Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en bepalingen

Inhoud

 1. Identificatie van de eigenaar van de website
 2. Onderwerp van de voorwaarden en toepassingsgebied
 3. Toegang tot de service
 4. Informatie weergegeven op de website
 5. Intellectueel en industrieel eigendom
 6. Registratie en toegang tot de website en duur
 7. Verantwoordelijkheid
 8. Verplichtingen van gebruikers
 9. Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens.
 10. Cookies
 11. Kopen via de website
 12. Algemeen
 13. Links op de website
 14. Recht op uitsluiting
 15. Wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en Duur
 16. Toepasselijke wetgeving. Indiening bij rechtsgebieden

Inleiding

Bij het gebruiken of doorbladeren van de website en online shop van Cannactiva S.L. (hierna, “Cannactiva” of de “website”), is het essentieel dat de gebruiker (hierna, de “Gebruiker”, of de “Klant”) de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna, de “Voorwaarden”), die van toepassing zijn op de diensten aangeboden door Cannactiva, via de website Cannactiva.com, leest en aanvaardt.

Cannactiva behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In het geval van een substantiële wijziging, of indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen Gebruikers die een bestaande relatie hebben op de hoogte worden gebracht.

De vertaalde versies van de wettelijke contracten en beleidslijnen van Cannactiva worden enkel ter beschikking gesteld voor het begrip van de gebruiker van de Engelse versies. De vertalingen van de juridische overeenkomsten leggen geen juridische link en vervangen daarom niet de originele Engelse versies en zijn niet geldig. In het geval van conflicten of geschillen wordt deze contractuele relatie beheerst door de Engelstalige versies van de overeenkomsten en beleidsregels, die prevaleren boven andere taalversies.

Algemene gebruiksvoorwaarden

In overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), wordt de volgende informatie verstrekt:

1. Identificatie van de eigenaar van de website

 • Bedrijfsnaam: CANNACTIVA S.L.
 • Maatschappelijke zetel: Calle Calabria 149, Entlo. 1, 08015 Barcelona (Spanje)
 • CIF: B67233593 / BTW: ESB67233593
 • Telefoon: 932 20 48 98 (openingstijden: werkdagen van 11.00 tot 18.00 uur)
 • E-mail: info@cannactiva.com

Neem contact op met

Als je vragen hebt en/of informatie wilt opvragen en/of berichten wilt sturen en/of correcties en/of opmerkingen wilt indienen over verkopen, bestellingen, producten, betalingen en verzendingen, kun je dat doen via deze kanalen:

 • Contactformulier dat je kunt vinden op de Cannactiva klantenservicepagina.
 • Door een e-mail te schrijven naar het e-mailadres van de klantenservice: info@cannactiva.com.
 • Telefoon: 932 20 48 98 (openingstijden: werkdagen van 11.00 tot 18.00 uur)

Om de afhandeling van een procedure te bespoedigen, verzoeken wij u het e-mailadres waarmee u zich op de website hebt geregistreerd en/of het bestelnummer op te geven, evenals de gegevens en/of informatie die relevant zijn om de vraag te identificeren en efficiënt op te lossen.

Cannactiva zal zo snel mogelijk reageren en altijd binnen tien (10) werkdagen na ontvangst.

2. Onderwerp van de Voorwaarden en toepassingsgebied

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik, de registratie en het sluiten van contracten via de website van Cannactiva door elke gebruiker, voorafgaande aanvaarding door de gebruiker van de voorwaarden voor het sluiten van contracten, en zijn bedoeld om de levering van de informatie op de website te regelen, evenals de commerciële transacties die ontstaan tussen Cannactiva en de gebruikers van het domein cannactiva.com.

Cannactiva mag de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen om de wijzigingen en aanpassingen aan te brengen die zij nodig acht voor de goede werking ervan.

Eventuele wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie in het gedeelte “Voorwaarden” van de website. Daarom worden gebruikers uitgenodigd om regelmatig de website te bezoeken en de meest bijgewerkte versie te raadplegen voordat ze een aankoop doen.

De toepasselijke voorwaarden zijn de voorwaarden die gelden op de datum van verzending van de inkooporder.

3. Toegang tot de service

Zowel het surfen op de website als de aankoop van een van de producten die erop worden aangeboden, houdt in dat u als gebruiker, zonder enig voorbehoud, elk van de Voorwaarden aanvaardt.

De bovengenoemde Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht de aanvaarding van de Contract- en Inkoopvoorwaarden die, indien van toepassing, verplicht zijn.

4. Website-informatie

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website accuraat is en geen typografische fouten bevat. In het geval dat er op enig moment een fout optreedt, zal de Gebruiker Cannactiva hiervan op de hoogte brengen, waarna Cannactiva onmiddellijk zal overgaan tot het corrigeren van de fout.

De Gebruiker begrijpt dat de informatie op de website van informatieve en/of commerciële aard is, en in geen geval professioneel advies vervangt. In geval van gezondheidsproblemen is het aan te raden om een arts te raadplegen voordat je cannabidiolproducten gebruikt.

5. Intellectuele en industriële eigendom

Alle in de shop gepubliceerde inhoud en in het bijzonder de ontwerpen, teksten, grafieken, logo’s, iconen, knoppen, evenals de software, commerciële namen, merken of industriële tekeningen en alle andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en commercieel gebruik, zijn onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Cannactiva of van derden die eigenaar zijn van deze rechten en die hun opname op de website hebben goedgekeurd.

In geen enkel geval kan worden verondersteld dat een licentie wordt verleend of dat afstand wordt gedaan van deze rechten, noch dat deze rechten geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, noch dat enig recht of verwachting van recht wordt verleend, en in het bijzonder van wijziging, exploitatie, reproductie, verspreiding of openbare mededeling van deze inhoud zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Cannactiva of van de overeenkomstige eigenaars.

Het is dus verboden om de Cannactiva website te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, en daarom mag de inhoud van de website niet worden geëxploiteerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gewijzigd, publiekelijk gecommuniceerd, overgedragen, getransformeerd of gebruikt.

Het is uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande toestemming hyperlinks voor commerciële doeleinden aan te brengen op webpagina’s die niet tot Cannactiva behoren en die toegang geven tot onze website. In elk geval impliceert het bestaan van hyperlinks op websites die niet van ons zijn, in geen geval het bestaan van commerciële of handelsrelaties met de eigenaar van de website waar de hyperlink is aangebracht, noch de aanvaarding door Cannactiva van de inhoud of diensten ervan.

