusie van de Raad roept op tot een nieuwe, meer realistische en meer robuuste aanpak van het drugsbeleid in Europa, gebaseerd op gegevens en wetenschappelijk bewijs. Het doel is om een op mensenrechten gebaseerd drugsbeleid te promoten, gebaseerd op diversiteit, gelijkheid en inclusie van alle burgers, en om een effectieve respons van regeringen te bevorderen.

Het werk is aangestuurd door Tsjechië, dat de Horizontale Groep Drugs van de Raad heeft geleid tijdens zijn zes maanden durende termijn als voorzitter van de Europese Unie. De conclusie van de Raad is op 8 december 2022 gepubliceerd en wordt onderschreven door de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken.

Wat voor soort drugs wil de EU reguleren?

In deze conclusie van de Europese Raad wordt geen specifiek type drug genoemd, marihuana, synthetische drugs, synthetische cannabinoïden of andere soorten. Het is een eerste stap in de richting van een gezamenlijk platform tussen alle Europese landen om het drugsbeleid te heroverwegen.

Het is duidelijk dat niet alle drugs hetzelfde zijn en dat ze ook niet dezelfde impact en sociale realiteit hebben. Laten we eens kijken wat de werkgroep voor Europese cannabisregulering te zeggen heeft.

Cannabisbeleid in Europa

De oorlog tegen drugs beëindigen en een op mensenrechten gebaseerd beleid bevorderen

Op dit moment heeft elk Europees land zijn eigen cannabiswetgeving, wat nergens op slaat. En begrijp de verklaring niet verkeerd: het is prima dat elk land zijn eigen soevereiniteit heeft, maar er zijn wetten die onrechtvaardig zijn omdat ze niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens, maar op sociaal stigma, waardoor een deel van de bevolking wordt gediscrimineerd en de mensenrechten worden geschonden. En dat is wat de nieuwe kijk op drugsbeleid wil corrigeren. En van alle drugs, en dit is een persoonlijke mening – gebaseerd op uitgebreide informatie en ervaring in de sector – lijkt marihuana mij de meest onterecht gecriminaliseerde drug.

Europees cannabisstigma en hypocrisie

Het Europese drugbeleid met betrekking tot cannabis is altijd hypocriet gebleken en wordt bepaald door arbitraire criteria en verouderde wetenschappelijke gegevens. Jarenlang was dit beleid aanvankelijk gebaseerd op het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961, waarin het cannabis en zijn hars (hasjiesj) werden geclassificeerd als een drug van schema IV, op hetzelfde niveau als heroïne! Wetenschappelijk gezien is cannabis op zijn minst veiliger dan opiaten, omdat er geen risico op overlijden is verbonden aan het gebruik ervan. Maar pas in december 2020 (bijna 60 jaar later!) werd deze barbaarsheid gewijzigd en werd er gestemd om marihuana van de lijst met drugs te schrappen.

Er verandert iets op het oude continent

Alleen al op het Europese continent zijn er grote verschillen in de regulering van de recreatieve cannabismarkt: verschillende wetten en straffen, verschillende gradaties van permissiviteit en belachelijke wettelijke THC-limieten.

In het afgelopen jaar hebben we verschillende Europese landen hun cannabiswetgeving zien veranderen: de voorstel om recreatieve cannabis in Duitsland te reguleren, legalisering van de verkoop van CBD-bloemen in Frankrijk, de verhoging van de wettelijke THC-limiet naar 1% in Tsjechiëde Legalisering cannabis in Malta goedgekeurdLuxemburg werkt ook aan de legalisering van niet-medische cannabis.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van grote veranderingen die momenteel plaatsvinden op Europees niveau op het gebied van cannabis. Maar we hebben ook gezien dat dergelijke pogingen om cannabis te legaliseren mislukken door bureaucratie, gebrek aan een solide wettelijk kader en overregulering.

Dit alles weerspiegelt de complexiteit van de cannabismarkt in de moderne tijdAan de ene kant kan de mogelijkheid van problematisch cannabisgebruik dat kan leiden tot gezondheidsrisico’s niet worden uitgesloten, maar de CBD cannabis toppen en de CBD hasj bevinden zich in een grijs gebied (hebben een minimaal percentage THC en kunnen er geen narcotische effecten aan toeschrijven). Hoe stel je vast welke THC-limiet veilig is? Zijn andere drugs zoals alcohol niet gereguleerd? Wie heeft het recht om weloverwogen te beslissen welke medicijnen hij in zijn eigen lichaam stopt?

