CBD voor schizofrenie: actueel onderzoek - Cannactiva

CBD bij schizofrenie: lopend onderzoek

CBD en schizofrenie

Ter gelegenheid van Wereld Schizofrenie Dag bespreken we het huidige onderzoek naar CBD bij schizofrenie. Het eerste dat je moet weten is dat CBD op dit moment geen goedgekeurd medicijn is voor schizofrenie en op dit moment niet geïndiceerd is voor gebruik.

De CBD of cannabidiol is een niet-psychoactieve verbinding die wordt aangetroffen in cannabisplanten. In de afgelopen jaren is deze component gepresenteerd als een therapeutische mogelijkheid voor schizofrenie. Het is echter belangrijk op te merken dat het gebruik van CBD voor schizofrenie zich momenteel nog in de onderzoeksfase bevindt, dus het gebruik ervan is gecontra-indiceerd. In deze post bespreken we het onderzoek hiernaar.

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een ernstige psychische aandoening die invloed heeft op hoe iemand denkt, zich voelt en zich gedraagt. De symptomen kunnen bestaan uit hallucinaties, wanen, ongeorganiseerde spraak, grillig gedrag en sociale terugtrekking. Het is een chronische ziekte die vaak een langdurige behandeling vereist.

Hoe wordt schizofrenie behandeld?

De behandeling kan bestaan uit antipsychotische medicatie en therapie. Schizofrenie is de meest voorkomende ziekte binnen de groep van “psychosen”, een term die in de psychiatrie gebruikt wordt voor ziekten waarbij het contact met de werkelijkheid verloren gaat.

Wat is het verband tussen cannabis en schizofrenie?

Schizofrenie heeft niet één oorzaak, maar wordt verklaard door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Er is een statistisch verband tussen sommige patronen van cannabisgebruik en de daaropvolgende ontwikkeling van schizofrenie (1), wat niet impliceert dat cannabisgebruik een noodzakelijke of voldoende oorzaak is.

Het is ook bekend dat marihuanagebruik bij mensen met de diagnose schizofrenie de symptomen van de ziekte en het aantal ziekenhuisopnames verhoogt en de prognose verslechtert.

Is medicinale cannabis een optie voor schizofrenie?

Vooruitgang in ons begrip van cannabinoïden heeft geleid tot de identificatie van het bestanddeel van cannabis dat schizofrenie verergert of verergert, namelijk tetrahydrocannabinol (THC) dezelfde stof die verantwoordelijk is voor de psychotrope en psychoactieve effecten van marihuana. Hoge doses THC kunnen bij gevoelige personen psychotische symptomen veroorzaken (zoals bij schizofrenie).

In 1982 werd voor het eerst bij mensen aangetoond dat cannabidiol (CBD) deze effecten van THC kon omkeren (2). Daarom richt het onderzoek naar medicinale cannabis in relatie tot schizofrenie zich momenteel uitsluitend op cannabidiol.

Zijn er onderzoeken die suggereren dat CBD kan helpen bij schizofrenie?

CBD is getest in verschillende diermodellen die gewoonlijk worden gebruikt om antipsychotische medicijnen in de preklinische fase te evalueren. Er zijn in dit verband studies met genetisch gemanipuleerde muizen die suggereren dat toediening van CBD antipsychotische eigenschappen heeft (3). Van cannabidiol is ook aangetoond in diermodellen dat het de signalen van anandamide in de hersenen versterkt, een proces dat in verband wordt gebracht met de ontwikkeling van schizofrenie (4). Alles bij elkaar genomen suggereert dieronderzoek dat CBD een goed antipsychoticum kan zijn (5).

Zijn er gevallen bekend waarbij aangetoond is dat cannabidiol effect heeft op schizofrenie?

