CBD bij de behandeling van verslaving: Onderzoek naar de eigenschappen

Stoppen met roken met CBD

Onder de vele onderzoeken naar de mogelijke toepassingen van CBD of cannabidiol omvat de behandeling van sommige verslavingsstoornissen. Omdat deze problemen mensen over de hele wereld blijven treffen, wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om het probleem aan te pakken.

Deze post presenteert het huidige onderzoek naar het gebruik van CBD bij de behandeling van verslavingen door Dr. Caudevilla, een huisarts en expert op het gebied van drugsverslaving met uitgebreide ervaring in zorg-, onderzoeks- en onderwijsprojecten met betrekking tot drugsgebruik.

Dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld voor diagnose, preventie of genezing van een ziekte of symptoom. De inhoud kan de diagnose of behandeling van een ziekte of symptoom aanvullen, maar nooit vervangen. Cannactiva-producten zijn geen geneesmiddelen. Raadpleeg je arts voordat je CBD gebruikt.

CBD voor stoppen met roken: Inleiding

Wat zijn verslavingen?

Een verslaving is een patroon van middelengebruik waarbij de controle over de stof verloren gaat en het gebruik ervan centraal komt te staan in het leven van de persoon. Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en psychologische afhankelijkheid, hoewel de grenzen van de twee concepten discutabel zijn.

Lichamelijke afhankelijkheid verwijst naar de toestand waarin het lichaam gewend raakt aan de aanwezigheid van een stof en deze begint nodig te hebben om goed te functioneren. Het wordt vaak geassocieerd met het ontwenningssyndroom, de reeks symptomen die optreden wanneer een stof abrupt wordt gestopt en die zeer ongemakkelijk en in sommige gevallen zelfs gevaarlijk kunnen zijn.

Psychologische afhankelijkheid daarentegen verwijst naar de emotionele en mentale behoefte aan de stof. De persoon kan een oncontroleerbare behoefte voelen om de stof te gebruiken, ook al is hij zich bewust van de negatieve gevolgen. Verslavingen zijn in ieder geval het resultaat van een complex en onderling samenhangend geheel van biologische, psychologische en sociale factoren. De behandeling van verslavingen begint met het aanpakken van deze drie gebieden op een professionele en gespecialiseerde medische manier, en er bestaan in dit opzicht geen “wonderpillen”.

Kan cannabis leiden tot afhankelijkheid?

Het DSM-handboek, de internationale referentie voor de diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen, beschouwt “stoornis door cannabisgebruik” in de vijfde en laatste editie. Sommige wetenschappers hebben de geldigheid van deze definitie bekritiseerd of het gebruik ervan in dezelfde zin als alcohol- of cocaïneverslaving wordt geclassificeerd (1, 2, 3).

Hetzelfde DSM-5 handboek introduceert voor het eerst de diagnose “Cannabisontwenning”. De aandoening is aspecifiek, mild en komt voor bij 12-20% van de regelmatige cannabisgebruikers die abrupt stoppen met cannabis (4).

Komt cannabisverslaving veel voor?

De meeste auteurs zijn het erover eens dat, ongeacht individuele en contextuele factoren, het potentieel van cannabis om afhankelijkheid te genereren lager is dan dat van andere stoffen.

Het statistische risico op cannabisverslaving wordt geschat op ongeveer 8% (vergeleken met 20% voor cocaïne of 60% voor tabak) (5). Andere onderzoeken schatten de prevalentie van de aandoening op 4% – 10% (6, 7, 8). Hoewel ze enigszins verschillende cijfers geven, zijn de hierboven genoemde auteurs het eens over de volgende ideeën:

 • Op farmacologisch niveau is cannabis minder verslavend dan opiaten, alcohol, cocaïne en tabak.
 • Sociaal-culturele en sociaal-economische factoren beïnvloeden een grotere kwetsbaarheid voor afhankelijkheid.
 • De leeftijd waarop cannabisgebruik op jonge leeftijd begint, is op epidemiologisch niveau een duidelijke epidemiologisch relevante risicofactor voor de ontwikkeling van middelenmisbruik, afhankelijkheid of een stoornis in het middelengebruik.

