CBD voor angst: dosering en effectiviteit - Cannactiva

CBD voor angst: dosering en effectiviteit

CBD-olie voor angst

CBD of cannabidiol is een niet-psychoactieve en niet-verslavende cannabisverbinding die voordelen heeft laten zien bij de behandeling van angst. Vandaag bespreken we in Cannactiva‘s post het nieuwste onderzoek van Dr. Caudevilla over dit onderwerp.

Opmerking: We herinneren je eraan dat dit een informatief artikel is dat tot doel heeft om de huidige informatie die beschikbaar is in wetenschappelijke studies naar het grote publiek te brengen. Het is niet bedoeld om een diagnose te stellen, een ziekte te behandelen of te voorkomen.

Wat is angst?

Angst is een onaangenaam gevoel van angst, onbehagen en vrees. In principe is het geen ziekte of pathologisch symptoom, maar een gevoel dat net zo natuurlijk is als geluk, woede of verdriet. Zenuwachtig zijn voor een examen, een verandering in je leven of een onbekende omgeving is heel normaal.

Op biologisch en evolutionair niveau wordt angst beschouwd als een mechanisme dat organismen voorbereidt om aan een bedreiging te ontsnappen. Wanneer een dier de aanwezigheid van gevaar waarneemt of voelt, activeert het mechanismen om te ontsnappen. Daarom gaat angst vaak gepaard met lichamelijke symptomen zoals tachycardie, hartkloppingen, spierspanning, droge mond, snelle ademhaling…

Wanneer is het nodig om angst te behandelen?

In tegenstelling tot de fysiologische of adaptieve angst die hierboven is beschreven, zijn er verschillende soorten pathologische angst. Enkele typische voorbeelden van deze laatste zijn:

 • Chronische angst, vaak gerelateerd aan een intense of langdurige stressfactor.
 • Angst die zich manifesteert als een uiting van onbewuste psychologische conflicten.
 • Angst voor sociale interactie met andere mensen of stimuli die objectief gezien geen risico of gevaar vormen(fobieën).
 • Paniekaanval: angst die plotseling en onverwacht opkomt.
 • Angst die het moeilijk maakt om de dagelijkse activiteiten uit te voeren.
Mogelijke toepassingen van CBD bij angst
CBD voor angst: angststoornissen waarvoor het gebruik van cannabidiol is onderzocht (infographic)

Komt pathologische angst veel voor?

Angst is de meest voorkomende psychische aandoening. Tot 10,4% van de bevolking heeft op een bepaald moment in zijn leven symptomen van pathologische angst en 6,7% van de bevolking voldoet aan de criteria voor de diagnose “angststoornis”.

Volgens gegevens over de Spaanse bevolking (1) komt het angstprobleem vaker voor bij vrouwen (8,8%) dan bij mannen (4,5%). En wat leeftijd betreft zijn er geen significante verschillen tussen jongeren, volwassenen of ouderen in de ontwikkeling van angststoornissen.

Vrede
De behandeling van angst is een kans om onze levensstijl en gedachten te heroverwegen. We raden je aan een specialist te raadplegen.

Conventionele behandeling van angst

Een diagnose door een arts, psychiater of psycholoog is een voorwaarde voor behandeling. Angst heeft meestal psychologische oorzaken, maar kan ook de manifestatie zijn van een organische ziekte (hormonale veranderingen van de schildklier, bijschildklier en corticoïde hormonen) of het bijwerking van een medicijn: anti-astmatica (salbutamol) of antibiotica (azitromycine).

Benzodiazepinen zoals diazepam (Valium ®), lorazepam (Orfidal ®) of bromazepam (Lexatin ®) kunnen worden gebruikt voor incidentele of milde symptomen. Maar het blijven gebruiken van deze medicijnen als enige aanpak wordt in alle klinische protocollen en richtlijnen ontmoedigd. In de praktijk worden deze aanbevelingen helaas niet altijd opgevolgd.

Over het algemeen biedt de psychotherapeutische benadering van angst, in combinatie met medicatie, de beste resultaten, vooral bij matig ernstige en langdurige symptomen.

CBD en angstbehandeling

Werkingsmechanisme: Endocannabinoïde systeem en angst

Het endocannabinoïde systeem speelt een belangrijke rol in emotieregulatie en angstcontrolemechanismen. Specifiek werkt het in op de hersencircuits die het gedrag en de reacties op emotionele stimuli bepalen, vooral die van negatieve aard (2) (3).

