Cannactiva’s privacy- en cookiebeleid

Laatst bijgewerkt op: 6 november 2023

Inleiding

Bij Cannactiva waarderen we de veiligheid van onze gebruikers en klanten en we zetten ons in om hun rechten, en dus hun privacy, te verdedigen. We willen dat u zich veilig voelt terwijl u geniet van uw bezoek aan onze website en onze diensten. Daarom vindt u in ons privacybeleid hoe we de persoonlijke gegevens van alle mensen die verbonden zijn met Cannactiva S.L. behandelen en beschermen.

In overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. (RGPD) en de Organieke Wet 3/2018, van 5 december, betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, informeert Cannactiva S.L. u dat u, door dit Privacybeleid te aanvaarden, uw geïnformeerde, uitdrukkelijke, vrije en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens door Cannactiva S.L., als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, en waarvoor de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden toegepast die zijn voorzien in de geldende regelgeving.

U dient zich ervan bewust te zijn dat deze beleidsregels vallen onder de Spaanse wetgeving, die van toepassing is op alle zaken waarin deze beleidsregels niet voorzien met betrekking tot interpretatie, geldigheid en uitvoering.

De vertaalde versies van de wettelijke contracten en beleidslijnen van Cannactiva worden enkel ter beschikking gesteld voor het begrip van de gebruiker van de Engelse versies. De vertalingen van de juridische overeenkomsten leggen geen juridische link en vervangen daarom niet de originele Engelse versies en zijn niet geldig. In het geval van conflicten of geschillen wordt deze contractuele relatie beheerst door de Engelstalige versies van de overeenkomsten en beleidsregels, die prevaleren boven andere taalversies.

1. Gegevensbeheerder

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 • Bedrijfsnaam: CANNACTIVA S.L.
 • Maatschappelijke zetel: Calle Calabria 149, Entlo. 1, 08015 Barcelona (Spanje)
 • CIF: B67233593 / BTW: ESB67233593
 • Telefoon: 932 20 48 98 (openingstijden: werkdagen van 11.00 tot 18.00 uur)
 • E-mail: info@cannactiva.com

2. Doel van de verwerking en categorieën van verwerkte gegevens

Welke categorieën gegevens verwerken we?

Afhankelijk van de website verwerkt Cannactiva S.L. de volgende categorieën van gegevens:

Gegevens identificeren

 • Naam, voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, postcode, telefoonnummers.
 • Gecodeerde gebruikersidentificatiecodes of -sleutels.
 • Commerciële informatiegegevens, zoals aankoopgeschiedenis op de website.
 • Transactiegegevens, zoals bestelde producten en diensten, financiële gegevens en betalingsmethoden.

De gevraagde persoonlijke gegevens zijn verplicht en een weigering om deze te verstrekken zal het onmogelijk maken om de gecontracteerde diensten uit te voeren.

In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij/zij dat hij/zij hun toestemming heeft en verbindt hij/zij zich ertoe hen de informatie te verstrekken die in deze clausule is opgenomen, waarbij Cannactiva S.L. wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht. Cannactiva S.L. kan echter verificaties uitvoeren om dit feit te bevestigen, door het nemen van de bijbehorende due diligence maatregelen, in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming. In het bijzonder mogen personen jonger dan achttien (18) jaar geen toegang krijgen tot de website of aankopen doen, zelfs niet met toestemming van een wettelijke voogd. Daarom zal Cannactiva in geen geval gegevens verzamelen van personen die minderjarig zijn.

De gegevens die in de formulieren die door Cannactiva S.L. via de website worden verstrekt, gemarkeerd zijn met een sterretje (*), zijn noodzakelijk om te voldoen aan de vastgestelde contractuele of wettelijke doeleinden. Als de gebruiker deze niet verstrekt, is het dus niet onmogelijk om zich op de website te registreren of om zijn verzoek te behandelen.

Met welk doel en hoe lang verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Cannactiva S.L. verwerkt de gegevens van de gebruiker handmatig en/of automatisch voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Om uw registratie als gebruiker op de online website van Cannactiva S.L. (hierna de “website”) te beheren. De gebruiker moet echter in elk geval zijn/haar registratie op de website verifiëren en valideren door zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord met toestemming in te voeren.
 • Het beheren van de contracten voor de producten en/of diensten die u via de website afsluit, evenals de bijbehorende facturering en levering.
 • Periodiek berichten sturen via e-mail, post, telefoon en/of sms, met aanbiedingen, promoties en nieuws met betrekking tot onze online website, tenzij anders aangegeven of tenzij de gebruiker bezwaar maakt of zijn toestemming intrekt.
 • Periodiek commerciële en/of promotionele informatie toe te zenden met betrekking tot de sector van de producten en diensten die via de website worden gecontracteerd en die van toegevoegde waarde zijn voor eindgebruikers, tenzij anders aangegeven of tenzij de gebruiker bezwaar maakt of zijn toestemming intrekt.
 • Enkel indien de gebruiker het overeenstemmende vakje heeft aangevinkt, zal Cannactiva een commercieel profiel kunnen uitwerken aan de hand van de door derden verstrekte informatie en producten en diensten kunnen aanbieden in overeenstemming met zijn interesses, alsook zijn gebruikerservaring kunnen verbeteren door geautomatiseerde beslissingen te nemen op basis van zijn voorkeuren of persoonlijke interesses, betrouwbaarheid of gedrag, aangekochte producten, enz. Op basis hiervan kan Cannactiva S.L. u specifieke aanbiedingen doen en u commerciële berichten sturen die aangepast zijn aan uw profiel. In elk geval kan de gebruiker op elk moment bezwaar maken of zijn of haar toestemming intrekken.
 • Voldoen aan wettelijk vastgestelde verplichtingen en controleren of contractuele verplichtingen worden nageleefd, inclusief fraudepreventie.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Cannactiva S.L. bewaart de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn uit te voeren, zolang ze de verleende toestemming niet herroepen. Vervolgens worden de gegevens, indien nodig, 5 jaar bewaard, of gedurende de periode die wettelijk is vastgesteld voor elke actie die uit de verwerking kan voortvloeien.