CBD voor verslaving: Onderzoek naar het mogelijke werkingsmechanisme

Verschillen tussen THC en CBD in hun verslavend potentieel

De tetrahydrocannabinol (THC) is de belangrijkste psychoactieve stof in de cannabisplant en wordt in verband gebracht met negatieve effecten in relatie tot middelenafhankelijkheid. THC kan verslavend zijn en de kwetsbaarheid voor afhankelijkheid van andere middelen zoals alcohol, opioïden en tabak vergroten. Dit komt deels doordat THC de beloningscircuits in de hersenen kan beïnvloeden, wat kan leiden tot een groter verlangen naar de stof en een grotere moeilijkheid om te stoppen met het gebruik.

Cannabidiol (CBD) lijkt echter verslavende eigenschappen te hebben. Er zijn theorieën voorgesteld die suggereren dat CBD onder andere beloningscircuits, angst en stress, geheugen en ontstekingen kan beïnvloeden. Deze basisonderzoeken worden aangevuld door andere case series en zelfs klinische onderzoeken die suggereren dat CBD een verslavende werking heeft.

Voor meer informatie over deze twee cannabinoïden, zie het bericht over de verschillen tussen CBD en THC. verschillen tussen CBD en THC .

Hoe werkt CBD bij verslaving?

De neurobiologische mechanismen waardoor CBD werkt bij verslavingsstoornissen zijn als volgt:

Ten eerste is er gesuggereerd dat CBD de beloningscircuits in de hersenen kan beïnvloeden, waardoor het plezierige effect van de stof afneemt en de motivatie om het te gebruiken dus vermindert (9).

Daarnaast is aangetoond dat CBD de activiteit van cannabinoïde receptoren in de hersenen kan moduleren, wat angst en stress die gepaard gaan met het afkicken van drugs kan helpen verminderen (10).

Een ander mogelijk mechanisme is dat cannabidiol het geheugen en het leervermogen kan beïnvloeden, wat kan helpen bij het verminderen van de vorming van associaties tussen de stof en de stimuli die het gebruik ervan uitlokken (11).

Daarnaast hebben sommige onderzoeken aangetoond dat CBD ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen heeft, die kunnen helpen bij het verminderen van neuro-inflammatie en neuronale schade die gepaard gaat met middelenafhankelijkheid (12).

In welke modellen zijn de eigenschappen van CBD aangetoond voor de behandeling van afhankelijkheid?

In diermodellen heeft cannabidiol bewezen afhankelijkheid tegen te gaan voor alcohol (13, 14), nicotine (15, 16), opiaten: morfine (17, 18) en heroïne (19, 20); stimulerende middelen: cocaïne (21, 22, 23), amfetamine (24), methamfetamine (25, 26) en cannabis (27).

Effectiviteit van CBD bij verslaving: Zijn er onderzoeken bij mensen?

Ja. Voorlopige onderzoeken suggereren dat CBD in de nabije toekomst voor bijna alle soorten verslavingen een andere optie kan worden onder de medicijnen die beschikbaar zijn om verslavingsstoornissen te behandelen.

CBD bij tabaksverslaving

De eerste pilot klinische studie evalueerde de effecten van CBD bij rokers die probeerden te stoppen met roken. CBD was effectief in het verminderen van het aantal gerookte sigaretten na een week behandeling met 40%, een effect dat aanhield na 7 dagen behandeling (28). Een paar jaar later verminderde een onderzoek waarbij een enkele dosis CBD werd toegediend sommige ontwenningsverschijnselen (29).

We hebben dit onderwerp uitgebreid behandeld in ons bericht over CBD voor stoppen met roken .