In onderzoeken op muizen zijn genetische mutaties gevonden die resulteren in een verminderde activiteit van het endocannabinoïde systeem. Wanneer deze dieren worden blootgesteld aan een stressvolle stimulus, blijkt uit hun fysiologische en gedragsmatige reacties dat een verminderde activiteit van het endocannabinoïde systeem leidt tot een verminderde regulatie van angstmechanismen. Deze zelfde genetische mutaties en veranderde reactie op angst zijn ook geverifieerd bij mensen (4).

Het is ook bekend welke receptoren in de hersenen betrokken zijn: de CB1 cannabinoïde receptoren. Hun activering veroorzaakt anxiolytische effecten, die relevant zijn voor symptomen van angststoornissen (5). De activiteit van deze receptor is ook nauw verbonden met de hersenmechanismen die de lichamelijke symptomen die gepaard gaan met angst deactiveren (6).

Mogelijkheden van CBD voor angst

Gezien het bovenstaande opent de beschikbaarheid van medicijnen die inwerken op CB1 receptoren de deur naar nieuwe behandelingen voor angst. Cannabinoïden hebben een selectieve interactie met deze receptoren en zijn ideale kandidaten.

THC, de belangrijkste psychoactieve cannabinoïde in marihuana, heeft als nadeel dat het mentale effecten veroorzaakt die eerder onaangenaam zijn bij een persoon met angst (10).

Daarentegen is CBD niet-psychoactief, veilig, heeft het weinig bijwerkingen en zijn de farmacologische eigenschappen bij mensen goed bekend. Het werkt ook in op andere hersenreceptoren die betrokken zijn bij stemmingsstoornissen, zoals serotoninereceptoren (7).

Wetenschappelijke onderzoeken naar CBD tegen angst

Over het geheel genomen ondersteunt het bestaande bewijs het potentieel van CBD als behandeling voor angststoornissen. Bij dieren heeft cannabidol een breed scala aan effecten tegen angst, paniek, dwangmatig gedrag, lichamelijke symptomen die gepaard gaan met angst en langdurige preventie van stress. (8)

Beschikbare gegevens suggereren dat CBD een goede kandidaat is voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis, paniekaanvallen en sociale angststoornis, tenminste acuut. Ook bij andere geestelijke gezondheidsproblemen waar angst een belangrijk element is, zoals posttraumatische stressstoornis(PTSS) of obsessieve compulsieve stoornis (OCD)(9, 19, 20).

CBD en angst
CBD tegen angst (infographic). In veel landen, zoals Spanje, is het orale gebruik van CBD niet gereguleerd. Cannactiva producten zijn voor uitwendig gebruik. Raadpleeg een arts voordat je CBD voor angst gebruikt

Klinische onderzoeken

Vroege onderzoeken toonden aan dat CBD de angsteffecten die THC bij mensen kan veroorzaken, omkeert (10) (11). Een gunstig effect van cannabidiol is ook aangetoond bij de directe behandeling van patiënten met sociale fobie (12), en zelfs op gebieden als angst bij heroïneverslaafden (13) en cocaïneverslaafden (14).

Er lopen klinische onderzoeken met CBD voor gegeneraliseerde angststoornis die resistent is tegen andere behandelingen (15), posttraumatische stressstoornis (16), sociale angst (17) en angst bij kanker (18). Sommige daarvan zijn in een vergevorderd stadium en de resultaten zullen naar verwachting in de komende maanden worden gepubliceerd.

Hoe neem je CBD tegen angst?

De meeste menselijke klinische onderzoeken naar cannabidiol en angst maken gebruik van olie-extracten van CBD cannabisplanten, in de vorm van CBD-olie. Gezien de beschikbare gegevens zou de meest geschikte toedieningsroute van cannabidiololie sublinguale of orale CBD-druppels zijn.

Op basis van onderzoeken is aangetoond dat cannabidiol effectief is bij angst bij doses van 200-800 mg CBD per dag in een 12 weken durende behandeling (15). Er moet echter een arts worden geraadpleegd voordat wordt begonnen met het gebruik van CBD om angst te behandelen en er moet rekening worden gehouden met mogelijke interacties tussen CBD en medicijnen.

Hoe lang duurt het voordat CBD effect heeft?

In onderzoeken die het effect van CBD in stressvolle situaties hebben geëvalueerd, zoals cannabidiol voor spreken in het openbaar, werd CBD-olie 60-90 minuten van tevoren toegediend. De effectiviteit van CBD hangt echter af van de vorm van consumptie, de dosering, het type angst en andere individuele omstandigheden (raadpleeg een specialist).

Kunnen CBD-vernevelaars worden gebruikt tegen angst?