Anekdotische meldingen van schizofrene patiënten die aanzienlijk zijn verbeterd door CBD te gebruiken als onderdeel van hun medische behandeling zijn al minstens sinds 1995 geregistreerd (6, 7, 8). Deze gevallen zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften met collegiale toetsing die erkend zijn door de medische gemeenschap. Maar het rapporteren van gevallen kan nooit worden beschouwd als bewijs voor de werkzaamheid van een geneesmiddel. Het is een indicator die wordt gebruikt om de volgende fase in te gaan: klinisch onderzoek.

Klinische onderzoeken naar de werkzaamheid van CBD bij patiënten met schizofrenie

De resultaten van de enige twee beschikbare kwalitatieve klinische onderzoeken naar cannabidiol en schizofrenie werden in 2018 gepubliceerd. Een onderzoek bij 88 patiënten in het Verenigd Koninkrijk vond verbetering toen CBD gedurende 6 weken werd toegevoegd aan de gebruikelijke behandeling van de patiënten (9). Een ander Amerikaans onderzoek met een vergelijkbare opzet bij 36 patiënten vond geen gunstig effect (10).

Welke doses CBD zijn gebruikt in klinische onderzoeken naar cannabidiol en schizofrenie?

In de hierboven genoemde klinische onderzoeken bij mensen was de dosis die door het Britse team werd gebruikt 1000 mg CBD per dag oraal, en de dosis die door het Amerikaanse team werd gebruikt. was 600 mg cannabidiol per dag. Het is waarschijnlijk dat het verschil in resultaten ten minste gedeeltelijk kan worden verklaard door de verschillende doseringen.

Zijn er momenteel nog andere klinische onderzoeken aan de gang?

Ja. Er lopen klinische onderzoeken naar het gebruik van CBD voor schizofrenie, met een groot aantal patiënten, in prestigieuze instellingen als het Mannheim Institute of Mental Health (Duitsland) (11), de Universiteit van Kopenhagen (12), het Cannabis Research Center van de Universiteit van Californië (13) en King’s College London (14).

Voor de meeste van deze klinische onderzoeken worden patiënten gerekruteerd of zijn al klinische onderzoeken aan de gang en de resultaten zullen naar verwachting tussen 2023 en 2024 beschikbaar zijn. Deze onderzoeken gebruiken doses van 1000 mg CBD per dag, hoewel sommige onderzoeken die specifieke aspecten onderzoeken doses van 300 mg – 400 mg CBD per dag gebruiken.

Hoe werkt CBD bij schizofrenie?

Commercieel verkrijgbare antipsychotica zijn zeer effectieve medicijnen voor sommige symptomen van schizofrenie, zoals wanen en hallucinaties. Maar het grootste nadeel zijn de bijwerkingen: sedatie, slaperigheid, concentratieproblemen, zwaarlijvigheid en diabetes, spierproblemen, seksuele problemen…

Veel patiënten met schizofrenie kunnen een redelijk normaal leven leiden terwijl ze voorgeschreven medicatie nemen. Maar bijwerkingen zijn de meest voorkomende oorzaak van het staken van medicatie, dus het hebben van antipsychotica met minder bijwerkingen is een prioriteit. De lage bijwerkingen van CBD maken het potentiële gebruik als antipsychoticum bijzonder interessant.

CBD en medicijnen tegen schizofrenie

Kan CBD ooit andere antipsychotica vervangen?

Het is erg belangrijk om te benadrukken dat in alle klinische onderzoeken die tot nu toe beschikbaar zijn CBD is toegevoegd aan conventionele medicatie. Met andere woorden, het zijn onderzoeken die het effect vergelijken van het toevoegen van CBD of placebo aan de behandeling die een patiënt neemt.

Het antipsychotisch effect van CBD zou het mogelijk maken om, op doktersvoorschrift, de dosis van conventionele antipsychotica te verlagen, waardoor de frequentie en de ernst van de bijwerkingen die, zoals we al eerder aangaven, het grootste probleem vormen van de beschikbare medicijnen, afnemen.

Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat CBD op zichzelf als antipsychoticum kan worden gebruikt. In die zin is de vervanging van een antipsychotisch middel door cannabidiol bij een patiënt met schizofrenie absoluut gecontra-indiceerd.

Zijn er interacties tussen CBD en antipsychotische geneesmiddelen?

Theoretische en laboratoriumgegevens suggereren dat CBD de bloedconcentraties van de twee meest gebruikte antipsychotica zou kunnen veranderen: risperidon en olanzapine (15). Er zijn echter geen gegevens die erop wijzen dat deze voorlopige gegevens gevolgen hebben voor mensen. In feite hebben we vastgesteld dat alle klinische onderzoeken die zijn uitgevoerd cannabidiol toevoegen aan reguliere medicatie zonder dat er incidenten in dit verband zijn gemeld.

Zijn er andere onderzoekslijnen met betrekking tot CBD en psychotische stoornissen?

We hebben al eerder opgemerkt dat marihuanagebruik over het algemeen de toestand van mensen met de diagnose schizofrenie verslechtert. Desondanks blijven sommige patiënten cannabis gebruiken op een dwangmatige en ongeordende manier. De gelijktijdigheid van twee stoornissen (schizofrenie + stoornis in het gebruik van cannabis) staat bekend als“dubbele pathologie” en CBD is een interessante behandelingsoptie die al wordt toegepast (16), hoewel de effectiviteit nog niet is bewezen en het daarom niet wordt aanbevolen.

Samengevat komt CBD of cannabidiol naar voren als een mogelijke therapeutische optie voor schizofrenie, maar er is meer onderzoek nodig voordat we dit met zekerheid kunnen zeggen.

Uiteindelijk is het absoluut noodzakelijk dat schizofreniepatiënten advies inwinnen bij hun gespecialiseerde arts voordat ze CBD en andere cannabisproducten gebruiken.

Dit bericht is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ziekte of symptoom te voorkomen, diagnosticeren of behandelen. De inhoud kan een professionele diagnose of behandeling aanvullen, maar nooit vervangen. CBD is geen goedgekeurd medicijn voor schizofrenie. Cannactiva-producten zijn geen geneesmiddelen. Raadpleeg je arts als je vragen hebt over schizofrenie en voordat je CBD gaat gebruiken.