CBD en alcoholverslaving

Eind 2022 werden de eerste twee klinische onderzoeken bij mensen afgerond die het potentieel van CBD voor de behandeling van alcoholstoornissen onderzochten. Beide onderzoeken rekruteerden patiënten met ernstige afhankelijkheid en werden uitgevoerd aan de New York University. Eén onderzoek volgde 40 patiënten gedurende 8 weken (30). Een ander onderzoek richtte zich op patiënten met het alcoholafhankelijkheidssyndroom die ook leden aan posttraumatische stressstoornis (31). Beide klinische onderzoeken zijn nog niet gepubliceerd en de resultaten zijn nog niet openbaar gemaakt.

CBD laat een therapeutisch potentieel zien voor verslaving aan tabak (vooral), alcohol en cannabis.

CBD en cannabisverslaving

Verschillende klinische onderzoeken hebben aangetoond dat Sativex effectief is bij de behandeling van cannabisverslaving (38, 39, 40). Dit is niet verwonderlijk, aangezien de cannabinoïdenspray een extract van de cannabisplant is met vaste concentraties THC en CBD, en in de praktijk gaat het om de toediening van dezelfde stof via een andere route.

Er zijn anekdotische gepubliceerde gevallen waarin CBD alleen effectief is geweest bij de behandeling van gevallen van cannabisverslaving (41, 42). Deze gevallen zijn bevestigd in goed opgezette klinische onderzoeken van 82 patiënten met cannabisverslaving die hun cannabisgebruik met succes hebben onderdrukt of verminderd met CBD (43).

Een ander klinisch onderzoek evalueerde het effect van het toevoegen van cannabidiol aan regelmatige cannabisgebruikers die niet wilden stoppen met cannabis (44). De klinische studie toonde verbeteringen in tests van aandacht, verbaal leren en geheugen, evenals lagere scores op psychotische symptoomschalen en verbeterde slaap.

Er zijn ook lopende klinische onderzoeken, met nog niet gepubliceerde resultaten, naar de werkzaamheid van CBD bij cannabisgebruikers met psychotische stoornissen (45).

CBD en opiaatverslaving

Over CBD voor opiaatverslaving: hoewel er positieve resultaten zijn over het therapeutische potentieel, is er nog weinig bewijs. Het eerste klinische onderzoek naar de werkzaamheid van CBD bij acute opioïdenontwenning werd in 2019 gepubliceerd. In een onderzoek met 42 patiënten bleek CBD effectiever te zijn dan placebo bij het verminderen van hunkering en sommige typische ontwenningsverschijnselen van opioïden (32). Er zijn ook studies van lagere kwaliteit en anekdotisch bewijs die het gebruik van CBD voor deze indicatie ondersteunen (33). Een ander onderzoek naar de mogelijkheden van CBD bij detoxificatie met methadon is onlangs afgerond en wordt momenteel gepubliceerd (34).

CBD en verslaving aan stimulerende middelen

Tot nu toe gepubliceerde klinische onderzoeken hebben geen verschil kunnen aantonen tussen CBD en placebo in het verminderen van ontwenningsverschijnselen die samenhangen met een stoornis in het gebruik van cocaïne. Eén klinische studie gebruikte doses van 300 mg CBD voor crackgebruik (gerookte cocaïne) (35), en twee andere klinische studies gebruikten doses tot 800 mg CBD gedurende 10 weken (36) (37), zonder positieve resultaten te vinden in het gebruik van CBD voor crackverslaving.

Voor verslaving aan stimulerende drugs, zoals cocaïne en amfetaminen/methamfetaminen, hebben klinische onderzoeken tot nu toe niet aangetoond dat CBD effectief is bij de behandeling ervan.

Ondanks goede resultaten in preklinische modellen (in vitro en dieronderzoek) zijn er geen gepubliceerde onderzoeken of lopende klinische studies die de werkzaamheid van CBD bij amfetamine/methamfetaminegebruiksstoornis evalueren.