Er zijn niet veel gegevens over het effect van CBD-damp bij de behandeling van angst. Theoretisch zou het effect van cannabidiol via de ademhalingsroute sneller en intenser moeten zijn dan dat van CBD-olie, maar van kortere duur. Om deze reden geloven sommige behandelaars dat CBD verdampingen gecombineerd kunnen worden met CBD olie tegen angst, hoewel er geen onderzoeken zijn om dit soort praktijken te verifiëren.

CBD Full Spectrum kopen voor verdamping
Vaping CBD is een discrete en handige manier om CBD op elk moment van de dag te gebruiken.

Tot slot…

Wetenschappelijk bewijs ondersteunt het anxiolytische potentieel van CBD en dit bestanddeel van cannabis blijft onderwerp van onderzoek. Op klinisch niveau zijn er momenteel geen gegevens die cannabidiol aanbevelen voor angststoornissen. De werkzaamheid op lange termijn, interacties tussen geneesmiddelen en de rol van CBD als aanvullende therapie zijn enkele van de aspecten waarvoor je een arts moet raadplegen als je een behandeling zoals CBD overweegt.

Opmerking: Dit is een informatief artikel en is niet bedoeld om een ziekte te voorkomen, diagnosticeren of behandelen. De inhoud kan een aanvulling zijn op een diagnose of behandeling van een ziekte of symptoom, maar mag deze nooit vervangen. Cannactiva-producten zijn geen geneesmiddelen en zijn bedoeld voor uitwendig gebruik. Cannactiva is niet verantwoordelijk voor misbruik van deze informatie. Houd er rekening mee dat er nieuw wetenschappelijk bewijs beschikbaar kan zijn gekomen na de publicatiedatum. Raadpleeg daarom je arts voordat je CBD gebruikt.