Als u ons een curriculum vitae stuurt, wordt dit 5 jaar bewaard vanaf de datum van de laatste bijwerking. Nadat deze periode is verstreken zonder dat de gegevens zijn bijgewerkt, worden de gegevens verwijderd, tenzij anders aangegeven.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen we om je gegevens te beschermen?

Voor de bescherming van de verschillende soorten gegevens die in dit privacybeleid aan bod komen, zal Cannactiva S.L. alle nodige technische veiligheidsmaatregelen treffen om hun verlies, manipulatie, verspreiding of wijziging te voorkomen:

 • Vertrouwelijkheidsovereenkomst over websitemedewerkers en dienstverleners.
 • Encryptie van de communicatie tussen het apparaat van de gebruiker en de servers van Cannactiva S.L..
 • Codering van de informatie op de servers van Cannactiva S.L.
 • Andere maatregelen om toegang tot gebruikersgegevens door derden te voorkomen.
 • In de gevallen waarin Cannactiva S.L. voor het onderhoud van de website dienstverleners heeft die zich buiten de Europese Unie bevinden, zijn deze internationale overdrachten geregulariseerd in overeenstemming met het engagement van Cannactiva S.L. voor de bescherming, integriteit en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de klanten.

3. Legitimatie

Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

De legitimiteit voor de verwerking van gebruikersgegevens door Cannactiva S.L. voor het uitvoeren van de registratie van de gebruiker op de website ligt in de toestemming van de geïnteresseerde partij, aangevraagd voor het specifieke geval.

Van haar kant wordt het beheer van het contracteren van producten of diensten via de website, de betaling, facturering en bijbehorende verzendingen gelegitimeerd door de uitvoering van het contract zelf.

De verwerking van gegevens voor de verzending van elektronische bulletins (nieuwsbrief) met aanbiedingen, promoties en nieuws met betrekking tot onze website, commerciële en/of promotionele informatie, de voorbereiding van anonieme statistische rapporten over toegangsgewoonten en de activiteit uitgevoerd door gebruikers op de website en de voorbereiding van commerciële profielen met behulp van gegevens afgeleid van het beheer van de producten en diensten gecontracteerd met Cannactiva S.L., zijn gebaseerd op het legitieme belang van Cannactiva S.L. om deze processen uit te voeren in overeenstemming met de geldende regelgeving.

De toestemmingen die voor de bovenstaande doeleinden zijn verkregen, zijn onafhankelijk, zodat de gebruiker een of meer ervan kan intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de andere toestemmingen.

Ook kunnen de gegevens van de gebruiker gebruikt worden om te voldoen aan de verschillende wettelijke verplichtingen van Cannactiva S.L.

4. Communicatie van gegevens

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Alle dienstverleners van Cannactiva S.L. hebben een contract dat persoonlijke informatie beschermt en het gebruik van persoonlijke informatie beperkt in overeenstemming met dit beleid. In het geval dat de communicatie van gegevens noodzakelijk is, zal Cannactiva S.L. alleen de persoonlijke gegevens delen die strikt noodzakelijk zijn voor dit doel:

 • Aan het team dat verantwoordelijk is voor de verzending van bestellingen en het marketingteam van Cannactiva S.L., voor diensten en voor de ontwikkeling van commerciële campagnes en promoties, evenals het verzamelen van gegevens van het contactformulier (naam, achternaam, e-mail, telefoon en e-mail verstrekt).
 • Aan banken en financiële instellingen voor de betaling van diensten die worden aangeboden via het QuickPay betalingsplatform (zie privacybeleid).
 • Aan het transportbedrijf voor de verzending van bestellingen, meestal Nacex (zie privacybeleid) of UPS (zie privacybeleid). Andere bedrijven hebben hun privacybeleid altijd op hun website staan.
 • Aan de HubSpot e-mailmanager (zie privacybeleid) voor het verzenden van nieuwsbrieven, commerciële communicatie, nieuwsbrieven en het uitvoeren van campagnes.
 • Naar de Instasent instant messaging manager (zie privacybeleid) voor het verzenden van promotionele SMS.
 • Naar de directe chatmanager WhatsApp Business Chat-widget (zie privacybeleid) voor online chatten.