CBD dosering en hoe het wordt gebruikt bij verslavingen

De doses die in klinische onderzoeken zijn gebruikt, lopen sterk uiteen. De meest gebruikelijke manier van toediening is oraal in de vorm van capsules of tabletten. In alcoholstudies zijn doses tot 1200 mg per dag gebruikt (30, 46). Voor opioïden zijn doses van 400-800 mg gebruikt (32, 33, 34). Doses van 300-800 mg per dag zijn niet effectief gebleken voor cocaïne (35, 36, 37), maar hoeveelheden in dat bereik hebben positieve resultaten opgeleverd voor tabak (29) en cannabis (41).

Andere toedieningsvormen zijn onder andere sublinguale CBD-spray die wordt gebruikt bij de behandeling van cannabisverslaving in een dagelijkse dosis van 18-24 mg/dag (41) en in het nog te publiceren klinische onderzoek naar detoxificatie met methadon (34). Inhalatie van cannabidiol (in doses van 400 microgram per inhalatie) is ook gebruikt voor tabak (28).

Tot slot…

De conclusie is dat er nog meer onderzoek en klinische studies nodig zijn voordat CBD kan worden toegepast als therapie voor verslaving, hoewel voorlopige studies bij mensen het therapeutische potentieel ondersteunen. Een van de toepassingen die het meeste bewijs verzamelt, is het gebruik van CBD bij de behandeling van tabaksverslaving.

Het is belangrijk om op te merken dat er meer onderzoek en strenge klinische studies nodig zijn om de werkzaamheid van CBD bij verslavingen te bevestigen en om duidelijke richtlijnen voor dosering en toediening vast te stellen.

Verslavingen moeten worden behandeld door gespecialiseerde professionals. Houd er rekening mee dat dit artikel alleen ter informatie dient en niet bedoeld is om een ziekte of symptoom te voorkomen, diagnosticeren of behandelen. De inhoud kan de diagnose of behandeling van een ziekte of symptoom aanvullen, maar nooit vervangen. Cannactiva-producten zijn geen geneesmiddelen en zijn bedoeld voor uitwendig gebruik. Raadpleeg je arts voordat je CBD gebruikt.

