CBD en depressie: actueel onderzoek - Cannactiva

CBD en depressie: lopend onderzoek

cbd voor depressie

Ter gelegenheid van Wereld Depressie Dag doen we verslag van het huidige onderzoek naar de relatie tussen marihuana en CBD bij deze geestelijke ziekte. Houd er rekening mee dat dit een informatief artikel is en niet bedoeld is om een ziekte of symptoom te voorkomen, diagnosticeren of behandelen. Raadpleeg je arts als je twijfelt en voordat je CBD gaat gebruiken.

Relatie tussen cannabis en depressie

Depressie is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. In het kielzog van de pandemie zijn depressie en angst veel voorkomende psychische aandoeningen geworden.

Om weer mentaal gezond te worden zijn behandelingen nodig die vaak moeilijk toegankelijk zijn, waardoor mensen met een depressie zich gaan verdiepen in mogelijke behandelingen zoals CBD of cannabidiol. CBD of cannabidiol .

Depressie definiëren

Voordat we ons gaan verdiepen in het gebruik van CBD om depressie te verlichten, moeten we iets meer begrijpen over wat deze aandoening precies inhoudt.

Depressie is een emotiestoornis die zich uit in symptomen zoals verdriet, angst, prikkelbaarheid, gebrek aan motivatie, slapeloosheid en zelfmoordgedachten (1).

Hoewel 40% van de mensen met depressie of angst geen behandeling zoekt (2), kan de behandeling bestaan uit psychiatrische of psychologische therapie die duur kan zijn, of medicatie die meestal bijwerkingen heeft en soms niet meer werkt.

Neurologische oorsprong van depressie

De neurobiologie van depressie is gerelateerd aan de modulatie van serotonine en noradrenaline in onze hersenen. Het is meestal een onbalans in deze neurotransmittersystemen die symptomen van depressie en angst veroorzaken (3).

Therapieën zoals cannabis voor depressie kunnen helpen, omdat ze het herstel van de fysiologische balans of homeostase in de hersenen kunnen stimuleren (4).

Marihuana en depressie: wat is het verband?

Lang voordat de wetenschap het potentieel van cannabinoïden bij depressie begon te bestuderen, werd cannabis al tientallen jaren gebruikt om angst te behandelen.

In de klinische praktijk zijn anxiolytica een van de meest gebruikte behandelingen voor depressie. Hieruit kunnen we afleiden dat als de cannabisplant al jaren helpt bij angst, het misschien ook kan helpen bij de behandeling van depressie. Bestaande wetenschappelijke studies wijzen echter op het tegendeel.

Effecten van THC op depressie

De tetrahydrocannabinol (THC) dat aanwezig is in de cannabisplant, is bij gebruik in combinatie met CBD niet effectief gebleken bij de behandeling van depressie en kan het beloop van de patiënt zelfs verergeren (5). Aan de andere kant lijkt CBD, als het alleen wordt gebruikt, een potentiële behandeling te zijn voor depressieve stoornissen.

CBD-rijke cannabisolie tegen depressie en angst

Hoewel er verschillende lopende klinische onderzoeken zijn die de effectiviteit van CBD-olie bij depressie evalueren, wijst wetenschappelijk bewijs erop dat cannabidiol symptomen van angst kan behandelen. (6, 7, 8, 9), verminderen dwangmatig gedrag (10) en verlichten slaapstoornissen (11), die symptomen van depressie kunnen zijn.

Hoewel menselijke studies naar het gebruik van cannabidiol voor depressie zeer beperkt zijn, is in dierstudies aangetoond dat CBD kleine maar vergelijkbare effecten heeft als antidepressiva (12).

Hoe kan CBD helpen bij depressie?

In werkelijkheid is het niet precies bekend. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de effectiviteit van cannabidiol bij depressieve stoornissen. Resultaten van jarenlang onderzoek suggereren dat CBD depressies kan helpen door zijn anxiolytische werking.