5. Andere gegevens verwerkt door Cannactiva S.L.

In het kader van Cannactiva S.L.’s betrokkenheid bij de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u over andere gegevensverwerking die kan worden uitgevoerd in het kader van de relatie met klanten, in het bijzonder met betrekking tot telefonische klantenservice.

In deze zin zal Cannactiva S.L. uw gegevens verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, maar ook om de ingediende aanvraag te beheren en, indien van toepassing, de gevraagde diensten te leveren. Als u dat wenst, kunt u contact met ons opnemen via de telefoonnummers die voor dit doel zijn verstrekt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de goedkeuring van precontractuele maatregelen of de ontwikkeling van de contractuele relatie zelf, evenals, in bepaalde gevallen, uw eigen toestemming.

6. Gebruikersrechten

Welke rechten heeft de gebruiker of de betrokkene?

U kunt ons op elk gewenst moment schrijven om de volgende rechten gratis uit te oefenen:

 • Om verleende toestemmingen in te trekken.
 • Om bevestiging te krijgen of Cannactiva S.L. persoonlijke gegevens over hem/haar verwerkt of niet.
 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • Onnauwkeurige of onvolledige gegevens corrigeren.
 • De verwijdering van uw gegevens aanvragen wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
 • Van Cannactiva S.L. de beperking van de verwerking van de gegevens te verkrijgen wanneer voldaan wordt aan één van de voorwaarden die voorzien zijn in de regelgeving voor gegevensbescherming.
 • In bepaalde omstandigheden en op gronden die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Cannactiva S.L. zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve voor dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.
 • Om menselijke tussenkomst te verkrijgen, om hun standpunt kenbaar te maken en de geautomatiseerde beslissingen van Cannactiva S.L. te betwisten, indien nodig.
 • Vraag de overdraagbaarheid van uw gegevens aan.
 • Claim bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es) wanneer de belanghebbende partij van mening is dat Cannactiva S.L. de rechten heeft geschonden die erkend worden door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Privacybeleid: Contact

U kunt al uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen:

7. Vertrouwelijkheid

De persoonlijke gegevens die via deze website of via de verschillende communicaties met de gebruiker worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij verbinden ons ertoe ze geheim te houden overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

8. Cookies: Gebruik, tracking tools, analyse en tracking gegevens.

De website van Cannactiva S.L. gebruikt cookies om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers van de website. Hierdoor kan de Gebruiker een betere ervaring hebben bij het bezoeken van onze Website, wat bijdraagt aan de verbetering van de Website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gegenereerd door de websites die je bezoekt en die sessiegegevens bevatten die later op de website van pas kunnen komen. Met deze gegevens kan de website uw informatie tussen pagina’s bewaren en analyseren hoe u met de site omgaat.

De website van Cannactiva S.L. maakt gebruik van cookies die gegenereerd en gebruikt worden door deze website en sommige zijn “externe cookies” die gegenereerd worden op onze website door derden. Ze stellen ons in staat om elk onderdeel van uw bezoeken en aankopen tijdens uw bezoek aan de website te onthouden, klantgegevens te onthouden en de juiste inhoud weer te geven op basis van uw surfgedrag, op basis van de door u geselecteerde opties. Het helpt ons ook om het gedrag van gebruikers op onze website te begrijpen, waardoor we uw ervaring op onze website kunnen verbeteren.

Cookies kunnen alleen tekst opslaan, die meestal altijd anoniem en versleuteld is. Cannactiva S.L. zal nooit persoonlijke informatie opslaan in cookies.

Cookies zijn veilig omdat ze alleen informatie kunnen opslaan die door de browser is geplaatst, dat wil zeggen informatie die de gebruiker in de browser heeft ingevoerd of die is opgenomen in het paginaverzoek. U kunt de code niet uitvoeren en deze kan niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw computer. Als een website cookie-informatie codeert, kan alleen de website de informatie lezen.

Sessiecookies bevatten informatie die binnen uw huidige browsersessie wordt gebruikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Er wordt niets langer op uw computer bewaard dan de tijd die u op de website doorbrengt. Persistente cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die tussen bezoeken wordt gebruikt. Met deze gegevens kunnen websites herkennen dat je een vaste klant bent en daarop reageren. Persistente cookies hebben een onbepaalde waarde in de tijd.

Cookies worden door de website gebruikt om uw sessie op de site bij te houden en informatie over uw aankopen en bestedingsgewoonten te verzamelen zodra u bent ingelogd. Ze worden gebruikt om relevante producten te tonen tijdens je toekomstige bezoeken.

Met Google Analytics volgen we de interactie van klanten op de website. Dit geeft ons suggesties waarmee we de website en de producten en diensten die we aanbieden en uw voorkeuren kunnen verbeteren.

We werken ook samen met partners die cookies van derden maken die vervolgens door andere websites worden gebruikt om op basis van je surfgeschiedenis passende en relevante reclame te maken. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op, stellen andere websites alleen in staat om u te identificeren en zijn uitsluitend gebaseerd op uw browsegeschiedenis.