6. Registratie en toegang tot de website

Om zich als Gebruiker te registreren en producten of diensten op de website te contracteren, moet de Gebruiker ouder zijn dan achttien (18) jaar en alle vereiste gegevens verplicht, naar waarheid en rechtmatig hebben verstrekt.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot elke registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bovendien gaat de Gebruiker ervan uit dat de toegangsgegevens tot zijn/haar gebruikersaccount, zoals het e-mailadres voor registratie en het wachtwoord, persoonlijk en niet-overdraagbaar zijn.

De Gebruiker zal het wachtwoord opgeven in overeenstemming met de door Cannactiva vastgestelde regels voor robuustheid en complexiteit, zoals een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens.

De gebruiker kan zijn wachtwoord op elk moment wijzigen met de tools die Cannactiva hem ter beschikking stelt in de gebruikerszone.

De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord zorgvuldig te gebruiken en geheim te houden, en mag het niet aan derden doorgeven. Gebruikers zijn dan ook verantwoordelijk voor de juiste bewaring en vertrouwelijkheid van identifiers en/of wachtwoorden die zij bij registratie hebben geselecteerd.

De gegevens die worden verstrekt tijdens de registratie van de gebruiker, evenals alle gegevens die vervolgens door de gebruiker worden verstrekt in het kader van het beheer van zijn/haar privéruimte en voor het verwerven van diensten (zoals het adres voor het verzenden van bestellingen, telefoon en eventuele informatie), kunnen door Cannactiva S.L. worden gebruikt voor het verzenden van communicatie. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid en de Gebruiker kan de verwerking van deze gegevens te allen tijde herroepen via de daarin aangegeven kanalen. Evenzo moet de Gebruiker begrijpen dat de verplichte gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan de vastgestelde contractuele of wettelijke doeleinden. Als de gebruiker deze dus niet verstrekt of wenst te verwijderen, is het niet mogelijk om de status van de gebruiker als geregistreerd gebruiker van de website te behouden of om toekomstige verzoeken te behandelen.

6.1. Duur

De toegang tot de website als geregistreerde gebruiker begint zodra de voor registratie vereiste gegevens zijn ingevoerd en na aanvaarding van deze Algemene voorwaarden.

Gebruikersregistratie en toegang tot het privégedeelte van de gebruiker blijven geldig totdat de gebruiker verzoekt om zich uit te schrijven.

De gebruiker kan de factureringsgegevens invoeren zodra de aankoop is gedaan. De door de Klant ingevoerde gegevens moeten juist zijn, waarbij Cannactiva vrijgesteld is van aansprakelijkheid in gevallen waarin de Gebruiker, vrijwillig of onvrijwillig, gegevens invoert die niet overeenstemmen met de werkelijkheid en deze incidenten van welke aard dan ook veroorzaken.

6.2. Uitschrijving van geregistreerde gebruiker of annulering van gebruikersregistratie

Cannactiva informeert de Gebruiker dat hij/zij de gebruikersaccount op elk moment kan afsluiten door een e-mail te sturen naar info@cannactiva.com.

De e-mail waarin de annulering van de account wordt aangevraagd, moet worden verzonden vanaf dezelfde e-mailaccount die is gebruikt tijdens de registratie van de gebruiker van wie de annulering wordt aangevraagd. Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, moet de nodige informatie worden verstrekt om de eigenaar van de gebruikersaccount correct te identificeren. Cannactiva behoudt zich het recht voor om de identificatie van de Gebruiker te vragen die nodig is om de verwijdering van de account te voltooien.

6.3. Afmelden van de commerciële communicatiedienst

Cannactiva stuurt promotionele of andere berichten naar haar klanten. Door u te registreren gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden. Als je wilt weten hoe er met persoonlijke gegevens wordt omgegaan, ga dan naar het gedeelte Privacybeleid.

Wanneer u zich afmeldt voor een van onze communicatiediensten, kunt u communicatie van Cannactiva blijven ontvangen via andere kanalen waar u zich bij hebt aangesloten totdat u zich afzonderlijk afmeldt voor deze programma’s. De Klant kan echter altijd contact met ons opnemen om alle communicatie te annuleren, of de communicatie die via een bepaald kanaal is ontvangen. Details van deze diensten staan hieronder:

ZICH AFMELDEN VOOR PROMOTIONELE E-MAILS

Cannactiva gebruikt een SMS-berichtendienst om berichten naar klanten te sturen. Door uw e-mailadres op te geven, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende geautomatiseerde commerciële communicatie en gepersonaliseerde marketingberichten (bijv. wekelijkse promoties of reclamecampagnes van Cannactiva). Door u te registreren bij Cannactiva, aanvaardt u dus ook de gebruiksvoorwaarden van de e-mail manager service.

Als u geen promotionele e-mails meer wilt ontvangen, stuurt u een e-mail naar info@cannactiva.com waarin u aangeeft dat u zich wilt afmelden voor promotionele e-mails. U kunt dit ook doen vanuit dezelfde e-mail, door gebruik te maken van de link waarmee u deze communicatie kunt beheren of u ervoor kunt afmelden.

AFMELDING VAN SMS-BERICHTEN

Cannactiva gebruikt een SMS-berichtendienst om berichten naar klanten te sturen. Door het verstrekken van uw mobiele telefoonnummer, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende geautomatiseerde gepersonaliseerde marketing en promotionele tekstberichten (bijv. SMS/MMS winkelwagen herinneringen, verkoop waarschuwingen, enz.) van Cannactiva via uw mobiele telefoon provider, tenzij en totdat u de toestemming opzegt onder deze Algemene Voorwaarden. Daarom accepteer je door je te registreren bij Cannactiva ook de gebruiksvoorwaarden van de instant messaging service.