Het vermogen van CBD om angst te verminderen heeft te maken met verschillende werkingsmechanismen, maar wordt over het algemeen gekoppeld aan de activering van serotonine 5-HT1A receptoren, wat een minder sterk maar vergelijkbaar effect kan hebben als commerciële anxiolytica.

Behandeling van depressie

Een diagnose door een arts, psychiater of psycholoog is een eerste vereiste voor de behandeling van depressie.

In de volksmond associeert iedereen depressieve symptomen met een emotionele toestand, maar in sommige gevallen kunnen de symptomen de manifestatie zijn van een organische ziekte of het nadelige effect van een medicijn. Daarom is het belangrijk om naar een gespecialiseerde arts te gaan voor een goede beoordeling.

Wat is de dosis CBD bij depressie?

Je vraagt je misschien af hoe je CBD gebruikt tegen depressie? of hoeveel CBD moet ik nemen tegen depressie? Aangezien er geen vaste dosis is, moet u niet vergeten dat het potentiële voordeel nog steeds wordt onderzocht. Wat we wel kunnen noemen is wat de onderzoeken tot nu toe zeggen.

Op dit moment komt het consistente bewijs dat CBD effectief is tegen depressie van diermodellen. Deze diermodellen omvatten onconventionele toedieningsroutes, die niet praktisch zijn voor mensen. Ook zijn de doses heel verschillend als ze acute of chronische modellen omvatten.

Hoe wordt CBD-olie gebruikt bij depressie?

In klinische onderzoeken liepen de doses CBD die anxiolytische resultaten opleverden ook sterk uiteen. Een van de doses die er echter het meest uitsprong voor het opwekken van verlichting van depressief gedrag werd gevonden in een onderzoek waarbij 200 mg CBD gedurende 10 weken dagelijks werd gebruikt bij regelmatige cannabisgebruikers (13).

Aan de andere kant zijn bij niet-cannabisgebruikers anxiolytische effecten gemeld bij een enkele dosis van 400 mg CBD-olie op basis van CBD; of een enkele dosis van 600 mg (9) CBD-olie op basis van CBD.

En bij chronisch gebruik is cannabidiol gedurende 1-3 maanden getest op het verminderen van angst en het verbeteren van slaapstoornissen bij doses van 25-75 mg/dag gedurende 1-3 maanden (11).

Merk op dat volgens de literatuur chronische doses effectiever zijn dan een enkele dosis (15).

Vaping CBD bij depressie?

Er is ook gemeld dat CBD-verdampingen kunnen helpen bij de emotionele verwerking (16).

Gebruik van CBD en medicatie voor depressie

Kan ik CBD gebruiken als ik medicijnen tegen depressie gebruik?

Sommige medicijnen voor de behandeling van depressie (zoals fluoxetine of Prozac) richten zich op het remmen van de heropname van serotonine, met andere woorden, ze helpen om meer serotonine beschikbaar te maken voor onze neuronen.

Aan de andere kant kan cannabidiol, hoewel het niet bijdraagt aan meer serotonine, serotoninereceptoren stimuleren en een serotonineachtig effect veroorzaken.

Interactie tussen CBD en serotonineheropnameremmers (SSRI’s)

Het is aangetoond dat kleine doses die geen therapeutisch effect hebben van behandelingen zoals fluoxetine, wanneer deze worden toegediend met lage doses die geen therapeutisch effect hebben van CBD, een synergetisch effect kunnen hebben wanneer deze gelijktijdig worden toegediend.

Dit suggereert dat zeer lage doses cannabidiol en fluoxetine samen een antidepressief effect kunnen versterken (17).

Aangezien fluoxetine een selectieve serotonine heropnameremmer (SSRI) is, kan het effect misschien worden gezien met andere geneesmiddelen in deze categorie, zoals citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), paroxetine (Paxil, Pexeva) en sertraline (Zoloft).

Herinnert eraan dat de bovenstaande combinaties niet in detail klinisch zijn onderzocht en dat de combinatie met fluoxetine is geëvalueerd in een onderzoek dat onder laboratoriumomstandigheden is uitgevoerd. Bezoek ons bericht over CBD en medicijninteracties om te ontdekken wat er gebeurt als CBD samen met een ander medicijn wordt ingenomen.