Referencias
 1. Arseneault L, Cannon M, Poulton R, Murray R, Caspi A, Moffitt TE. Cannabisgebruik in de adolescentie en risico op psychose bij volwassenen: longitudinale prospectieve studie. BMJ. 2002 Nov 23;325(7374):1212-3. doi: 10.1136/bmj.325.7374.1212. PMID: 12446537; PMCID: PMC135493.
 2. Zuardi AW, Shirakawa I, Finkelfarb E, Karniol IG. Actie van cannabidiol op de angst en andere effecten veroorzaakt door delta 9-THC bij normale proefpersonen. Psychofarmacologie (Berl). 1982;76(3):245-50. doi: 10.1007/BF00432554. PMID: 6285406.
 3. Long LE, Malone DT, Taylor DA. Cannabidiol keert MK-801-geïnduceerde verstoring van prepulsinhibitie bij muizen om. Neuropsychofarmacologie. 2006 Apr;31(4):795-803. doi: 10.1038/sj.npp.1300838. PMID: 16052245.
 4. Leweke FM, Piomelli D, Pahlisch F, Muhl D, Gerth CW, Hoyer C, Klosterkötter J, Hellmich M, Koethe D. Cannabidiol verbetert anandamidesignalering en verlicht psychotische symptomen van schizofrenie. Transl Psychiatry. 2012 Mar 20;2(3):e94. doi: 10.1038/tp.2012.15. PMID: 22832859; PMCID: PMC3316151.
 5. Davies C, Bhattacharyya S. Cannabidiol als mogelijke behandeling voor psychose. Ther Adv Psychopharmacol. 2019 Nov 8;9:2045125319881916. doi: 10.1177/2045125319881916. PMID: 31741731; PMCID: PMC6843725.
 6. Makiol C, Kluge M. Remission of severe, treatment-resistant schizophrenia following adjunctive cannabidiol. Aust N Z J Psychiatry. 2019 Mar;53(3):262. doi: 10.1177/0004867418815982. Epub 2018 Dec 13. PMID: 30543310.
 7. Zuardi AW, Crippa JA, Hallak JE, Pinto JP, Chagas MH, Rodrigues GG, Dursun SM, Tumas V. Cannabidiol voor de behandeling van psychose bij de ziekte van Parkinson. J Psychopharmacol. 2009 Nov;23(8):979-83. doi: 10.1177/0269881108096519. Epub 2008 Sep 18. PMID: 18801821.
 8. Makiol C, Kluge M. Remission of severe, treatment-resistant schizophrenia following adjunctive cannabidiol. Aust N Z J Psychiatry. 2019 Mar;53(3):262. doi: 10.1177/0004867418815982. Epub 2018 Dec 13. PMID: 30543310.
 9. McGuire P, Robson P, Cubala WJ, Vasile D, Morrison PD, Barron R, Taylor A, Wright S. Cannabidiol (CBD) als aanvullende therapie bij schizofrenie: een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie. Am J Psychiatry. 2018 Mar 1;175(3):225-231. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17030325. Epub 2017 Dec 15. PMID: 29241357.
 10. Boggs DL, Surti T, Gupta A, Gupta S, Niciu M, Pittman B, Schnakenberg Martin AM, Thurnauer H, Davies A, D’Souza DC, Ranganathan M. The effects of cannabidiol (CBD) on cognition and symptoms in outpatients with chronic schizophrenia a randomized placebo controlled trial. Psychofarmacologie (Berl). 2018 Jul;235(7):1923-1932. doi: 10.1007/s00213-018-4885-9. Epub 2018 Apr 5. PMID: 29619533.
 11. Herstel bevorderen bij beginnende schizofrenie. Identificatiecode Klinische proeven.gov: NCT02926859
 12. Cannabidiol voor de behandeling van niet-affectieve psychose en cannabisgebruik. Identificatiecode ClinicalTrials.gov: NCT04105231
 13. Effecten van Cannabidiol (CBD) versus placebo als aanvulling op de behandeling bij een vroege psychose. Identificatiecode Klinische proeven.gov: NCT04411225
 14. Verzwakt Cannabidiol de acute effecten van ∆9-tetrahydrocannabinolintoxicatie bij mensen met de diagnose schizofrenie? Een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd experimenteel onderzoek (INTEGRATE). Identificatiecode Klinische proeven.gov: NCT04605393
 15. Ujváry I, Hanuš L. Humane metabolieten van cannabidiol: een overzicht van hun vorming, biologische activiteit en relevantie voor therapie. Cannabis Cannabinoid Res. 2016 Mar 1;1(1):90-101. doi: 10.1089/can.2015.0012. PMID: 28861484; PMCID: PMC5576600.
 16. Garel N, Greenway K, Joober R. The antipsychotic potential of cannabidiol: clinical implications for patients with psychosis and comorbid cannabis use disorder. J Psychiatry Neurosci. 2021 jan 18;46(1):E164-E165. doi: 10.1503/jpn.200114. PMID: 33464779; PMCID: PMC7955839.
 17. CBD-sigaretten in plaats van gewone sigaretten als innovatieve behandeling voor schizofrenie. Identificatiecode ClinicalTrials.gov: NCT04700930

Dr. Fernando Caudevilla
Huisarts en expert in drugsverslaving. Het werkt aan verschillende drugsgerelateerde hulp-, onderzoeks- en trainingsprojecten, waaronder therapeutische cannabis.

Mi Cesta0
There are no products in the cart!
Continue shopping
Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we u helpen?
Whatsapp Aandacht (maandag-vrijdag/ 11-18 uur)