  Veranderingen in de marihuanawetgeving in verschillende Europese landen

  De afgelopen jaren heeft er in verschillende Europese landen een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in het cannabisbeleid, waarbij het recreatieve gebruik van cannabis door volwassenen werd gereguleerd en gedecriminaliseerd. Hieronder worden enkele prominente voorbeelden beschreven:

  Luxemburg

  In 2018 legaliseerde Luxemburg de consumptie van cannabis voor recreatief gebruik, waardoor volwassenen maximaal vier marihuanaplanten in huis mogen hebben. Daarnaast is de verkoop van cannabiszaden toegestaan zonder beperkingen wat betreft de hoeveelheid of het niveau van THC, het psychoactieve bestanddeel van de plant.

  Malta

  Eind vorig jaar zette Malta een vergelijkbare stap door cannabis te legaliseren. De wet stelt een bezitslimiet van 7 gram in en staat het kweken van maximaal vier planten thuis voor persoonlijk gebruik toe. Consumptie is ook toegestaan in particuliere verenigingen zonder winstoogmerk met maximaal 500 leden. Consumptie op openbare plaatsen is echter verboden.

  Misschien ben je geïnteresseerd in: Wettelijke status van cannabis en CBD in Malta

  Portugal

  In 2001 decriminaliseerde Portugal het bezit van maximaal 25 gram marihuana en persoonlijk gebruik. Bovendien werd het therapeutisch gebruik van de plant toegestaan.

  Misschien ben je geïnteresseerd in: Wettelijke status van cannabis en CBD in Portugal

  Tsjechië

  Hoewel cannabis nog steeds illegaal is in Tsjechië, werd het in 2010 niet langer beschouwd als een strafbaar feit. Het bezit van maximaal 10 gram of vijf planten is niet strafbaar, zolang het voor persoonlijk gebruik is.

  Misschien ben je geïnteresseerd in: Wettelijke status van cannabis en CBD in Tsjechië

  Nederland

  Nederland heeft een uniek beleid dat consumptie in coffeeshops met overheidsvergunning toestaat. Daarnaast is de verkoop in winkels en het bezit van maximaal 5 gram toegestaan. De wetgeving staat ook het kweken van maximaal 5 planten toe zonder juridische gevolgen, zolang het voor persoonlijk gebruik is. Het medicinale gebruik van cannabis is volledig legaal in dit land.

  Deze veranderingen in het cannabisbeleid in Europa weerspiegelen een trend naar meer tolerantie ten opzichte van de regulering van cannabisgebruik en legalisering, zowel voor recreatief als therapeutisch gebruik. Verschillende landen hebben in dit opzicht voor verschillende benaderingen gekozen, op zoek naar een evenwicht tussen individuele vrijheid en de bescherming van de volksgezondheid.

  Misschien ben je geïnteresseerd in: Cannabislandschap in Nederland: Interview met een expert

  Voorstel om recreatieve cannabis in Europa te reguleren

  Wat is cannabis decriminalisering?

  Decriminalisering van cannabis verwijst naar wetswijzigingen rond kleine, persoonlijke en niet-gewelddadige cannabisgerelateerde activiteiten. Met andere woorden, als een persoon een bepaalde stof voor persoonlijk gebruik en/of bezit verwerft, zou hij of zij niet geconfronteerd mogen worden met strafrechtelijke of juridische gevolgen. Dit definieert de decriminalisering van drugs zoals we die nu kennen.

  In dit verband stelt de conclusie van de Raad: “…. Volgens de drugsbestrijdingsverdragen van de VN kunnen staten alternatieve, niet-vrijheidsbenemende maatregelen overwegen voor personen die worden beschuldigd van lichte, niet-gewelddadige drugsgerelateerde overtredingen, en kunnen zij, in overeenstemming met de nationale grondwettelijke, wettelijke en bestuursrechtelijke stelsels, alternatieven of aanvullende maatregelen bieden voor veroordeling of straf.“.

  Over de decriminalisering van marihuana in Europa

  Cannactiva, CBD shop, heeft exclusieve toegang gehad tot het werkmateriaal van de cannabis drugs groep die gepresenteerd is aan de Raad van de Europese Unie. Dit rapport presenteert belangrijke beleidsuitdagingen voor de handhaving van internationale en Europese cannabisgerelateerde wetgeving en schetst de noodzaak om niet-medisch cannabisgebruik te decriminaliseren en reguleren.