Webtoepassingen

De applicaties die we gebruiken om cookies te verzamelen en informatie te verkrijgen over je gebruikerssessie en aankopen zijn:

 • Siteground Hosting (zie privacybeleid)
 • Google Analytics en de bijbehorende diensten, waaronder Google Analytics Ad Reporting Features, Google Analytics Demographic and Interest Reporting en Google Analytics (Universal Analytics) met IP-adresanonimisering (zie Servicevoorwaarden).
 • Google Tag Manager en andere Google-services (zie privacybeleid)
 • Google Fonts (zie privacybeleid)
 • Matomo Analytics (zie privacybeleid)
 • WordPress Stat (zie privacybeleid)
 • HubSpot CRM (zie privacybeleid)
 • Hotjar enquêtes, Hotjar Recruit User Testers, Hotjar Poll & Survey widgets, Hotjar Heat Maps & Opnames, Hotjar Formulieranalyse & Conversietunnels (bekijk privacybeleid)
 • Cloudflare en Cloudflare Bot Management (zie privacybeleid)
 • De automatische feedbackservice van Trustpilot (zie privacybeleid)

Browser cookies verwijderen

Met alle internetbrowsers kunt u het gedrag van een cookie beperken of cookies uitschakelen binnen de instellingen of opties van uw browser. De stappen om dit te doen verschillen per browser:

Informatieplicht: Herziening (GLT) van artikel 22 van de LSSI

Dienstverleners mogen apparaten voor het opslaan en ophalen van gegevens gebruiken op de eindapparatuur van de ontvangers, op voorwaarde dat de ontvangers hun toestemming hebben gegeven na te zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie over het gebruik ervan, in het bijzonder over de doeleinden van de gegevensverwerking, in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Waar dit technisch mogelijk en effectief is, kan de ontvanger toestemming geven om de verwerking van gegevens te accepteren door het gebruik van de juiste browserinstellingen of andere toepassingen. Dit vormt geen beletsel voor mogelijke opslag of toegang van technische aard met als enig doel de uitvoering van de verzending van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk of, voor zover strikt noodzakelijk, voor de levering van een uitdrukkelijk door de ontvanger gevraagde dienst van de informatiemaatschappij.

De gebruiker stemt in met het gebruik van cookies als hij/zij besluit verder te surfen op de website.

De Gebruiker kan meer gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies vinden in ons cookiebeleid.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze Applicatie en de levering van de Dienst

Deze Applicatie maakt gebruik van zogenaamde “technische” Cookies en andere soortgelijke Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Trackers van derden

 • Protección contra SPAM y bots
  Este tipo de servicio analiza el tráfico de esta Aplicación, que puede potencialmente contener los Datos Personales de los Usuarios, para filtrar de este las partes del tráfico no deseadas, los mensajes y contenidos que se reconocen como SPAM o para protegerlo de las actividades de los bots maliciosos.
  Cloudflare Bot Management (Cloudflare)
  Cloudflare Bot Management es un servicio de protección y gestión de bots maliciosos prestado por Cloudflare.
  Datos Personales tratados: aperturas de la aplicación, cantidad de sesiones, cantidad de veces que se abre la Aplicación, ciudad, clics, código postal, Datos de uso, datos de visualizaciones de video, Dirección IP, duración de la sesión, estado, estadísticas de sesión, eventos de interacción, eventos de pulsación, eventos de página, eventos del sensor de movimiento, eventos personalizados, eventos táctiles, historial de búsqueda, historial de navegación, idioma, información de la aplicación, información del dispositivo, información del navegador, interacciones de desplazamiento a una página, latitud (de la ciudad), longitud (de la ciudad), movimientos de ratón, país, posición de desplazamiento, provincia, Rastreadores, registros del dispositivo, región geográfica, sistemas operativos, visitas a la página y área metropolitana.
  Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.
  Duración del almacenamiento:
  • __cf_bm: 3 seconden
  • __cfruid: duur van de sessie
  • cf_ob_info: 3 seconden
  • cf_use_ob: 3 seconden
  • cfmrk_cic: 3 maanden
 • Hosting en backend-infrastructuur
  Dergelijke diensten zijn bedoeld om Gegevens en bestanden te hosten zodat deze Applicatie kan functioneren en kan worden gedistribueerd, alsmede om een gebruiksklare infrastructuur te bieden waarmee verschillende functionaliteiten of onderdelen van deze Applicatie kunnen worden geïmplementeerd.
  Sommige van de hieronder vermelde services kunnen, indien van toepassing, werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de exacte locatie te bepalen waar Persoonsgegevens worden opgeslagen.
  SiteGround Hosting (SiteGround Hosting Ltd.)
  SiteGround Hosting is een hostingdienst geleverd door SiteGround Hosting Ltd.
  Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service en trackers.
  Plaats van verwerking: Verenigd Koninkrijk – Privacybeleid.

Andere activiteiten waarbij Trackers worden gebruikt

Ervaring

Deze Applicatie maakt gebruik van Trackers om de kwaliteit van de gebruikerservaring te verbeteren en interactie met externe content, netwerken en platforms mogelijk te maken.