Deze berichten omvatten tekstberichten die kunnen worden verzonden via een automatisch telefoonkiessysteem, naar het mobiele nummer dat u bij de registratie hebt opgegeven, of naar een ander nummer dat u hebt opgegeven. Toestemming om geautomatiseerde marketingberichten te ontvangen is geen voorwaarde voor een aankoop. Er kunnen berichten- en gegevenstarieven van toepassing zijn. De frequentie van de berichten kan variëren. Cannactiva behoudt zich ook het recht voor om de shortcode of het telefoonnummer van waaruit berichten worden verstuurd, te wijzigen. Mogelijk zijn niet alle mobiele apparaten of mobiele telefoons compatibel en worden onze berichten niet overal afgeleverd. Cannactiva, haar dienstverleners en de mobiele operatoren die door het programma ondersteund worden, zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde of niet afgeleverde berichten.

Als u zich wilt afmelden voor de SMS-berichtenservice, stuurt u een sms-bericht met het trefwoord STOP, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT naar het telefoonnummer, de lange code of de korte code die u is toegestuurd door ons initiële bevestigingsbericht om u af te melden. Je ontvangt dan een extra bericht waarin wordt bevestigd dat je aanvraag is verwerkt. We informeren je ook dat het mogelijk is dat het sms-platform afmeldingsverzoeken die niet de trefwoordcommando’s STOP, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT bevatten niet herkent en er niet op reageert en je gaat ermee akkoord dat Cannactiva SL en haar serviceproviders niet aansprakelijk zijn voor het niet voldoen aan dergelijke verzoeken. Je kunt ook een sms sturen met het trefwoord HELP om een sms te ontvangen met informatie over hoe je je kunt afmelden.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, erkent u en stemt u ermee in dat communicatie wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis, zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat in geen geval Cannactiva of een partij die handelt namens Cannactiva aansprakelijk is voor: (a) elke claim, procedure, aansprakelijkheid, verplichting, schade of kosten, in een totaalbedrag dat hoger is dan het hoogste van het bedrag dat u hebt betaald aan Cannactiva hieronder of € 100,00; of (b) enige directe, indirecte, gevolg-, speciale, incidentele, punitieve of enige andere schade. U stemt ermee in, zelfs als Cannactiva op de hoogte is gebracht van mogelijke schade of verliezen die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van het Cannactiva-berichtenprogramma. Cannactiva en haar vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalatigheden van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertragingen of niet-levering in de transmissie van berichten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Cannactiva en aanverwante bedrijven te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen claims, schade, aansprakelijkheden, acties, rechtszaken, kosten, uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, vonnissen of boetes van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in verband staan met de communicatie.

7. Verantwoordelijkheid

De producten die op de website en in de online winkel worden gepresenteerd, voldoen aan de Spaanse wetgeving. De verantwoordelijkheid van Cannactiva kan niet ingeroepen worden in het geval van producten die niet voldoen aan de wetgeving van de landen waar ze volgens de bestelling van de Klant naartoe gestuurd worden. Het is dus aan de klanten van buiten Spanje om na te gaan of de producten die ze bij Cannactiva kopen, mogen worden ingevoerd of gebruikt.

De toegang tot de website gebeurt op vrijwillige basis en valt bijgevolg onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die verantwoordelijk is voor elk direct of indirect effect dat zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk nadelig economisch, technisch en/of juridisch resultaat, evenals de teleurstelling van de verwachtingen die door onze website worden gewekt, waarbij de gebruiker verplicht is Cannactiva te vrijwaren voor elke claim die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit dergelijke gebeurtenissen.

Cannactiva is niet verantwoordelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit interferenties, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, storingen en/of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem of in de computerapparatuur en uitrusting van de gebruikers, veroorzaakt door redenen waarover Cannactiva geen controle heeft, die de levering van de diensten of de navigatie door de shop verhinderen of vertragen, noch vertragingen of blokkades in het gebruik veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen, noch de onmogelijkheid om de dienst te leveren of toegang te verlenen om redenen die niet te wijten zijn aan Cannactiva, aan de gebruiker, aan derden of aan overmacht. Cannactiva controleert in het algemeen niet het gebruik dat gebruikers maken van de website. In het bijzonder garandeert Cannactiva in geen enkel geval dat de gebruikers de website gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Voorwaarden, de algemeen aanvaarde zeden en goede gewoonten en de openbare orde, noch dat zij dit op een zorgvuldige en voorzichtige manier doen.

Deze handelaar verplicht zich om geen transacties toe te staan die illegaal zijn, of die volgens de creditcardmerken of de wervende bank hun goodwill kunnen of kunnen schaden of hen negatief kunnen beïnvloeden. De volgende activiteiten zijn verboden onder de card brand programma’s: de verkoop of aanbieding van een product of dienst die niet volledig in overeenstemming is met alle wetten die van toepassing zijn op de klant, de uitgevende bank, de handelaar, de kaarthouder of de cards. Daarnaast zijn de volgende activiteiten ook expliciet verboden: Het illegaal verkopen van geneesmiddelen op recept.

8. Verplichtingen van gebruikers

In het algemeen is de gebruiker verplicht om de huidige Voorwaarden na te leven, evenals de speciale waarschuwingen of gebruiksaanwijzingen die in deze Voorwaarden of op de website staan, en om altijd te handelen in overeenstemming met de wet, de goede gewoonten en de vereisten van goede trouw, met de nodige zorgvuldigheid, en om de website niet te gebruiken op een manier die de normale werking ervan, de goederen of rechten van Cannactiva, haar leveranciers, de rest van de gebruikers of in het algemeen van een derde partij zou kunnen belemmeren, beschadigen of verslechteren.

Toegang tot en gebruik van de website door minderjarigen – jonger dan achttien (18) jaar – is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders. Cannactiva is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de door de gebruiker ingevulde gegevens en kan daarom de leeftijd van de gebruiker niet controleren.