Referencias
 1. Hamilton I, Tracy D. Problemen met het definiëren van cannabisafhankelijkheid. Curr Opin Psychiatry. 2020 Jan;33(1):14-19. doi: 10.1097/YCO.0000000000000561. PMID: 31634166.
 2. Schlag AK, Hindocha C, Zafar R, Nutt DJ, Curran HV. Geneesmiddelen op basis van cannabis en cannabisverslaving: een kritisch overzicht van problemen en bewijs. J Psychopharmacol. 2021 Jul;35(7):773-785. doi: 10.1177/0269881120986393. Epub 2021 Feb 17. PMID: 33593117; PMCID: PMC8278552.
 3. Sznitman SR, Room R. Rethinking indicators of problematic cannabis use in the era of medical cannabis legalization. Verslaafd gedrag. 2018 Feb;77:100-101. doi: 10.1016/j.addbeh.2017.09.026. Epub 2017 Sep 30. PMID: 28992573.
 4. Livne O, Shmulewitz D, Lev-Ran S, Hasin DS. DSM-5 cannabisonttrekkingssyndroom: demografische en klinische correlaten bij Amerikaanse volwassenen. Drugs Alcohol Afhankelijkheid. 2019 Feb 1;195:170-177. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2018.09.005. Epub 2018 Oct 22. PMID: 30361043; PMCID: PMC6359953.
 5. Lopez-Quintero C, Pérez de los Cobos J, Hasin DS, Okuda M, Wang S, Grant BF, Blanco C. Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drugs Alcohol Afhankelijkheid. 2011 mei 1;115(1-2):120-30. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.11.004. Epub 2010 Dec 8. PMID: 21145178; PMCID: PMC3069146.
 6. Degenhardt L, Cheng H, Anthony JC. Het beoordelen van cannabisafhankelijkheid in gemeenschapsenquêtes: methodologische kwesties. Int J Methods Psychiatr Res. 2007;16(2):43-51. doi: 10.1002/mpr.206. PMID: 17623384; PMCID: PMC6878304.
 7. Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT, Madden PA. Vroege reacties op cannabis voorspellen latere afhankelijkheid. Arch Gen Psychiatry. 2003 Oct;60(10):1033-9. doi: 10.1001/archpsyc.60.10.1033. PMID: 14557149.
 8. Poulton RG, Brooke M, Moffitt TE, Stanton WR, Silva PA. Prevalentie en correlaten van cannabisgebruik en -afhankelijkheid bij jonge Nieuw-Zeelanders. N Z Med J. 1997 Mar 14;110(1039):68-70. PMID: 9137298.
 9. Razavi Y, Keyhanfar F, Shabani R, Haghparast A, Mehdizadeh M. Therapeutic Effects of Cannabidiol on Methamphetamine Abuse: A Review of Preclinical Study. Iran J Pharm Res. 2021 Herfst;20(4):152-164. doi: 10.22037/ijpr.2021.114918.15106. PMID: 35194436; PMCID: PMC8842591.
 10. Galaj E, Bi GH, Yang HJ, Xi ZX. Cannabidiol vermindert de belonende effecten van cocaïne bij ratten door CB2-, 5-HT1A- en TRPV1-receptormechanismen. Neurofarmacologie. 2020 mei 1;167:107740. doi: 10.1016/j.neuropharm.2019.107740. Epub 2019 Aug 19. PMID: 3143743333; PMCID: PMC7493134.
 11. Uhernik AL, Montoya ZT, Balkissoon CD, Smith JP. Leren en geheugen worden gemoduleerd door cannabidiol bij toediening tijdens spoorangstconditionering. Neurobiol Learn Mem. 2018 Mar;149:68-76. doi: 10.1016/j.nlm.2018.02.009. Epub 2018 Feb 9. PMID: 29432803.
 12. Jîtcă G, Ősz BE, Vari CE, Rusz CM, Tero-Vescan A, Pușcaș A. Cannabidiol: brug tussen antioxidantwerking, celbescherming en cognitieve en fysieke prestaties. Antioxidanten (Bazel). 2023 Feb 14;12(2):485. doi: 10.3390/antiox12020485. PMID: 36830042; PMCID: PMC9952814.
 13. Szulc M, Kujawski R, Pacholak A, Poprawska M, Czora-Poczwardowska K, Geppert B, Mikołajczak PŁ. Cannabidiol als modulator van de ontwikkeling van alcoholtolerantie bij ratten. Voedingsstoffen. 2023 Mar 30;15(7):1702. doi: 10.3390/nu15071702. PMID: 37049542; PMCID: PMC10097131.