 • Interacciones con las plataformas de sondeos online
  Este tipo de servicios permiten a los Usuarios interactuar con plataformas de sondeos online de terceros directamente desde las páginas de esta Aplicación.
  En caso de que se instale uno de estos servicios, es posible que aunque los Usuarios no utilicen el servicio, éste recoja Datos de Uso y navegación relativos a las páginas en las que estén instalados.
  Hotjar Poll & Survey widgets (Hotjar Ltd.)
  Los widgets Hotjar Poll & Survey son servicios que permiten la interacción con la plataforma Hotjar proporcionados por Hotjar Ltd.
  Hotjar ejecuta las solicitudes genéricas de No Hacer Seguimiento (“Do Not Track”). Esto significa que su navegador puede indicar al script de Hotjar que no recoja ningún Dato del Usuario. Esta opción de configuración está disponible en los principales navegadores. Accede al enlace de exclusión (opt-out) de Hotjar aquí.
  Datos Personales tratados: Datos de uso, distintas clases de Datos y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: Malta – Política de privacidadOpt Out.
  Duración del almacenamiento:
  • hjAbsoluteSessionInProgress: 30 minuten
  • _hjCachedUserAttributes: sessieduur
  • hjClosedSurveyInvites: 1 jaar
  • _hjDonePolls: 1 jaar
  • _hjFirstSeen: duur van de sessie
  • _hjInclusiefInPageviewSample: 30 minuten
  • hjInclusiefInSessieSample: 30 minuten
  • _hjLocalStorageTest: duur van sessie
  • hjMinimizedPolls: 1 jaar
  • _hjRecordingEnabled: duur van de sessie
  • _hjRecordingLastActivity: duur van de sessie
  • hjSessie*: 30 minuten
  • _hjSessionRejected: duur van sessie
  • _hjSessionResumed: duur van de sessie
  • _hjSessionTooLarge: 1 uur
  • _hjSessionUser*: 1 jaar
  • _hjgetoondfeedbackbericht: 1 jaar
  • _hjTLDTest: duur van de sessie
  • _hjUserAttributesHash: sessielengte
  • _hjViewportId: duur van de sessie
  • hjid: 1 jaar
 • Interacción con plataformas de recogida de datos y otros terceros
  Este tipo de servicios permite a los Usuarios interactuar con plataformas de recogida de datos u otros servicios directamente desde las páginas de esta Aplicación con el fin de almacenar y reutilizar datos.
  En caso de que se instale uno de estos servicios, es posible que este recoja Datos de Uso y de navegación relativos a las páginas en las que esté instalado, aunque los Usuarios no utilicen activamente el servicio.
  Hotjar Recruit User Testers (Hotjar Ltd.)
  El widget Hotjar Recruit User Testers es un servicio para interactuar con la plataforma de recogida de datos proporcionada por Hotjar Ltd.
  Hotjar ejecuta las solicitudes genéricas de No Hacer Seguimiento (“Do Not Track”). Esto significa que su navegador puede indicar al script de Hotjar que no recoja ningún Dato del Usuario. Esta opción de configuración está disponible en los principales navegadores. Accede al enlace de exclusión (opt-out) de Hotjar aquí.
  Datos Personales tratados: Datos de uso, distintas clases de Datos y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: Malta – Política de privacidadOpt Out.
  Duración del almacenamiento:
  • hjAbsoluteSessionInProgress: 30 minuten
  • _hjCachedUserAttributes: sessieduur
  • hjClosedSurveyInvites: 1 jaar
  • _hjDonePolls: 1 jaar
  • _hjFirstSeen: duur van de sessie
  • _hjInclusiefInPageviewSample: 30 minuten
  • hjInclusiefInSessieSample: 30 minuten
  • _hjLocalStorageTest: duur van sessie
  • hjMinimizedPolls: 1 jaar
  • _hjRecordingEnabled: duur van de sessie
  • _hjRecordingLastActivity: duur van de sessie
  • hjSessie*: 30 minuten
  • _hjSessionRejected: duur van sessie
  • _hjSessionResumed: duur van de sessie
  • _hjSessionTooLarge: 1 uur
  • _hjSessionUser*: 1 jaar
  • _hjgetoondfeedbackbericht: 1 jaar
  • _hjTLDTest: duur van de sessie
  • _hjUserAttributesHash: sessielengte
  • _hjViewportId: duur van de sessie
  • hjid: 1 jaar
 • Inhoud van externe platforms weergeven
  Dit type dienst stelt u in staat om direct vanaf de pagina’s van deze Applicatie content te bekijken die gehost wordt op externe platforms en om hiermee te communiceren.
  Dergelijke diensten kunnen gegevens over webverkeer verzamelen voor de pagina’s waarop ze zijn geïnstalleerd, zelfs als de Gebruiker er geen gebruik van maakt.
  YouTube Video Widget (privacy-beveiligde modus) (Google LLC)
  YouTube is een videoweergavedienst van Google LLC waarmee deze Applicatie dergelijke inhoud op zijn eigen pagina’s kan opnemen.
  Deze widget is zodanig geconfigureerd dat YouTube geen informatie en cookies over Gebruikers van deze Applicatie opslaat, tenzij zij de video afspelen.
  Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens, Universally Unique Identifier (UUID) en trackers.
  Plaats van behandeling: VS – Privacybeleid.
  Google lettertypen (Google LLC)
  Google Fonts is een service voor het weergeven van lettertypen van Google LLC waarmee deze Applicatie dergelijke inhoud in haar pagina’s kan opnemen.
  Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens en trackers.
  Plaats van behandeling: VS – Privacybeleid.
  Font Awesome (Fonticons, Inc. )
  Font Awesome is een service voor de visualisatie van lettertypefamilies die wordt geleverd door Fonticons, Inc. waardoor deze Applicatie dergelijke inhoud op haar pagina’s kan opnemen.
  Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens en trackers.
  Plaats van behandeling: VS – Privacybeleid.