In het bijzonder, en zonder dat dit enige beperking inhoudt ten opzichte van het vorige punt, verbindt de Gebruiker zich ertoe om tijdens het gebruik van de website:

a) Om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over de gegevens die worden gevraagd in het gebruikersregistratieformulier of bij het plaatsen van een bestelling, en om deze actueel te houden.

b) Geen informatie of materiaal op de website te plaatsen, op te slaan of te verspreiden dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, xenofoob is, aanzet tot geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, ideologie of religie of dat op enigerlei wijze in strijd is met de goede zeden, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eerbaarheid, de persoonlijke levenssfeer of het imago van derden en, in het algemeen, met de geldende wetgeving.

c) Via de website geen programma’s, gegevens, virussen, codes of andere elektronische of fysische middelen in te voeren, op te slaan of te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de website, aan één van de diensten of aan één van de uitrustingen, systemen of netwerken van Cannactiva, van een andere gebruiker, van de leveranciers van Cannactiva of in het algemeen van een derde partij.

d) De door Cannactiva verstrekte “gebruikersnaam” en “wachtwoord” zorgvuldig te bewaren en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor eventuele schade die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik ervan.

e) Geen reclame of commerciële exploitatieactiviteiten uit te voeren via de website, en de inhoud en informatie niet te gebruiken om reclame te versturen, of om berichten te versturen voor andere commerciële doeleinden, of om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen of op te slaan.

f) Geen valse identiteiten te gebruiken of zich voor te doen als anderen bij het gebruik van de website of een van zijn diensten, met inbegrip van het gebruik van wachtwoorden of toegangscodes van derden of op enige andere wijze.

g) De gegevens, informatie, programma’s of elektronische documenten van cannactiva.com, haar leveranciers of derden niet vernietigen, wijzigen, gebruiken voor gebruik, onbruikbaar maken of beschadigen.

h) Via de shop geen inhoud introduceren, opslaan of verspreiden die inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen van derden, of in het algemeen inhoud waarvan hij niet, in overeenstemming met de wet, het recht heeft om deze aan derden beschikbaar te stellen.

De Klant verbindt zich ertoe de levering van de gevraagde bestelling mogelijk te maken door een leveringsadres op te geven waar de gevraagde bestelling kan worden geleverd tijdens de normale leveringsuren. In geval van niet-naleving van deze verplichting door de Klant, kan Cannactiva niet verantwoordelijk worden gesteld voor de vertraging of de onmogelijkheid van levering van de door de Klant gevraagde bestelling.

9. Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

In het kader van de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, over de Bescherming van de Persoonlijke Gegevens, alsook van het K.B. 1720/2007 van 21 december, dat de verordening goedkeurt die L.O. 15/1999 ontwikkelt, informeert Cannactiva u over het bestaan van een bestand met persoonlijke gegevens gecreëerd door en onder de verantwoordelijkheid van Cannactiva met de gegevens verkregen op de website cannactiva.com. Het doel van dit bestand is het beheren van uw contractuele relatie met ons, evenals het uitvoeren van onze eigen promotie- en reclameactiviteiten of die van derden, op welke manier dan ook, zowel telefonisch als door het versturen van commerciële berichten per e-mail, sms-berichten, etc., die interessant voor u kunnen zijn, op basis van de studie en segmentatie van de gegevens die zijn verzameld tijdens het surfen op de website, de gegevens die zijn verstrekt door het invullen van een formulier, evenals de gegevens die zijn afgeleid van de commerciële relatie of de levering van de gekochte producten. Als je geen reclame wilt ontvangen, log je gewoon in op je account en schakel je het verzenden van nieuwsbrieven en informatie uit.

Cannactiva verbindt er zich toe om bij het gebruik van de gegevens in het bestand, de vertrouwelijkheid ervan te respecteren en ze te gebruiken in overeenstemming met het doel van het bestand, alsook om te voldoen aan haar verplichting om ze te bewaren en om alle maatregelen te nemen om wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement betreffende de veiligheidsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden die persoonsgegevens bevatten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december. Onze beveiligde server garandeert de privacy van de gegevens die u naar ons verzendt. Deze privacy wordt bereikt door middel van het SSL-protocol, waarbij de verzonden gegevens worden versleuteld met behulp van het RSA-versleutelingssysteem, zodat niemand zich deze gegevens kan toe-eigenen omdat ze niet over de benodigde sleutel beschikken. U kunt controleren of uw browser beveiligd is als het hangslotsymbool verschijnt en u kunt ook zien dat de URL iets verandert: hij begint niet langer met http maar met https.

10. Cookies

De website cannactiva.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gegenereerd door de websites die je bezoekt en die sessiegegevens bevatten die later op de website van pas kunnen komen. Met deze gegevens kan de website uw informatie tussen pagina’s bewaren en analyseren hoe u met de site omgaat.

Deze website maakt gebruik van cookies die door deze website worden gegenereerd en gebruikt en sommige zijn “externe cookies” die door derden op onze website worden gegenereerd. Ze stellen ons in staat om elk onderdeel van uw bezoeken en aankopen tijdens uw bezoek aan de website te onthouden, klantgegevens te onthouden en de juiste inhoud weer te geven op basis van uw surfgedrag, op basis van de door u geselecteerde opties. Het helpt ons ook om het gedrag van gebruikers op onze website te begrijpen, waardoor we uw ervaring op onze website kunnen verbeteren.

Cookies kunnen alleen tekst opslaan, die meestal altijd anoniem en versleuteld is. cannactiva.com zal nooit persoonlijke informatie opslaan in cookies.

Cookies zijn veilig omdat ze alleen informatie kunnen opslaan die door de browser is geplaatst, dat wil zeggen informatie die de gebruiker in de browser heeft ingevoerd of die is opgenomen in het paginaverzoek. U kunt de code niet uitvoeren en deze kan niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw computer. Als een website cookie-informatie codeert, kan alleen de website de informatie lezen.

Sessiecookies bevatten informatie die binnen uw huidige browsersessie wordt gebruikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Er wordt niets langer op uw computer bewaard dan de tijd die u op de website doorbrengt. Persistente cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die tussen bezoeken wordt gebruikt. Met deze gegevens kunnen websites herkennen dat u een vaste klant bent en hierop reageren. Persistente cookies hebben een onbepaalde waarde in de tijd.

Cookies worden door de website gebruikt om uw sessie op de site bij te houden en informatie over uw aankopen en bestedingsgewoonten te verzamelen zodra u bent ingelogd. Ze worden gebruikt om relevante producten te tonen tijdens je toekomstige bezoeken.

We werken ook samen met partners die cookies van derden maken, die vervolgens door andere websites worden gebruikt om op basis van uw browsegeschiedenis op passende en relevante wijze te adverteren. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op, stellen andere websites alleen in staat om u te identificeren en zijn uitsluitend gebaseerd op uw browsegeschiedenis.