 14. Wang Y, Mukhopadhyay P, Cao Z, Wang H, Feng D, Haskó G, Mechoulam R, Gao B, Pacher P. Cannabidiol vermindert alcohol-geïnduceerde leversteatose, metabole ontregeling, ontsteking en neutrofielen-gemedieerde schade. Sci Rep. 2017 Sep 21;7(1):12064. doi: 10.1038/s41598-017-10924-8. PMID: 28935932; PMCID: PMC5608708.
 15. Smith LC, Tieu L, Suhandynata RT, Boomhower B, Hoffman M, Sepulveda Y, Carrette LLG, Momper JD, Fitzgerald RL, Hanham K, Dowling J, Kallupi M, George O. Cannabidiol vermindert ontwenningsverschijnselen bij nicotineafhankelijke ratten. Psychofarmacologie (Berl). 2021 Aug;238(8):2201-2211. doi: 10.1007/s00213-021-05845-4. Epub 2021 Apr 28. PMID: 33909102; PMCID: PMC8295227.
 16. Saravia R, Ten-Blanco M, Pereda-Pérez I, Berrendero F. New Insights in the Involvement of the Endocannabinoid System and Natural Cannabinoids in Nicotine Dependence. Int J Mol Sci. 2021 Dec 10;22(24):13316. doi: 10.3390/ijms222413316. PMID: 34948106; PMCID: PMC8715672.
 17. Markos JR, Harris HM, Gul W, ElSohly MA, Sufka KJ. Effecten van Cannabidiol op morfine-geconditioneerde plaatsvoorkeur bij muizen. Plant Med. 2018 Mar;84(4):221-224. doi: 10.1055/s-0043-117838. Epub 2017 Aug 9. PMID: 28793355.
 18. Katsidoni V, Anagnostou I, Panagis G. Cannabidiol remt het beloningsverhogende effect van morfine: betrokkenheid van 5-HT1A-receptoren in de dorsale raphekern. Verslaafde Biol. 2013 Mar;18(2):286-96. doi: 10.1111/j.1369-1600.2012.00483.x. Epub 2012 Aug 2. PMID: 22862835.
 19. Ren Y, Whittard J, Higuera-Matas A, Morris CV, Hurd YL. Cannabidiol, een niet-psychotroop bestanddeel van cannabis, remt cue-geïnduceerd heroïne zoeken en normaliseert afzonderlijke mesolimbische neuronale verstoringen. J Neurosci. 2009 Nov 25;29(47):14764-9. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4291-09.2009. PMID: 19940171; PMCID: PMC2829756.
 20. Bossert JM, Poles GC, Wihbey KA, Koya E, Shaham Y. Differential effects of blockade of dopamine D1-family receptors in nucleus accumbens core or shell on reinstatement of heroin seeking induced by contextual and discrete cues. J Neurosci. 2007 Nov 14;27(46):12655-63. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3926-07.2007. PMID: 18003845; PMCID: PMC2117350.
 21. Galaj E, Bi GH, Yang HJ, Xi ZX. Cannabidiol vermindert de belonende effecten van cocaïne bij ratten door CB2-, 5-HT1A- en TRPV1-receptormechanismen. Neurofarmacologie. 2020 mei 1;167:107740. doi: 10.1016/j.neuropharm.2019.107740. Epub 2019 Aug 19. PMID: 3143743333; PMCID: PMC7493134.
 22. Rodrigues LA, Caroba MES, Taba FK, Filev R, Gallassi AD. Evaluation of the potential use of cannabidiol in the treatment of cocaine use disorder: A systematic review. Farmacol Biochem Behav. 2020 Sep;196:172982. doi: 10.1016/j.pbb.2020.172982. Epub 2020 Jul 6. PMID: 32645315.
 23. Chesworth R, Karl T. Cannabidiol (CBD) vermindert het geheugen van cocaïne-omgevingen bij muizen. Farmacol Biochem Behav. 2020 Dec;199:173065. doi: 10.1016/j.pbb.2020.173065. Epub 2020 Oct 27. PMID: 33127382.
 24. Valvassori SS, Elias G, de Souza B, Petronilho F, Dal-Pizzol F, Kapczinski F, Trzesniak C, Tumas V, Dursun S, Chagas MH, Hallak JE, Zuardi AW, Quevedo J, Crippa JA. Effecten van cannabidiol op door amfetamine geïnduceerde oxidatieve stressgeneratie in een diermodel van manie. J Psychopharmacol. 2011 Feb;25(2):274-80. doi: 10.1177/0269881109106925. Epub 2009 Nov 25. PMID: 19939866.