Referenties
 1. Geestelijke gezondheid in gegevens: prevalentie van gezondheidsproblemen en gebruik van psychotrope en aanverwante geneesmiddelen uit klinische dossiers van eerstelijnszorg. Publicatiedatum: december 2020. Ministerie van Volksgezondheid. Regering van Spanje.
 2. Castillo PE, Younts TJ, Chavez AE, Hashimotodani Y. Endocannabinoïde signalering en synaptische functie. Neuron. 2012 okt 4;76(1):70-81. doi: 10.1016/j.neuron.2012.09.020. PMID: 23040807; PMCID: PMC3517813.
 3. Riebe CJ, Pamplona FA, Kamprath K, Wotjak CT. Angstverlichting – naar een nieuw conceptueel kader en wat endocannabinoïden ermee te maken hebben. Neurowetenschappen. 2012 Mar 1;204:159-85. doi: 10.1016/j.neuroscience.2011.11.057. Epub 2011 Dec 3. Erratum in: Neuroscience. 2012 Jun 14;212:225. Pamplona, F [gecorrigeerd naar Pamplona, F A]. PMID: 22173015.
 4. Dincheva I, Drysdale AT, Hartley CA, Johnson DC, Jing D, King EC, Ra S, Gray JM, Yang R, DeGruccio AM, Huang C, Cravatt BF, Glatt CE, Hill MN, Casey BJ, Lee FS. FAAH genetische variatie verbetert fronto-amygdala functie in muis en mens. Nat Commun. 2015 Mar 3;6:6395. doi: 10.1038/ncomms7395. PMID: 25731744; PMCID: PMC4351757.
 5. Melis M, Greco B, Tonini R. Interplay between synaptic endocannabinoid signaling and metaplasticity in neuronal circuit function and dysfunction. Eur J Neurosci. 2014 Apr;39(7):1189-201. doi: 10.1111/ejn.12501. PMID: 24712998.
 6. Ruehle S, Rey AA, Remmers F, Lutz B. Het endocannabinoïde systeem in angst, angstgeheugen en gewenning. J Psychopharmacol. 2012 jan;26(1):23-39. doi: 10.1177/0269881111408958. Epub 2011 Jul 18. PMID: 21768162; PMCID: PMC3267552.
 7. Resstel LB, Tavares RF, Lisboa SF, Joca SR, Corrêa FM, Guimarães FS. 5-HT1A-receptoren zijn betrokken bij de cannabidiol-geïnduceerde verzwakking van gedrags- en cardiovasculaire reacties op acute dwangstress bij ratten. Br J Pharmacol. 2009 Jan;156(1):181-8. doi: 10.1111/j.1476-5381.2008.00046.x. PMID: 19133999; PMCID: PMC2697769.
 8. García-Gutiérrez MS, Navarrete F, Gasparyan A, Austrich-Olivares A, Sala F, Manzanares J. Cannabidiol: een mogelijk nieuw alternatief voor de behandeling van angst, depressie en psychotische stoornissen. Biomoleculen. 2020 Nov 19;10(11):1575. doi: 10.3390/biom10111575. PMID: 33228239; PMCID: PMC7699613.
 9. Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR. Cannabidiol als mogelijke behandeling voor angststoornissen. Neurotherapeutica. 2015 okt;12(4):825-36. doi: 10.1007/s13311-015-0387-1. PMID: 26341731; PMCID: PMC4604171.
 10. Zuardi AW, Shirakawa I, Finkelfarb E, Karniol IG. Actie van cannabidiol op de angst en andere effecten veroorzaakt door delta 9-THC bij normale proefpersonen. Psychofarmacologie (Berl). 1982;76(3):245-50. doi: 10.1007/BF00432554. PMID: 6285406.
 11. Zuardi AW, Cosme RA, Graeff FG, Guimarães FS. Effecten van ipsapiron en cannabidiol op experimentele angst bij mensen. J Psychopharmacol. 1993 Jan;7(1 Suppl):82-8. doi: 10.1177/026988119300700112. PMID: 22290374.
 12. Rosário BDA, Lemes JA, de Lima MP, Ribeiro DA, Viana MB. Subjectieve, gedragsmatige en neurobiologische effecten van cannabis en cannabinoïden bij sociale angst. Rev Neurosci. 2023 okt 11;35(2):197-211. doi: 10.1515/revneuro-2023-0078. PMID: 37812748.
 13. Hurd YL, Spriggs S, Alishayev J, Winkel G, Gurgov K, Kudrich C, Oprescu AM, Salsitz E. Cannabidiol for the Reduction of Cue-Induced Craving and Anxiety in Drug-Abstinent Individuals With Heroin Use Disorder: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Am J Psychiatry. 2019 Nov 1;176(11):911-922. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.18101191. Epub 2019 mei 21. Erratum in: Am J Psychiatry. 2020 Jul 1;177(7):641. PMID: 31109198.
 14. Meneses-Gaya C, Crippa JA, Hallak JE, Miguel AQ, Laranjeira R, Bressan RA, Zuardi AW, Lacerda AL. Cannabidiol voor de behandeling van het hunkeren naar crack-cocaïne: een verkennend dubbelblind onderzoek. Braz J Psychiatry. 2021 sep-okt;43(5):467-476. doi: 10.1590/1516-4446-2020-1416. PMID: 33146345; PMCID: PMC8555645.
 15. Berger M, Li E, Rice S, Davey CG, Ratheesh A, Adams S, Jackson H, Hetrick S, Parker A, Spelman T, Kevin R, McGregor IS, McGorry P, Amminger GP. Cannabidiol for Treatment-Resistant Anxiety Disorders in Young People: An Open-Label Trial. J Clin Psychiatry. 2022 Aug 3;83(5):21m14130. doi: 10.4088/JCP.21m14130. PMID: 35921510.
 16. Klinisch onderzoek: Veiligheid en werkzaamheid van Cannabidiol (CBD) voor symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij volwassenen met gebruik van Liquid StructureTM -formulering (NantheiaTM ATL5). Klinische onderzoeken. Beschikbaar op: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05269459
 17. Klinisch onderzoek: Cannabidiol als behandeling voor sociale angststoornis (R61). Klinische onderzoeken. Beschikbaar op: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05571592
 18. Klinisch onderzoek: RCT van CBD voor angst bij gevorderde borstkanker. Klinische onderzoeken. Beschikbaar op: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04482244
 19. Skelley JW, Deas CM, Curren Z, Ennis J. Gebruik van cannabidiol bij angst en aan angst gerelateerde stoornissen. J Am Pharm Assoc (2003). 2020 jan-feb;60(1):253-261. doi: 10.1016/j.japh.2019.11.008. Epub 2019 Dec 19. PMID: 31866386.
 20. Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR. Cannabidiol als mogelijke behandeling voor angststoornissen. Neurotherapeutica. 2015 okt;12(4):825-36. doi: 10.1007/s13311-015-0387-1. PMID: 26341731; PMCID: PMC4604171.

Dr. Fernando Caudevilla
Huisarts en expert in drugsverslaving. Het werkt aan verschillende drugsgerelateerde hulp-, onderzoeks- en trainingsprojecten, waaronder therapeutische cannabis.

Mi Cesta0
There are no products in the cart!
Continue shopping
Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we u helpen?
Whatsapp Aandacht (maandag-vrijdag/ 11-18 uur)