De applicaties die we gebruiken om cookies te verzamelen en informatie te verkrijgen over je gebruikerssessie zijn:

Met alle internetbrowsers kunt u het gedrag van een cookie beperken of cookies uitschakelen binnen de instellingen of opties van uw browser. De stappen om dit te doen zijn voor elke browser anders, instructies kun je vinden in het helpmenu van je browser:

Het uitschakelen van cookies heeft ook invloed op het bijhouden van uw voortgang op de site, maar zorgt er niet voor dat de Google Analytics-code uw bezoek niet herkent.

Sessiecookies op deze website bevatten gegevens die door de webserverhardware worden gebruikt over welke server uw sessie verwerkt, uw verificatiestatus (in de database van de Klanten Online Shop) en details van uw aankopen.

Informatieplicht: Herziening (GLT) van artikel 22 van de LSSI

Dienstverleners mogen apparaten voor het opslaan en ophalen van gegevens gebruiken op de eindapparatuur van de ontvangers, op voorwaarde dat de ontvangers hun toestemming hebben gegeven na te zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie over het gebruik ervan, in het bijzonder over de doeleinden van de gegevensverwerking, in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Waar dit technisch mogelijk en effectief is, kan de ontvanger toestemming geven om de verwerking van gegevens te accepteren door het gebruik van de juiste browserinstellingen of andere toepassingen. Dit vormt geen beletsel voor mogelijke opslag of toegang van technische aard met als enig doel de uitvoering van de verzending van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk of, voor zover strikt noodzakelijk, voor de levering van een uitdrukkelijk door de ontvanger gevraagde dienst van de informatiemaatschappij.

De gebruiker stemt in met het gebruik van cookies als hij/zij besluit verder te surfen op de website.

Met alle internetbrowsers kunt u het gedrag van een cookie beperken of cookies uitschakelen binnen de instellingen of opties van uw browser. De stappen om dit te doen zijn voor elke browser anders. Instructies hiervoor kunt u vinden in het helpmenu van uw browser. Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

10.1. Gegevensverwerking en gebruik van cookies

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake de Bescherming van Persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving over dit onderwerp, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt via onze website of door het verzenden van e-mails zullen worden verwerkt door Cannactiva als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens om de registratie van gebruikers uit te voeren, de gevraagde transacties uit te voeren, evenals periodieke meldingen te ontvangen via elektronische middelen.

De legitimiteit van de verwerking ligt in het leveren van de gevraagde diensten. Meer informatie over de behandeling van uw gegevens vindt u in de Privacy Policy, die u moet lezen, begrijpen en aanvaarden om gebruik te kunnen maken van, een contract aan te gaan voor de diensten of een aankoop te doen bij Cannactiva.

De gegevens kunnen worden verstrekt aan de contractuele partners van Cannactiva voor de uitvoering van bestellingen, zoals de afhandeling, verwerking, betaling en levering van bestellingen. Informatie wordt ook verzameld en opgeslagen om veiligheidsredenen, in overeenstemming met wettelijke en reglementaire verplichtingen. Bovendien stelt de verzamelde informatie Cannactiva in staat om promotionele aanbiedingen te sturen en zakelijke relaties op te bouwen met de Klant.

In de formulieren waarin persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt elke gebruiker geïnformeerd over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. De gebruiker is in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

Cannactiva verbindt zich ertoe haar geheimhoudingsplicht en plicht tot bescherming van de persoonlijke gegevens na te komen en heeft daarom de nodige maatregelen getroffen om wijziging, verlies, ongeoorloofde toegang of behandeling te voorkomen, steeds rekening houdend met de stand van de techniek.

Anderzijds informeert Cannactiva de Gebruiker dat bij een bezoek aan haar webpagina niet automatisch persoonlijke gegevens worden geregistreerd die een gebruiker identificeren, maar wel bepaalde informatie van niet-persoonlijke aard en niet identificeerbaar met een specifieke gebruiker die wordt verzameld tijdens de live sessie door middel van apparaten genaamd “cookies” die ons in staat stellen om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de webpagina om vervolgens verbeteringen te kunnen aanbrengen. Alle gebruikers dienen ons Cookiebeleid te raadplegen wanneer ze op de website surfen.

In elk geval hebben alle Gebruikers het recht om op elk gewenst moment hun recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, afschaffing, verzet, beperking van de verwerking en portabiliteit van gegevens uit te oefenen door te schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres info@cannactiva.com.

11. Kopen via de website

De Gebruiker kan de op de website beschreven producten kopen door het aankoopformulier in te vullen met de factuur- en verzendgegevens en door de Algemene Gebruiks-, contract- en aankoopvoorwaarden, evenals het Privacybeleid te accepteren.

13. Algemeen

De kopjes van de afzonderlijke clausules dienen uitsluitend ter informatie en zullen de interpretatie van deze Voorwaarden niet beïnvloeden, kwalificeren of uitbreiden. Cannactiva kan ook de hier bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen, door elke wijziging te publiceren in dezelfde vorm waarin ze worden gepubliceerd of via eender welk communicatiemiddel gericht aan de Gebruikers.

De tijdelijke geldigheid van deze Voorwaarden valt daarom samen met de tijd van hun tentoonstelling, totdat ze geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, op welk moment de gewijzigde Voorwaarden van kracht zullen worden.

Cannactiva mag op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de inhoud van het web beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder dat de gebruiker enige schadevergoeding kan eisen. Na een dergelijke beëindiging blijven de specificaties voor het gebruik van de inhoud zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en Bepalingen van toepassing.

In geval van conflicten of tegenstrijdigheden die ontstaan bij de interpretatie of toepassing van deze contractuele voorwaarden, zijn de rechtbanken en gerechtshoven die, indien van toepassing, de zaak zullen behandelen, de rechtbanken en gerechtshoven die zijn voorzien in de toepasselijke wettelijke regels inzake bevoegde jurisdictie, waarbij, in het geval van eindgebruikers, de plaats van nakoming van de verbintenis of de woonplaats van de Klant bepalend is.

In het geval dat de koper buiten Spanje is gevestigd of dat de verkoop wordt gedaan door een bedrijf, onderwerpen beide partijen zich, met uitdrukkelijke afstand van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken en gerechtshoven van Barcelona (Spanje).

De Voorwaarden worden door Cannactiva in elektronische vorm bewaard en staan permanent ter beschikking van de Gebruiker.

Cannactiva zal de schending van deze Voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van haar website vervolgen met alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die de wet haar kan opleggen.