Belangrijke opmerking over het gebruik van CBD bij depressie

Depressie is een psychische aandoening waarvan de behandeling moet worden besproken met een medisch specialist. De aanpak omvat waarschijnlijk een reeks behandelingen, waaronder psychotherapie. Raadpleeg je arts voordat je cannabidiol gebruikt voor depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen.

Alle geneesmiddelen die een effect hebben op het centrale zenuwstelsel, zoals anxiolytica of antidepressiva, moeten zorgvuldig worden gecontroleerd door een zorgverlener.

Hoewel studies suggereren dat CBD mogelijk sommige symptomen van depressie kan behandelen, wordt het gebruik ervan bij de behandeling van depressie nog steeds onderzocht.

Houd er rekening mee dat dit een informatief artikel is en niet bedoeld is om een ziekte te voorkomen, diagnosticeren of behandelen. Raadpleeg je arts voordat je CBD gebruikt. De inhoud kan de diagnose of behandeling van een ziekte of symptoom aanvullen, maar nooit vervangen. Cannactiva-producten zijn geen geneesmiddelen. We raden u aan uw arts te raadplegen als u al behandeld wordt voor depressie en CBD niet te gebruiken zonder zijn of haar advies en toezicht.

Referencias
 1. Rantala, M. J., Luoto, S., Krams, I., & Karlsson, H. (2018). Depressiesubtypering op basis van evolutionaire psychiatrie: Proximale mechanismen en ultieme functies. Hersenen, gedrag en immuniteit, 69, 603-617. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2017.10.012
 2. Tiller J. W. (2013). Depressie en angst. Medisch tijdschrift van Australië, 199(S6), S28-S31. https://doi.org/10.5694/mja12.10628
 3. Ressler, K. J., & Nemeroff, C. B. (2000). Rol van serotonerge en noradrenerge systemen in de pathofysiologie van depressie en angststoornissen. Depressie en angst, 12 Suppl 1, 2-19. PMID: 11098410
 4. Kesner, A. J., & Lovinger, D. M. (2020). Cannabinoïden, endocannabinoïden en slaap. Grensgebieden in moleculaire neurowetenschappen, 13, 125. https://doi.org/10.3389/fnmol.2020.00125
 5. Feingold, D., & Weinstein, A. (2021). Cannabis en depressie. Vooruitgang in experimentele geneeskunde en biologie, 1264, 67-80. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57369-0_5
 6. de Mello Schier, A. R., de Oliveira Ribeiro, N. P., Coutinho, D. S., Machado, S., Arias-Carrión, O., Crippa, J. A., Zuardi, A. W., Nardi, A. E., & Silva, A. C. (2014). Antidepressieve en anxiolytische effecten van cannabidiol: een chemische verbinding van Cannabis sativa. CNS & neurologische aandoeningen drug targets, 13(6), 953-960. https://doi.org/10.2174/1871527313666140612114838
 7. Zuardi, A. W., Shirakawa, I., Finkelfarb, E., & Karniol, I. G. (1982). Actie van cannabidiol op de angst en andere effecten veroorzaakt door delta 9-THC bij normale proefpersonen. Psychofarmacologie, 76(3), 245-250. https://doi.org/10.1007/BF00432554
 8. Crippa, J. A., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F. L., Martin-Santos, R., Simões, M. V., Bhattacharyya, S., Fusar-Poli, P., Atakan, Z., Santos Filho, A., Freitas-Ferrari, M. C., McGuire, P. K., Zuardi, A. W., Busatto, G. F., & Hallak, J. E. (2011). Neurale basis van anxiolytische effecten van cannabidiol (CBD) bij gegeneraliseerde sociale angststoornis: een voorlopig verslag. Tijdschrift voor psychofarmacologie (Oxford, Engeland), 25(1), 121-130. https://doi.org/10.1177/0269881110379283
