Age Verification

Leeftijdscontrole

Bevestig dat je ouder bent dan 18 om verder te gaan.

Kan CBD worden genomen tijdens de zwangerschap?

CBD en zwangerschap

Het gebruik van cannabidiolproducten (CBD) producten, in het bijzonder CBD-olie olie, heeft aan populariteit gewonnen vanwege de potentiële therapeutische effecten. Er rijzen echter veel vragen over de veiligheid van CBD tijdens de zwangerschap.

Wist je dat het endocannabinoïde systeem invloed heeft op zwangerschap en bevalling? En dat baby’s een ander endocannabinoïde systeem hebben dan volwassenen en dat het daarom niet aan te raden is om ze bloot te stellen aan CBD of THC? Dit artikel wil licht werpen op deze controversiële kwestie, gebaseerd op bestaand wetenschappelijk bewijs.

Disclaimer: Het gebruik van CBD en cannabis wordt afgeraden tijdens zwangerschap en borstvoeding. Als je wilt weten waarom, blijf dan dit bericht lezen waarin interessante feiten worden genoemd.

CBD, cannabisgebruik en zwangerschap

Zwangerschap is een unieke periode in het leven van elke vrouw en kan veel uitdagingen met zich meebrengen, niet alleen fysiologisch, maar ook spiritueel, familiair en zelfs cultureel. Tijdens de wervelwind van veranderingen die een zwangerschap met zich meebrengt, is het normaal dat je last hebt van stress, angst, slaapproblemen, misselijkheid en overgeven. Om het hoofd te bieden aan verschillende situaties die zich tijdens deze fase kunnen voordoen, vragen sommige vrouwen of het mogelijk is om CBD-druppels te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Wat gebeurt er als CBD tijdens de zwangerschap wordt gebruikt?

Het endocannabinoïde systeem van het lichaam, waarmee CBD samenwerkt, speelt een cruciale rol in de zwangerschap, van de conceptie tot de bevalling. Daarom kan elke verbinding die een wisselwerking heeft met het endocannabinoïde systeem in theorie de zwangerschapsuitkomst beïnvloeden, hoewel de omvang en aard van deze effecten nog niet volledig bekend zijn.

Het moet duidelijk zijn dat, wat betreft het sublinguaal innemen van CBD, CBD-producten in de meeste Europese landen niet gereguleerd zijn voor oraal gebruik.

Is CBD veilig om te gebruiken tijdens de zwangerschap?

Op dit moment is er geen sluitend bewijs dat CBD volledig veilig is voor gebruik tijdens de zwangerschap. Sommige dierstudies wijzen op mogelijke risico’s die de ontwikkeling van de foetus kunnen beïnvloeden, maar uitgebreide studies bij mensen ontbreken.

Het wordt aanbevolen om cannabisgebruik te vermijden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Gezondheidsautoriteiten raden het gebruik van CBD tijdens de zwangerschap af vanwege het gebrek aan onderzoek naar de effecten op de zich ontwikkelende foetus en zwangere moeders.

Uit de weinige rapporten bij mensen is gebleken dat de meest voorzichtige optie is om af te zien van CBD-consumptie tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Dit komt omdat dergelijk gebruik de normale fysiologie en groei van de foetus of baby kan veranderen, wat op zijn beurt de vorming van cruciale hersenverbindingen kan beïnvloeden.

Factoren die je moet overwegen voordat je cannabis gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding

Het endocannabinoïde systeem is een complex netwerk van receptoren en neurotransmitters die een essentiële rol spelen in het handhaven van de homeostase van het lichaam. Met andere woorden, het is als het “controlecentrum” dat verantwoordelijk is voor het gezond en in balans houden van de lichaamsfuncties.

De functie van het endocannabinoïde systeem varieert van embryonale ontwikkeling tot volwassenheid en ouderdom. Tijdens de zwangerschap is het endocannabinoïde systeem betrokken bij de innesteling van het embryo, de groei van de baarmoeder en zelfs de bevalling (3). Elke stof die dit systeem aantast, kan verstrekkende gevolgen hebben.

Baby’s en kinderen hebben een ander endocannabinoïde systeem dan volwassenen.

Het endocannabinoïde systeem varieert gedurende het hele leven. Bij zuigelingen is het endocannabinoïde systeem cruciaal voor de vorming van nieuwe neuronen (neurogenese) en hun verbindingen (synaptogenese). Daarom mogen deze processen niet verstoord worden door baby’s bloot te stellen aan cannabinoïden zoals CBD of THC.

Een van de verschillen tussen baby’s en volwassenen is de hoeveelheid en distributie van cannabinoïde receptoren. Dit aantal receptoren kan veranderen als de baby voortdurend in contact komt met cannabinoïden.