Meting

Deze Applicatie gebruikt Trackers om verkeer te meten en Gebruikersgedrag te analyseren om de Dienst te verbeteren.

 • Estadísticas
  Los servicios contenidos en esta sección permiten al Titular monitorizar y analizar el tráfico web y pueden ser utilizados para rastrear el comportamiento del Usuario.
  WordPress Stats (Automattic Inc.)
  WordPress Stats es un servicio de estadísticas prestado por Automattic Inc.
  Datos Personales tratados: Datos de uso y Rastreador.
  Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.
  Duración del almacenamiento:
  • tk_tc: sessieduur
 • Google Analytics (Universal Analytics) (Google LLC)
  Google Analytics (Universal Analytics) es un servicio de análisis web prestado por Google LLC (“Google”). Google utiliza los Datos recogidos para rastrear y examinar el uso de esta Aplicación, para preparar informes de sus actividades y compartirlos con otros servicios de Google.
  Google puede utilizar los Datos recogidos para contextualizar y personalizar los anuncios de su propia red de publicidad.
  Datos Personales tratados: Datos de uso y Rastreador.
  Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidadOpt Out.
  Duración del almacenamiento:
  • AMP_TOKEN: 1 uur
  • _ga: 2 jaar
  • gac*: 3 maanden
  • gat: 1 minuut
  • gid: 1 dag
 • HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)
  HubSpot Analytics es un servicio de estadísticas prestado por HubSpot, Inc.
  Datos Personales tratados: Datos de uso y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad – Opt Out .
  Duración del almacenamiento:
  • __hs_gpc_banner_dismiss: 6 maanden
  • __hssc: 30 minuten
  • __hssrc: duur van sessie
  • __hstc: 2 jaar
  • hubspotutk: 2 jaar
  • berichtenUtk: 2 jaar
 • Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)
  Hotjar es un servicio de estadísticas prestado por Hotjar Ltd.
  Hotjar permite solicitudes “Do Not Track”. Hotjar ejecuta las solicitudes genéricas de No Hacer Seguimiento (“Do Not Track”). Esto significa que su navegador puede indicar al script de Hotjar que no recoja ningún Dato del Usuario. Esta opción de configuración está disponible en los principales navegadores. Accede al enlace de exclusión (opt-out) de Hotjar aquí.
  Datos Personales tratados: Datos de uso y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: Malta – Política de privacidadOpt Out.
  Duración del almacenamiento:
  • hjAbsoluteSessionInProgress: 30 minuten
  • _hjCachedUserAttributes: sessieduur
  • hjClosedSurveyInvites: 1 jaar
  • _hjDonePolls: 1 jaar
  • _hjFirstSeen: duur van de sessie
  • _hjInclusiefInPageviewSample: 30 minuten
  • hjInclusiefInSessieSample: 30 minuten
  • _hjLocalStorageTest: duur van sessie
  • hjMinimizedPolls: 1 jaar
  • _hjRecordingEnabled: duur van de sessie
  • _hjRecordingLastActivity: duur van de sessie
  • hjSessie*: 30 minuten
  • _hjSessionRejected: duur van sessie
  • _hjSessionResumed: duur van de sessie
  • _hjSessionTooLarge: 1 uur
  • _hjSessionUser*: 1 jaar
  • _hjgetoondfeedbackbericht: 1 jaar
  • _hjTLDTest: duur van de sessie
  • _hjUserAttributesHash: sessielengte
  • _hjViewportId: duur van de sessie
  • hjid: 1 jaar
 • Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)
  Google Analytics 4 es un servicio de análisis web prestado por Google Ireland Limited (“Google”). Google utiliza los Datos recogidos para rastrear y examinar el uso de esta Aplicación, para preparar informes de sus actividades y compartirlos con otros servicios de Google.
  Google puede utilizar los Datos recogidos para contextualizar y personalizar los anuncios de su propia red de publicidad.
  En Google Analytics 4, las direcciones IP se usan en el momento de la recogida y luego se descartan antes de que los Datos se registren en cualquier centro de datos o servidor. Los Usuarios pueden obtener más información consultando la documentación oficial de Google.
  Datos Personales tratados: cantidad de Usuarios, Datos de uso, estadísticas de sesión y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidadOpt Out.
  Duración del almacenamiento:
  • _ga: 2 jaar
  • _ga_*: 2 jaar
 • Matomo Cloud (InnoCraft)
  Matomo Cloud es un servicio de estadísticas prestado por InnoCraft.
  Datos Personales tratados: Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: Nueva Zelanda – Política de privacidad.
  Funciones de Informes Publicitarios de Google Analytics (Google Ireland Limited)
  Google Analytics en esta Aplicación tiene activadas las Funciones de Informes Publicitarios, que recogen información adicional de la cookie DoubleClick (actividad web) y las IDs de publicidad del dispositivo (actividad en la aplicación). Esto permite al Titular analizar Datos específicos de comportamiento e intereses (Datos de tráfico y Datos de interacción de los Usuarios con la publicidad) y, si están habilitados, Datos demográficos (información sobre edad y género). Los Usuarios pueden inhabilitar el uso de las cookies por parte de Google en su Configuración de anuncios.
  Datos Personales tratados: distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de Privacidad del servicio, identificadores únicos de dispositivo para publicidad (ID de publicidad de Google o IDFA, por ejemplo) y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidadOpt Out.