  Het document, opgesteld door Kenzi Riboulet-Zemouli een onafhankelijke cannabisonderzoeker uit Barcelona, verbonden aan de Cannabis Hub en met de medewerking van Benjamin-Alexandre Jeanroy, biedt een interessante analyse van de criminalisering van cannabisbezit in verschillende Europese landen.

  In Europa vinden we zeer repressieve systemen, met de facto decriminalisaties. Het beleid van Frankrijk en Nederland is hier een goed voorbeeld van. In Frankrijk zijn wetshandhavingsinstanties vrij om al dan niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging wanneer ze het bezit van kleine hoeveelheden marihuana ontdekken. Nederlanders van hun kant kunnen (of kunnen niet) “decriminaliseren in de praktijk”: de wet voorziet in een strafcomponent, maar in de praktijk kan er geen straf zijn. In beide gevallen is criminalisering altijd mogelijk.

  Voorbeelden van iets minder repressieve landen worden ook getoond: Spanje als voorbeeld van sancties die onder de discretionaire bevoegdheid van de politie vallen, Portugal en Tsjechië met discretionaire bevoegdheid voor bestuur en sancties, en Polen met discretionaire bevoegdheid in het strafrechtsysteem. In veel van deze gevallen blijft het persoonlijk bezit van cannabis strafbaar.

  11 manieren om cannabis in de Europese Unie te reguleren

  Het interne werkdocument over cannabis waar Cannactiva inzage in heeft gehad, benadrukt het gebrek aan effectieve beleidsinitiatieven op dit gebied en geeft een overzicht van 11 opties voor het implementeren van een drugsbeleid binnen het internationale en Europese wettelijke kader, waarvan sommige meer aanbevelenswaardig zijn dan andere.

  In zijn analyse beoordeelt expert Riboulet-Zemouli twee veilige drugsbeleidsopties die veilig geïmplementeerd zouden kunnen worden, maar hij legt ook slechte ideeën bloot en laat zien hoe sommige beleidsmaatregelen zelfs perverse gevolgen kunnen hebben voor mensen.

  Uiteindelijk zal elk land zijn eigen cannabisbeleid bepalen en er rekening mee houden dat opgelegde beperkingen gerechtvaardigd en niet-discriminerend moeten zijn.

  Legaliteit en regulering van marihuana in Europa: wat nu?

  De publicatie van de conclusie van de Raad van de Europese Unie wordt door velen verwelkomd als zeer veelbelovend nieuws dat voorziet in verbeteringen in de aanpak van kwesties zoals drugsmisbruik of gecontroleerde toegang tot bepaalde stoffen, en zal naar verwachting als basis dienen voor het bevorderen van een platform voor hervorming van het drugsbeleid met betrekking tot legale marihuana.

  Kenzi Riboulet-Zemouli, onderzoeker internationaal drugbeleid en hoofdauteur van het rapport over cannabis voorgesteld aan de Raad van de Europese Unie, ook een activist met een decennium bij de VN, heeft zijn enthousiasme geuit voor deze Europese houding om hervormingen door te voeren voor het cannabisbeleid. modernisering van het drugsbeleid nodig in het oude continent.

  Informatie over drugsbeleid in Europa (veelgestelde vragen)

  Wat betekent decriminalisering van drugs?

  De term decriminalisering van drugs verwijst naar wijzigingen in de nationale wetgeving over drugsgebruik en -bezit en de daarmee verband houdende voorbereidende activiteiten, voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor persoonlijk gebruik en bezit.

  Wat zijn de verschillen tussen decriminalisering en decriminalisering?

  Decriminalisering is synoniem met decriminalisering.

  Waar verwijst de legalisering van marihuana naar?

  Legalisering van marihuana verwijst naar de wijziging van nationale wetten op het gebruik en bezit van cannabis, evenals de wetten die de teelt, de verwerking, het transport, de handel, de invoer, de uitvoer en de verkoop van cannabis reguleren.

  Als je dit artikel leuk vond, meld je dan aan voor de nieuwsbrief en blijf leren. Naast het krijgen van kortingsbonnen voor de CBD winkel .

  Isidre Carballido
  Oprichter en CEO bij Cannactiva | Cannabis Expert

  Mi Cesta0
  There are no products in the cart!
  Continue shopping
  Open chat
  1
  Hulp nodig?
  Hallo!
  Kunnen we u helpen?
  Whatsapp Aandacht (maandag-vrijdag/ 11-18 uur)