14. Links op de website

Over websites die kunnen worden geraadpleegd via links op de website van Cannactiva of haar diensten (zoals sociale netwerken, sms-berichtendiensten, post, e-mailmarketing):

 • Indien de website links of hyperlinks bevat naar andere websites, oefent Cannactiva geen enkele controle uit over deze sites en hun inhoud.
 • Cannactiva oefent geen enkele controle en/of toezicht uit op deze links. Cannactiva is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor eventuele fouten en/of weglatingen en/of wetsovertredingen door deze sites. Cannactiva draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link naar een externe website, noch voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van het materiaal of de informatie op deze hyperlinks of andere internetsites. Het opnemen van deze externe connecties impliceert evenmin enige vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten.
 • Het is uitdrukkelijk verboden om op websites die niet tot Cannactiva behoren hyperlinks voor commerciële doeleinden aan te brengen die toegang geven tot deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cannactiva. Het bestaan van hyperlinks op websites die niet tot Cannactiva behoren, impliceert in geen geval het bestaan van commerciële of handelsrelaties met de eigenaar van de website waar de hyperlink wordt gelegd, noch de aanvaarding door Cannactiva.

15. Recht op uitsluiting

Cannactiva behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot het portaal of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken voor die Gebruikers die de huidige Voorwaarden niet naleven.

16. Wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en Duur

Cannactiva kan op elk moment de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, zoals ze hier worden gepubliceerd. De geldigheid van deze voorwaarden is afhankelijk van hun blootstelling en ze blijven van kracht totdat ze naar behoren zijn gepubliceerd en gewijzigd door andere voorwaarden.

17. Toepasselijk recht en jurisdictie

Toegang tot en gebruik van de website valt onder en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden met betrekking tot deze Voorwaarden zal, indien mogelijk, buitengerechtelijk worden beslecht. In het geval dat de partijen een gerechtelijke procedure aanspannen, zijn de rechtbanken van de stad Barcelona bevoegd, waarbij uitdrukkelijk wordt afgezien van elke andere jurisdictie.


Contract- en inkoopvoorwaarden

Inhoud:

 1. Identificatie van de eigenaar van de website
 2. Onderwerp van de algemene contract- en inkoopvoorwaarden
 3. Toegang tot de winkel- en bestelservice
 4. Duur
 5. Informatie weergegeven op de website, blog, productbladen en het gebruik ervan
 6. Prijzen
 7. Verzendkosten
 8. Betaalmethoden
 9. Ontvangsten en facturen
 10. Verzenden
 11. Restituties en annuleringen
 12. Productgarantie
 13. Aanpassingen
 14. Integriteit
 15. Algemeen
 16. Toepasselijke wetgeving. Indiening bij rechtsgebieden

Inleiding

Bij het gebruik van of het surfen op de website en het doen van aankopen via de online shop van Cannactiva S.L. (hierna, “Cannactiva” of de “website”), is het essentieel dat de gebruiker (hierna, de “Gebruiker”, of de “Klant”) de huidige Algemene Contracts- en Aankoopvoorwaarden (hierna, “de Voorwaarden”), die van toepassing zijn op de diensten aangeboden door Cannactiva, via de website cannactiva.com, leest en aanvaardt.

Cannactiva behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In het geval van een substantiële wijziging, of indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen Gebruikers die een bestaande relatie hebben op de hoogte worden gebracht.

1. Identificatie van de eigenaar van de website

 • Bedrijfsnaam: CANNACTIVA S.L.
 • Maatschappelijke zetel: Calle Calabria 149, Entlo. 1, 08015 Barcelona (Spanje)
 • BTW-NUMMER: B67233593
 • BTW: ESB67233593
 • Telefoon: 932 20 48 98
 • E-mail: info@cannactiva.com

Contact, vragen en incidenten over je aankopen of bestellingen

De tevredenheid en het vertrouwen van onze klanten is onze topprioriteit. Als je vragen hebt en/of informatie wilt aanvragen en/of mededelingen en/of klachten wilt versturen en/of correcties en/of opmerkingen wilt indienen over verkopen, bestellingen, producten, betalingen en verzendingen, kun je dat via deze kanalen doen:

Om de afhandeling van een procedure te bespoedigen, verzoeken wij u het e-mailadres waarmee u zich op de website hebt geregistreerd en/of het bestelnummer op te geven, evenals de gegevens en/of informatie die relevant zijn om de vraag te identificeren en efficiënt op te lossen.

We helpen je graag.

2. Onderwerp van de Algemene Contract- en Inkoopvoorwaarden

De Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de registratie op de website van Cannactiva door elke gebruiker, onder voorbehoud van aanvaarding door de gebruiker van de voorwaarden die het contract regelen.

De Voorwaarden zijn van toepassing op het nationale en Europese grondgebied. Zij regelen niet de verkoop van Cannactiva-producten door derden. Evenmin regelen ze transacties die worden uitgevoerd via advertenties en producten die op de website aanwezig zijn via links, banners, video’s, foto’s of andere soorten links.

Voordat u zaken doet met derden, moet u hun algemene voorwaarden raadplegen. Cannactiva is niet verantwoordelijk voor de verkoop van producten door dergelijke partijen.

3. Toegang tot de winkel- en bestelservice

Door te surfen, zich te registreren en/of een aankoop te doen op de website van Cannactiva, verklaart de Gebruiker ouder te zijn dan achttien (18) jaar en handelingsbekwaam.

Toegang tot de online shop en verkoopdiensten die via de website worden aangeboden, is uitsluitend voorbehouden aan gebruikers ouder dan achttien (18) jaar.

Toegang tot en/of gebruik van deze website verleent de voorwaarde van Gebruiker aan de persoon die toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van deze website, die door deze toegang en/of dit gebruik de hierin weergegeven Voorwaarden aanvaardt.

Om een bestelling te plaatsen of een aankoop te doen, moet u verbinding maken met de website en u registreren als gebruiker, waarbij u de relevante gegevens correct, wettig en naar waarheid invult. Om over te gaan tot de aankoop van producten, moet u het product dat u wilt kopen toevoegen aan het winkelmandje of de winkelwagen, volgens de aanwijzingen op het scherm, door het bestelformulier in te vullen en te valideren. Aan het einde van het registratieproces moet de Gebruiker deze Algemene contract- en aankoopvoorwaarden en ons Privacybeleid accepteren.