Wetenschappelijke onderzoeken naar het gebruik van CBD tijdens de zwangerschap

Er zijn ethische en fysiologische obstakels voor het uitvoeren van CBD-onderzoek tijdens de zwangerschap, en de variabiliteit in de manier waarop het lichaam stoffen verwerkt tijdens de zwangerschap maakt het onderzoek nog ingewikkelder.

Van CBD is ontdekt dat het de ontwikkeling van bloedvaten in de navelstrengaderen vermindert (4), wat, hoewel hier meer onderzoek naar nodig is, de zwangerschap zelf zou kunnen verstoren. Er is ook ontdekt dat CBD de doorlaatbaarheid van de placentabarrière kan veranderen (5), wat het compartiment waar de foetus zich tijdens de zwangerschap bevindt in gevaar kan brengen en zo de ontwikkeling van de baby kan schaden. Hoewel er niet veel onderzoeken zijn gedaan naar de effecten van CBD tijdens de zwangerschap, is het gebruik van cannabinoïden tijdens de zwangerschap in verband gebracht met een verzwakking van het immuunsysteem van de zich ontwikkelende foetus (6).

Er is geen duidelijk inzicht in de werkingsmechanismen van CBD en de implicaties ervan tijdens de zwangerschap, dus er is nog steeds meer onderzoek nodig om de veiligheid van CBD tijdens de zwangerschap te begrijpen (7).

Om al deze redenen kun je beter geen cannabis gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Mogelijke schadelijke effecten van CBD tijdens zwangerschap en borstvoeding

Cannabinoïden zijn lipofiel van aard, wat betekent dat ze een affiniteit hebben voor vetweefsel. Hierdoor kunnen ze de placentabarrière passeren en de zich ontwikkelende foetus bereiken, en kunnen ze worden uitgescheiden in de moedermelk, wat gevolgen heeft voor het zogende kind.

Uit de bestaande literatuur, die weliswaar geen uitsluitsel geeft, blijkt dat er sprake kan zijn van een laag geboortegewicht en een vertraagde ontwikkeling van de foetus. Het kan ook de ontwikkeling van de hersenen van de baby verstoren.

Vanwege alle onbekende en bekende effecten van CBD tijdens de zwangerschap is het aan te raden om als eerste keuze te zoeken naar natuurlijke oplossingen voor slapeloosheid, stress en angst. Yoga, meditatie of het lezen van een goed boek kan helpen. Vermijd in ieder geval het gebruik van nieuwe stoffen, waaronder CBD, tijdens de zwangerschap en borstvoeding zonder advies en toezicht van je arts.

Zwangere vrouw doet yoga in de natuur
Contact met de natuur, sociale steun en steun van de familie, meditatie, lezen of psychotherapie zijn opties die vrouwen kunnen helpen om te gaan met de wervelwind van veranderingen tijdens de zwangerschap.

Veelgestelde vragen over CBD en zwangerschap

Kan ik CBD-olie gebruiken tijdens de zwangerschap?

Gezien het gebrek aan overtuigend bewijs, wordt het afgeraden om CBD olie of andere cannabinoïde producten te gebruiken tijdens de zwangerschap zonder overleg met een zorgverlener.

Wat gebeurt er als ik marihuana gebruik of rook en zwanger ben?

Wat betreft de vraag wat er zou gebeuren met het roken of consumeren van cannabis tijdens de zwangerschap: voor alles wat al genoemd is, is het niet aan te raden. Hoewel het niet mogelijk is om met zekerheid te zeggen wat de gevolgen kunnen zijn (studies ontbreken), is het met de huidige gegevens het verstandigst om het gebruik van cannabis te vermijden.

Marihuana bevat zowel CBD als THC; de laatste is psychoactief en heeft mogelijk schadelijke effecten op de ontwikkeling van de foetus. Uit één onderzoek bleek dat kinderen van moeders die marihuana (met THC en CBD) gebruikten tijdens de zwangerschap problemen hadden met visuele verwerking en een kortere aandachtsspanne (8).

Wat gebeurt er als ik cannabis gebruik en borstvoeding geef?

Het is raadzaam om het gebruik van cannabis, marihuana of THC (tetrahydrocannabinol) te vermijden tijdens de zwangerschap, maar ook tijdens de borstvoeding, omdat THC en andere cannabinoïden worden uitgescheiden via de moedermelk (1).

Als gevolg van borstvoeding met sporen van THC wordt het endocannabinoïde systeem van de zuigeling gestimuleerd, wat de natuurlijke ontwikkelingsprocessen kan veranderen en de vorming van neurale verbindingen kan verstoren, wat kan leiden tot een verminderde motorische ontwikkeling bij zuigelingen (2).

Kan het risico van marihuana tijdens de zwangerschap worden geminimaliseerd?