  Duración del almacenamiento:
  • IDE: 2 jaar
  • gcl_*: 3 maanden
  • test_cookie: 15 minuten
 • Informes de datos demográficos y de intereses de Google Analytics (Google Ireland Limited)
  Informes de datos demográficos y de intereses de Google Analytics es una función de elaboración de informes publicitarios de Google que facilita Datos demográficos y de intereses dentro de Google Analytics para esta Aplicación (se entiende por datos demográficos los Datos sobre edad y género). Los Usuarios pueden inhabilitar el uso de las cookies por parte de Google en su Configuración de anuncios.
  Datos Personales tratados: identificadores únicos de dispositivo para publicidad (ID de publicidad de Google o IDFA, por ejemplo) y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidadOpt Out.
  Duración del almacenamiento:
  • IDE: 2 jaar
  • gcl_*: 3 maanden
  • test_cookie: 15 minuten
 • Heat mapping y grabación de sesiones
  Los servicios de heat mapping se utilizan para mostrar las áreas de esta Aplicación con las que los Usuarios interactúan con más frecuencia. Esto muestra dónde se encuentran los puntos de interés. Estos servicios permiten monitorizar y analizar el tráfico web, así como hacer un seguimiento del comportamiento de los Usuarios.
  Es posible que algunos de estos servicios graben las sesiones y que estén disponibles para su reproducción visual posterior.
  Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)
  Hotjar es un servicio de heat mapping y de grabación de sesiones prestado por Hotjar Ltd.
  Hotjar ejecuta las solicitudes genéricas de No Hacer Seguimiento (“Do Not Track”). Esto significa que su navegador puede indicar al script de Hotjar que no recoja ningún Dato del Usuario. Esta opción de configuración está disponible en los principales navegadores. Accede al enlace de exclusión (opt-out) de Hotjar aquí.
  Datos Personales tratados: Datos de uso, distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de Privacidad del servicio y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: Malta – Política de privacidadOpt Out.
  Duración del almacenamiento:
  • hjAbsoluteSessionInProgress: 30 minuten
  • _hjCachedUserAttributes: sessieduur
  • hjClosedSurveyInvites: 1 jaar
  • _hjDonePolls: 1 jaar
  • _hjFirstSeen: duur van de sessie
  • _hjInclusiefInPageviewSample: 30 minuten
  • hjInclusiefInSessieSample: 30 minuten
  • _hjLocalStorageTest: duur van sessie
  • _hjLocalStorageTest: duur van sessie
  • hjMinimizedPolls: 1 jaar
  • _hjRecordingEnabled: duur van de sessie
  • _hjRecordingLastActivity: duur van de sessie
  • hjSessie*: 30 minuten
  • _hjSessionRejected: duur van sessie
  • _hjSessionResumed: duur van de sessie
  • _hjSessionTooLarge: 1 uur
  • _hjSessionUser*: 1 jaar
  • _hjgetoondfeedbackbericht: 1 jaar
  • _hjTLDTest: duur van de sessie
  • _hjUserAttributesHash: sessielengte
  • _hjViewportId: duur van de sessie
  • hjid: 1 jaar
 • Servicios de estadísticas anonimizadas
  Los servicios que aparecen en esta sección permiten al Titular, mediante el uso de Rastreadores de terceros, elaborar y gestionar estadísticas de forma anonimizada.
  Google Analytics (Universal Analytics) con dirección IP anonimizada (Google Ireland Limited)
  Google Analytics (Universal Analytics) es un servicio de análisis web prestado por Google Ireland Limited (“Google”). Google utiliza los Datos recogidos para rastrear y examinar el uso de esta Aplicación para preparar informes de sus actividades y compartirlos con otros servicios de Google.
  Google puede utilizar los Datos recogidos para contextualizar y personalizar los anuncios de su propia red de publicidad.
  Esta integración de Google Analytics anonimiza su dirección IP. Funciona abreviando las direcciones IP en los Estados miembros de la Unión Europea o en otros Estados miembros del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos excepcionales se enviará la dirección IP completa para ser abreviada a un servidor de Google situado en EEUU.
  Datos Personales tratados: Datos de uso y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidadOpt Out.
  Duración del almacenamiento:
  • AMP_TOKEN: 1 uur
  • _ga: 2 jaar
  • gac*: 3 maanden
  • gat: 1 minuut
  • gid: 1 dag
 • Servicios de estadísticas gestionados directamente por esta Aplicación
  Los servicios que aparecen en esta sección permiten al Titular elaborar y gestionar estadísticas mediante el uso de Rastreadores de origen.
  Matomo (autoalojado) (esta Aplicación)
  Matomo es un software de estadística utilizado por esta Aplicación para analizar los datos directamente y sin la intervención de terceros.
  Datos Personales tratados: Datos de uso, Dirección IP y Rastreadores.
  Duración del almacenamiento:
  • _pk_cvar*: 30 minuten
  • _pk_hsr*: 30 minuten
  • _pk_id*: 2 jaar
  • _pk_ref*: 7 maanden
  • pk_ses*: 30 minuten
  • _pk_testcookie*: sessielengte

Marketing

Deze Applicatie gebruikt Trackers om gepersonaliseerde promotionele content te bieden op basis van Gebruikersgedrag en om advertenties te beheren, faciliteren en volgen.