 9. Bergamaschi, M. M., Queiroz, R. H., Chagas, M. H., de Oliveira, D. C., De Martinis, B. S., Kapczinski, F., Quevedo, J., Roesler, R., Schröder, N., Nardi, A. E., Martín-Santos, R., Hallak, J. E., Zuardi, A. W., & Crippa, J. A. (2011). Cannabidiol vermindert de angst veroorzaakt door gesimuleerd spreken in het openbaar bij behandelings-naïeve patiënten met sociale fobie. Neuropsychofarmacologie : officiële uitgave van het American College of Neuropsychopharmacology, 36(6), 1219-1226. https://doi.org/10.1038/npp.2011.6
 10. Nardo, M., Casarotto, P. C., Gomes, F. V., & Guimarães, F. S. (2014). Cannabidiol keert de door mCPP geïnduceerde toename in knikkerbegraafgedrag om. Fundamentele & klinische farmacologie, 28(5), 544-550. https://doi.org/10.1111/fcp.12051
 11. Shannon, S., Lewis, N., Lee, H., & Hughes, S. (2019). Cannabidiol bij angst en slaap: een grote case-serie. Het tijdschrift Permanente, 23, 18-041. https://doi.org/10.7812/TPP/18-041
 12. Zanelati, T. V., Biojone, C., Moreira, F. A., Guimarães, F. S., & Joca, S. R. (2010). Antidepressieve effecten van cannabidiol bij muizen: mogelijke betrokkenheid van 5-HT1A-receptoren. British Journal of Pharmacology, 159(1), 122-128. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2009.00521.x
 13. Solowij, N., Broyd, S. J., Beale, C., Prick, J. A., Greenwood, L. M., van Hell, H., Suo, C., Galettis, P., Pai, N., Fu, S., Croft, R. J., Martin, J. H., & Yücel, M. (2018). Therapeutische effecten van langdurige cannabidiolbehandeling op psychologische symptomen en cognitief functioneren bij regelmatige cannabisgebruikers: een pragmatisch open-label klinisch onderzoek. Onderzoek naar cannabis en cannabinoïden, 3(1), 21-34. https://doi.org/10.1089/can.2017.0043
 14. Crippa, J. A., Zuardi, A. W., Garrido, G. E., Wichert-Ana, L., Guarnieri, R., Ferrari, L., Azevedo-Marques, P. M., Hallak, J. E., McGuire, P. K., & Filho Busatto, G. (2004). Effecten van cannabidiol (CBD) op de regionale cerebrale doorbloeding. Neuropsychofarmacologie : officiële uitgave van het American College of Neuropsychopharmacology, 29(2), 417-426. https://doi.org/10.1038/sj.npp.1300340
 15. Long, L. E., Chesworth, R., Huang, X. F., McGregor, I. S., Arnold, J. C., & Karl, T. (2010). Een gedragsvergelijking van acute en chronische Delta9-tetrahydrocannabinol en cannabidiol in C57BL/6JArc-muizen. Het internationale tijdschrift voor neuropsychofarmacologie, 13(7), 861-876. https://doi.org/10.1017/S1461145709990605
 16. Hindocha, C., Freeman, T. P., Schafer, G., Gardener, C., Das, R. K., Morgan, C. J., & Curran, H. V. (2015). Acute effecten van delta-9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol en hun combinatie op gezichtsherkenning van emoties: een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek bij cannabisgebruikers. European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 25(3), 325-334. https://doi. org/10.1016/j.euroneuro.2014.11.014 17. Sales, A. J., Crestani, C. C., Guimarães, F. S., & Joca, S. R. L. (2018). Het antidepressieve effect van Cannabidiol is afhankelijk van het serotonineniveau in de hersenen. Vooruitgang in neuro-psychofarmacologie & biologische psychiatrie, 86, 255-261. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.06.002

Masha Burelo
Investigadora en cannabinoides | Doctoranda en Neurociencia

Mi Cesta0
There are no products in the cart!
Continue shopping
Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we u helpen?
Whatsapp Aandacht (maandag-vrijdag/ 11-18 uur)