 25. Calpe-López C, García-Pardo MP, Aguilar MA. Cannabidiolbehandeling zou de weerbaarheid tegen stoornissen in het gebruik van cocaïne en methamfetamine kunnen bevorderen: een overzicht van mogelijke mechanismen. Moleculen. 2019 jul 16;24(14):2583. doi: 10.3390/molecules24142583. PMID: 31315244; PMCID: PMC6680550.
 26. Shahidi S, Sadeghian R, Komaki A, Asl SS. Intracerebroventriculaire micro-injectie van de 5-HT1F receptor agonist LY 344864 remt methamfetamine geconditioneerde plaats voorkeur reinstatement bij ratten. Farmacol Biochem Behav. 2018 okt;173:27-35. doi: 10.1016/j.pbb.2018.08.001. Epub 2018 Aug 2. PMID: 30077744.
 27. Navarrete F, Aracil-Fernández A, Manzanares J. Cannabidiol reguleert gedragsveranderingen en veranderingen in genexpressie veroorzaakt door spontane cannabinoïdenontwenning. Br J Pharmacol. 2018 Jul;175(13):2676-2688. doi: 10.1111/bph.14226. Epub 2018 mei 3. PMID: 29624642; PMCID: PMC6003647.
 28. Morgan CJ, Das RK, Joye A, Curran HV, Kamboj SK. Cannabidiol vermindert sigarettenconsumptie bij tabaksrokers: voorlopige bevindingen. Verslaafd gedrag. 2013 Sep;38(9):2433-6. doi: 10.1016/j.addbeh.2013.03.011. Epub 2013 Apr 1. PMID: 23685330.
 29. Hindocha C, Freeman TP, Grabski M, Stroud JB, Crudgington H, Davies AC, Das RK, Lawn W, Morgan CJA, Curran HV. Cannabidiol keert de aandachtsvoorkeur voor sigaretten signalen om in een menselijk experimenteel model van tabaksontwenning. Verslaving. 2018 mei 1;113(9):1696-705. doi: 10.1111/add.14243. Epub vooruit gedrukt. PMID: 29714034; PMCID: PMC6099309.
 30. Identificatiecode Klinische proeven.gov: NCT03252756
 31. Identificatiecode Klinische proeven.gov: NCT03248167
 32. Hurd YL, Spriggs S, Alishayev J, Winkel G, Gurgov K, Kudrich C, Oprescu AM, Salsitz E. Cannabidiol for the Reduction of Cue-Induced Craving and Anxiety in Drug-Abstinent Individuals With Heroin Use Disorder: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Am J Psychiatry. 2019 Nov 1;176(11):911-922. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.18101191. Epub 2019 mei 21. Erratum in: Am J Psychiatry. 2020 Jul 1;177(7):641. PMID: 31109198.
 33. Kudrich C, Hurd YL, Salsitz E, Wang AL. Adjunctieve behandeling van Opioïde ontwenning met het niet-opioïde medicijn Cannabidiol. Cannabis Cannabinoid Res. 2022 okt;7(5):569-581. doi: 10.1089/can.2021.0089. Epub 2021 Oct 22. PMID: 34678050; PMCID: PMC9587789.
 34. Identificatiecode ClinicalTrials.gov: NCT04238754
 35. Meneses-Gaya C, Crippa JA, Hallak JE, Miguel AQ, Laranjeira R, Bressan RA, Zuardi AW, Lacerda AL. Cannabidiol voor de behandeling van het hunkeren naar crack-cocaïne: een verkennend dubbelblind onderzoek. Braz J Psychiatry. 2021 sep-okt;43(5):467-476. doi: 10.1590/1516-4446-2020-1416. PMID: 33146345; PMCID: PMC8555645.
 36. Rizkallah E, Mongeau-Pérusse V, Lamanuzzi L, Castenada-Ouellet S, Stip E, Juteau LC, Brissette S, Bruneau J, Dubreucq S, Jutras-Aswad D. Cannabidiol effects on cognition in individuals with cocaine use disorder: Exploratory results from a randomized controlled trial. Farmacol Biochem Behav. 2022 mei;216:173376. doi: 10.1016/j.pbb.2022.173376. Epub 2022 Mar 31. PMID: 35367279.
 37. Mongeau-Pérusse V, Brissette S, Bruneau J, Conrod P, Dubreucq S, Gazil G, Stip E, Jutras-Aswad D. Cannabidiol als behandeling voor hunkering en terugval bij personen met een stoornis in het gebruik van cocaïne: een gerandomiseerde placebogecontroleerde trial. Verslaving. 2021 Sep;116(9):2431-2442. doi: 10.1111/add.15417. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33464660; PMCID: PMC8451934.