 • Gestión de contactos y envío de mensajes
  Este tipo de servicios permiten gestionar una base de datos de direcciones de correo electrónico, números de teléfono u otra información de contacto para comunicarse con el Usuario.
  También es posible que estos servicios recojan datos relativos a la fecha y la hora en las que el Usuario visualizó el mensaje, así como sobre las interacciones del Usuario con dicho mensaje, tales como clicar en enlaces insertados en el mensaje.
  HubSpot Email (HubSpot, Inc.)
  HubSpot Email es un servicio de gestión de correo electrónico y de envío de mensajes prestado por HubSpot, Inc.
  Datos Personales tratados: Datos de uso, dirección de correo electrónico y Rastreadores.
  Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.
  Duración del almacenamiento:
  • __hs_gpc_banner_dismiss: 6 maanden

Hoe voorkeuren beheren en toestemming verlenen of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren met betrekking tot Trackers te beheren en om toestemming te verlenen of in te trekken, indien van toepassing:

Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot Trackers rechtstreeks via de instellingen van hun eigen apparaten beheren, bijvoorbeeld door het gebruik of de opslag van Trackers te verhinderen.

Wanneer het gebruik van de Trackers gebaseerd is op toestemming, kunnen Gebruikers deze toestemming bovendien geven of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookievermelding of door deze voorkeuren naar wens bij te werken via de privacywidget met de toepasselijke voorkeuren voor toestemming, indien aanwezig.

Het is ook mogelijk om eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, inclusief Trackers die worden gebruikt om de oorspronkelijke toestemmingsvoorkeuren van de Gebruiker te onthouden, via de relevante browser- of apparaatfunctionaliteit.

Als je je browsegeschiedenis wist, kunnen andere Trackers uit het lokale geheugen van je browser worden verwijderd.

Voor Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren via de gerelateerde afmeldlink (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die worden vermeld in het privacybeleid van de derde partij of door contact op te nemen met de derde partij.

Lokalisatie van de Tracker-configuratie

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over het beheren van cookies in de meest gebruikte browsers:

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele applicaties door ze uit te schakelen via de relevante apparaatinstellingen, zoals de instellingen voor mobiele advertenties of tracking in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en de relevante optie zoeken).

Hoe u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde advertenties

Zonder het voorgaande te beperken, worden Gebruikers hierbij geïnformeerd dat zij de instructies kunnen volgen die worden verstrekt door YourOnlineChoices (EU en VK), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Met dergelijke initiatieven kunnen gebruikers hun voorkeuren voor tracking selecteren voor de meeste reclametools. De Geregistreerde raadt de Gebruiker daarom aan deze bronnen te gebruiken in aanvulling op de informatie die hier wordt verstrekt.

De Digital Advertising Alliance biedt een toepassing genaamd AppChoices waarmee gebruikers op interesses gebaseerde advertenties in mobiele toepassingen kunnen beheren.

Gevolgen van het niet toestaan van het gebruik van Trackers

Gebruikers kunnen zelf beslissen of ze het gebruik van Trackers toestaan of niet. Er dient echter te worden opgemerkt dat de Trackers deze Applicatie helpen om Gebruikers een betere ervaring en geavanceerde functionaliteiten te bieden (in overeenstemming met de hierin vermelde doeleinden). Als de gebruiker besluit om het gebruik van de trackers te blokkeren, is het daarom mogelijk dat de houder de gerelateerde functies niet kan aanbieden.

9. Update privacybeleid

Het is mogelijk dat dit Privacybeleid moet worden bijgewerkt. Daarom is het noodzakelijk dat de gebruiker dit beleid regelmatig en, indien mogelijk, elke keer dat hij/zij de website bezoekt, doorleest om voldoende geïnformeerd te zijn over het type informatie dat wordt verzameld en de verwerking ervan.

Niettegenstaande het voorgaande zal de gebruiker op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen aan dit privacybeleid die van invloed zijn op de verwerking van zijn persoonsgegevens.


Neem contact op met

Als je twijfels, vragen, suggesties, opmerkingen hebt… Neem dan contact met ons op. Cannactiva is een jong bedrijf met een team vol enthousiasme en werklust. Onze prioriteit is de tevredenheid en het vertrouwen van onze klanten. Als je vragen hebt over het privacybeleid en/of informatie wilt opvragen en/of berichten wilt sturen en/of correcties en/of opmerkingen wilt indienen over verkopen, bestellingen, producten, betalingen en verzendingen, kun je dat doen via deze kanalen:

Hartelijk dank!

Mi Cesta0
There are no products in the cart!
Continue shopping
Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we u helpen?
Whatsapp Aandacht (maandag-vrijdag/ 11-18 uur)