De validatie van de bestelling of aankoop door de Klant impliceert uitdrukkelijk kennisneming en aanvaarding van deze Voorwaarden als onderdeel van de totstandkoming van het contract.

Cannactiva.com zal het elektronische document waarin de aankoop wordt geformaliseerd opslaan, en dit zal toegankelijk zijn vanuit de persoonlijke gebruikersruimte, in de bestelgeschiedenis.

Cannactiva behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren die afkomstig zijn van (I) van een gebruiker met wie u een lopend juridisch geschil of een financiële schuld heeft bij Cannactiva; (II) van een Gebruiker die eerder de Voorwaarden heeft geschonden; (III) door een gebruiker die betrokken is geweest bij fraude van welke aard dan ook, en in het bijzonder fraude met creditcardbetalingen; (IV) door gebruikers die valse, onvolledige of in ieder geval onjuiste identificatiegegevens hebben verstrekt, of die niet tijdig de door Cannactiva in de volgende procedure gevraagde documenten hebben opgestuurd of die ongeldige documenten hebben opgestuurd.

De Klant is ook verplicht na te gaan of de wet en/of de regelgeving van zijn land de aankoop van de door Cannactiva te koop aangeboden producten als wettelijk toelaat of toestaat. De Klant erkent dat, door het accepteren van deze Voorwaarden, hij Cannactiva vrijwaart van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de aankoop van het product als het in strijd is met de wet van het land waar het product wordt verkocht. In dergelijke gevallen zal de Klant Cannactiva uitdrukkelijk vrijwaren voor elke inbreuk op de wet en alle aansprakelijkheid op zich nemen.

De gegevens die de Klant invoert om de bestelling te plaatsen, moeten juist zijn. Cannactiva is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat wanneer de Klant, vrijwillig of onvrijwillig, gegevens invoert die niet overeenstemmen met de werkelijkheid en storingen veroorzaken in de dienstverlening (bijv.: Fout bij levering door verkeerd ingevoerd postadres).

Cannactiva verzendt bestellingen na ontvangst van een bevestiging van goedkeuring van betaling van het totaal verschuldigde bedrag, bestaande uit de aankoopprijs, eventuele verzendkosten en eventuele bijkomende kosten van de aankoop. In het geval dat de betaling van het volledige verschuldigde bedrag niet wordt toegestaan, of de succesvolle afloop van de betaling niet wordt bevestigd, wordt het koopcontract geacht van rechtswege te zijn beëindigd.

4. Duur

In geval van aankoop blijven de gegevens van de Klant opgeslagen door Cannactiva tot de aankoop is uitgevoerd, en gedurende de tijd die nodig is voor Cannactiva om haar verplichtingen zorgvuldig na te komen, om de bestelling te verwerken en voor boekhoudkundige doeleinden en in elk geval in overeenstemming met de wet.

De Klant kan de factureringsgegevens invoeren zodra de aankoop is gedaan. De door de Klant ingevoerde gegevens moeten waarheidsgetrouw zijn, en Cannactiva kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de Klant, vrijwillig of onvrijwillig, gegevens invoert die niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

5. Informatie op de website, blog, productbladen en het gebruik ervan

Alle Cannactiva-producten zijn voor uitwendig gebruik en zijn bedoeld voor wettig en legaal gebruik.

Hennep is de term die gewoonlijk wordt gebruikt om te verwijzen naar de variëteit van Cannabis sativa L. die wordt gekweekt voor industriële doeleinden. De teelt ervan in de Europese Unie is wettelijk toegestaan, aangezien het gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) niet hoger is dan de limiet van 0,2% die de Europese Unie heeft vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 637/2008 en (EG) nr. 73/2009 van de Raad.

Cannactiva’s CBD-producten houden het THC-niveau binnen de wettelijke THC-limiet en veroorzaken geen psychoactieve of verslavende effecten.

Wat betreft voedingsmiddelen op basis van hennep die in de Europese Unie in de handel mogen worden gebracht, geldt dat alleen voedingsmiddelen die uitsluitend zijn afgeleid van hennepzaden, zoals hennepolie, hennepproteïne en hennepzaadsnacks, veilig en zinvol kunnen worden geconsumeerd en afkomstig zijn van Cannabis sativa L. -variëteiten met een tetrahydrocannabinolgehalte (THC) onder de wettelijke limiet van 0,3%.

Volgens de Spaanse wetgeving en de beslissing van de Europese Commissie in haar officiële aanvraag bij EFSA over “voedingssupplementen”, zijn sommige producten die op de website worden aangeboden niet geschikt voor menselijke consumptie, volgens de specificaties van elk product.

Producten die cannabidiol (gewoonlijk CBD genoemd) en andere cannabinoïden, alsmede extracten en sporen van delen van de Cannabis sativa L. plant (bloemen, bladeren en stengels) bevatten, worden niet als nieuwe voedingsmiddelen beschouwd aangezien er vóór mei 1997 in de Europese Unie geen geschiedenis van significante en veilige consumptie kon worden aangetoond. (bloemen, bladeren en stengels) worden niet als nieuwe voedingsmiddelen beschouwd aangezien er vóór 15 mei 1997 in de Europese Unie geen geschiedenis van significante en veilige consumptie kon worden aangetoond en vallen daarom onder het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad, van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie.

Industriële hennep staat in de gemeenschappelijke rassenlijst voor plantensoorten en landbouwgewassen van de Europese Commissie. De producten die op de markt worden gebracht, zijn bedoeld voor uitwendig gebruik om het menselijk lichaam te reinigen, te parfumeren, te beschermen en in goede conditie te houden (EG-verordening 1223/2009).

Op basis van de bovengenoemde regelgeving informeren we je dat de producten met cannabidiol die op onze website worden aangeboden geen voedingsmiddelen zijn. Cannactiva’s CBD-producten zijn ook geen medicijnen. Alle cannabidiolproducten op onze website zijn alleen voor extern gebruik en zijn bedoeld voor legaal en legaal gebruik. Cannactiva S.L. informeert klanten uitdrukkelijk over het gebruik van sommige van haar te koop aangeboden producten: CBD cannabis bloemen zijn uitsluitend bedoeld voor decoratief, aromatisch en/of verzamelaarsgebruik. CBD-oliën en crèmes met cannabidiol zijn voor uitwendig en/of cosmetisch gebruik. Cannactiva S.L. is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke gebruik door haar kopers.