 38. Bhardwaj AK, Allsop DJ, Copeland J, McGregor IS, Dunlop A, Shanahan M, Bruno R, Phung N, Montebello M, Sadler C, Gugusheff J, Jackson M, Luksza J, Lintzeris N; Agonist Replacement for Cannabis Dependence (ARCD) onderzoeksgroep. Randomised Controlled Trial (RCT) van cannabinoïdenvervangingstherapie (Nabiximolen) voor de behandeling van behandelingsresistente cannabisafhankelijke patiënten: een studieprotocol. BMC Psychiatrie. 2018 mei 18;18(1):140. doi: 10.1186/s12888-018-1682-2. PMID: 29776349; PMCID: PMC5960200.
 39. Trigo JM, Lagzdins D, Rehm J, Selby P, Gamaleddin I, Fischer B, Barnes AJ, Huestis MA, Le Foll B. Effecten van vaste of zelf getitreerde doseringen Sativex op cannabisontwenning en hunkering. Drugs Alcohol Afhankelijkheid. 2016 Apr 1;161:298-306. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.02.020. Epub 2016 Feb 23. PMID: 26925704; PMCID: PMC4878903.
 40. Allsop DJ, Copeland J, Lintzeris N, Dunlop AJ, Montebello M, Sadler C, Rivas GR, Holland RM, Muhleisen P, Norberg MM, Booth J, McGregor IS. Nabiximolen als agonistische vervangingstherapie tijdens cannabisontwenning: een gerandomiseerde klinische studie. JAMA Psychiatry. 2014 Mar;71(3):281-91. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2013.3947. PMID: 24430917.
 41. Crippa JA, Hallak JE, Machado-de-Sousa JP, Queiroz RH, Bergamaschi M, Chagas MH, Zuardi AW. Cannabidiol voor de behandeling van het cannabisonttrekkingssyndroom: een casusverslag. J Clin Pharm Ther. 2013 Apr;38(2):162-4. doi: 10.1111/jcpt.12018. Epub 2012 Oct 24. PMID: 23095052.
 42. Crippa JA, Hallak JE, Machado-de-Sousa JP, Queiroz RH, Bergamaschi M, Chagas MH, Zuardi AW. Cannabidiol voor de behandeling van het cannabisonttrekkingssyndroom: een casusverslag. J Clin Pharm Ther. 2013 Apr;38(2):162-4. doi: 10.1111/jcpt.12018. Epub 2012 Oct 24. PMID: 23095052.
 43. Freeman TP, Hindocha C, Baio G, Shaban NDC, Thomas EM, Astbury D, Freeman AM, Lees R, Craft S, Morrison PD, Bloomfield MAP, O’Ryan D, Kinghorn J, Morgan CJA, Mofeez A, Curran HV. Cannabidiol voor de behandeling van een stoornis in het cannabisgebruik: een fase 2a, dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd, adaptief Bayesiaans onderzoek. Lancet Psychiatrie. 2020 Oct;7(10):865-874. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30290-X. Epub 2020 Jul 28. PMID: 32735782; PMCID: PMC7116091.
 44. Solowij N, Broyd SJ, Beale C, Prick JA, Greenwood LM, van Hell H, Suo C, Galettis P, Pai N, Fu S, Croft RJ, Martin JH, Yücel M. Therapeutic Effects of Prolonged Cannabidiol Treatment on Psychological Symptoms and Cognitive Function in Regular Cannabis Users: A Pragmatic Open-Label Clinical Trial. Cannabis Cannabinoid Res. 2018 Mar 1;3(1):21-34. doi: 10.1089/can.2017.0043. PMID: 29607408; PMCID: PMC5870061.
 45. Identificatiecode ClinicalTrials.gov: NCT04105231
 46. Identificatiecode Klinische proeven.gov: NCT03248167

Dr. Fernando Caudevilla
Huisarts en expert in drugsverslaving. Het werkt aan verschillende drugsgerelateerde hulp-, onderzoeks- en trainingsprojecten, waaronder therapeutische cannabis.

Mi Cesta0
There are no products in the cart!
Continue shopping
Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we u helpen?
Whatsapp Aandacht (maandag-vrijdag/ 11-18 uur)