Afzien van het gebruik van marihuana en cannabisproducten tijdens de zwangerschap en borstvoeding is momenteel de veiligste handelwijze, gezien de onbekendheid. Hoewel het verleidelijk is om te zoeken naar natuurlijke alternatieven zoals CBD olie voor zwangerschapsgerelateerde symptomen, maakt het gebrek aan uitgebreid onderzoek het moeilijk om een veilige dosering aan te bevelen.

Totdat er meer overtuigende onderzoeken zijn uitgevoerd, is het verstandig om voorzichtig te zijn en CBD of cannabisproducten niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Het is ook raadzaam om een professional te raadplegen voordat je in deze fase medicijnen, planten of supplementen gebruikt. Bij ongemak raden we je aan een professional te raadplegen.

Tot slot…

Het gebruik van CBD wordt afgeraden tijdens zwangerschap en borstvoeding. In het geval van ongemakken of symptomen die je tijdens de zwangerschap wilt behandelen, raden we je aan professioneel advies in te winnen en het gebruik van externe middelen zoals CBD te vermijden.

Cannactiva-producten mogen niet worden gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding. Ze mogen ook niet gebruikt worden bij baby’s en CBD-producten moeten buiten het bereik van kinderen bewaard worden. Raadpleeg je arts voordat je CBD gebruikt als je twijfels hebt.

Dit is een informatieve post, gebaseerd op lopend onderzoek, en kan en is niet bedoeld voor diagnose, preventie, behandeling of genezing van een ziekte of symptoom. De inhoud kan de diagnose of behandeling van een ziekte of symptoom aanvullen, maar nooit vervangen. Cannactiva-producten zijn geen geneesmiddelen en zijn bedoeld voor uitwendig gebruik.

Referencias
  1. Crowley, H. R., Goyal, N. K., & Chung, E. K. (2022). Marihuana en borstvoeding: een pilotonderzoek onder moeders. Ziekenhuisgeneeskunde, 12(7), e255-e260. https://doi.org/10.1542/hpeds.2021-006420
  2. Astley, S. J., & Little, R. E. (1990). Maternaal marihuanagebruik tijdens de borstvoeding en de ontwikkeling van de zuigeling na één jaar. Neurotoxicologie en teratologie, 12(2), 161-168. https://doi.org/10.1016/0892-0362(90)90129-z
  3. Fride, E., Gobshtis, N., Dahan, H., Weller, A., Giuffrida, A., & Ben-Shabat, S. (2009). Het endocannabinoïde systeem tijdens de ontwikkeling: nadruk op perinatale gebeurtenissen en vertraagde effecten. Vitaminen en hormonen, 81, 139-158. https://doi.org/10.1016/S0083-6729(09)81006-6
  4. Solinas, M., Massi, P., Cantelmo, A. R., Cattaneo, M. G., Cammarota, R., Bartolini, D., Cinquina, V., Valenti, M., Vicentini, L. M., Noonan, D. M., Albini, A., & Parolaro, D. (2012). Cannabidiol remt angiogenese door meerdere mechanismen. British Journal of Pharmacology, 167(6), 1218-1231. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2012.02050.x
  5. Feinshtein, V., Erez, O., Ben-Zvi, Z., Eshkoli, T., Sheizaf, B., Sheiner, E., & Holcberg, G. (2013). Cannabidiol verbetert de permeabiliteit van xenobiotica door de humane placentabarrière door directe remming van het borstkankerresistentieproteïne: een ex vivo onderzoek. Amerikaans tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie, 209(6), 573.e1-573.e15. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2013.08.005
  6. Dong, C., Chen, J., Harrington, A., Vinod, K. Y., Hegde, M. L., & Hegde, V. L. (2019). Blootstelling aan cannabinoïden tijdens de zwangerschap en de invloed ervan op de immuunfunctie. Cellulaire en moleculaire levenswetenschappen : CMLS, 76(4), 729-743. https://doi.org/10.1007/s00018-018-2955-0
  7. Sarrafpour, S., Urits, I., Powell, J., Nguyen, D., Callan, J., Orhurhu, V., Simopoulos, T., Viswanath, O., Kaye, A. D., Kaye, R. J., Cornett, E. M., & Yazdi, C. (2020). Considerations and Implications of Cannabidiol Use During Pregnancy. Current pain and headache reports, 24(7), 38. https://doi.org/10.1007/s11916-020-00872-w
  8. Fried, P. A., & Smith, A. M. (2001). Een literatuuroverzicht van de gevolgen van prenatale blootstelling aan marihuana. Een opkomend thema van een tekort in aspecten van de uitvoerende functie. Neurotoxicologie en teratologie, 23(1), 1-11. https://doi.org/10.1016/s0892-0362(00)00119-7

Masha Burelo
Investigadora en cannabinoides | Doctoranda en Neurociencia

Mi Cesta0
There are no products in the cart!
Continue shopping
Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we u helpen?
Whatsapp Aandacht (maandag-vrijdag/ 11-18 uur)