Cannactiva S.L. geeft ook aan dat de informatie in deze sectie over de geldende wetten informatief van aard is en dat deze in de loop van de tijd kan veranderen, afhankelijk van de beslissingen van elk land, of zelfs regionale regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de wetten van hun land met betrekking tot het gebruik van onze producten. Cannactiva S.L. is niet verantwoordelijk voor de wetswijzigingen van elk land die deze regels beïnvloeden, noch voor de gevolgen die daaruit voortvloeien.

Gebruikers worden erop gewezen dat de CBD-producten op onze website niet bedoeld zijn voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte of medische aandoening. Als je een medische behandeling ondergaat, een diagnose hebt gekregen, zwanger bent of borstvoeding geeft, raadpleeg dan je arts voordat je een CBD-product gaat gebruiken.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om goed gebruik te maken van de website en de producten die via de website worden gekocht. Cannactiva S.L. is in geen enkel geval verantwoordelijk voor oneigenlijk of illegaal gebruik van CBD-producten door klanten of derden.

Geen enkele informatie die ter beschikking wordt gesteld van de Gebruiker via de Cannactiva website, zoals productfiches of blog, of een ander kanaal, zoals sociale netwerken, geschreven pers, brochures, catalogi, commerciële postcommunicatie, e-mailmarketing of SMS-berichten, vormt een medisch advies of een vervanging voor een diagnose of professionele behandeling.

Elk product dat op de website wordt aangeboden, gaat vergezeld van een productfiche met een beschrijving en afbeeldingen. Deze afbeeldingen en beschrijvingen geven de kenmerken van de producten zo goed mogelijk weer. Productbeschrijvingen moeten worden gezien als commerciële, creatieve en zelfs poëtische teksten, gebaseerd op subjectieve waarnemingen, die in geen geval moeten worden opgevat als medische aanbevelingen. De kleuren van de producten kunnen afwijken van de echte kleuren door de configuratie van de weergaveapparaten. Productafbeeldingen kunnen afwijken in grootte of in relatie tot eventuele accessoireproducten. De afbeeldingen moeten daarom alleen als richtlijn worden gebruikt.

Er wordt ook aan herinnerd dat de teksten en afbeeldingen onderworpen zijn aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Cannactiva of van derden die eigenaar zijn van deze rechten. Daarom mogen deze teksten en afbeeldingen niet worden gekopieerd en gereproduceerd in andere media zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Als er een typografische fout staat in een van de prijzen in de online shop en een Klant heeft een aankoopbeslissing genomen op basis van deze fout, dan stellen we de Klant op de hoogte van deze fout en heeft de Klant het recht om de aankoop te annuleren zonder enige kosten.

Evenzo is het mogelijk dat de inhoud van de website bij gelegenheid voorlopige informatie over bepaalde producten weergeeft. In het geval dat de verstrekte informatie niet overeenkomt met de kenmerken van het product, heeft de Klant het recht om van de aankoop af te zien zonder enige kosten zijnerzijds.

6. Prijzen

De prijzen van de producten die via de website worden aangeboden, worden uitgedrukt in euro’s (€) en zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw). Prijzen kunnen variëren afhankelijk van de gebruiker (groothandelsaccounts, particulieren en anderen).

Productprijzen kunnen onderhevig zijn aan prijsschommelingen door schommelingen in marktkosten en promoties.

Cannactiva behoudt zich het recht voor om de huidige prijzen te wijzigen en/of kortingen toe te passen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

Verzendkosten en eventuele andere aanvullende kosten, inclusief btw en uitgedrukt in euro’s (€), worden uitdrukkelijk en afzonderlijk vermeld op het bestelformulier, voordat de Gebruiker overgaat tot aankoop.

Aankopen worden gefactureerd tegen de prijs van het tarief dat geldt op het moment van de bestelling, met uitzondering van promoties en/of acties.

In elk geval zal de Klant de definitieve prijs, inclusief belastingen en verzendkosten, te zien krijgen op het moment van de feitelijke aankoop.

7. Verzendkosten

Verzend- en/of administratiekosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden je getoond voordat je je aankoop afrondt, afhankelijk van het afleveradres van elke bestelling.

De Klant kan de verzendkosten zien zodra de producten zijn geselecteerd en altijd voordat de aankoop is geformaliseerd.

Tabel met verzendkosten afhankelijk van het gebied:

 • Spanje vasteland: €4,92, GRATIS vanaf €25
 • Balearen: 15,68€, GRATIS vanaf 90€
 • Canarische Eilanden en internationale zendingen: te raadplegen op de website voordat je de aankoop afrondt (variabel afhankelijk van het transportbedrijf).
 • * Prijzen geldig tot 2,00 kg. Verhoging van 1€ voor elke extra kg.

Cannactiva is niet verantwoordelijk voor belastingen en douanekosten die sommige landen heffen bij binnenkomst van buitenlandse zendingen.

Bezorgkosten zijn inclusief twee bezorgpogingen. Na deze pogingen wordt de bestelling teruggestuurd naar ons magazijn en moet de klant de transportkosten betalen om de zending opnieuw te ontvangen.

In geval van annulering van de bestelling wordt het volledige bedrag betaald, met uitzondering van de transportkosten en de commissie van de gebruikte betaalmethode, indien van toepassing, afhankelijk van het mechanisme dat je hebt gebruikt voor de betaling.

8. Wijze van betaling

Betaling dient te geschieden via de op de website beschikbaar gestelde middelen. Betalen kan via de QuickPay betaalgateway(meer informatie), via bankoverschrijving, onder rembours of afhalen in de winkel (alleen in gevallen waar dit van toepassing is, zoals locaties waar een fysieke Cannactiva winkel is: Barcelona en Madrid stad).

De Gebruiker moet bij het verrichten van de betaling via het desbetreffende betalingsplatform of de desbetreffende gateway de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de betalingsdienstaanbieder accepteren.

Zodra de betaling is gevalideerd, zal Cannactiva overgaan tot het voorbereiden van het product in het magazijn en overgaan tot verzending.

Betalingen in vreemde valuta: Betalingen worden over het algemeen gedaan in euro’s (€). Bij het wisselen van valuta is de bank verantwoordelijk voor de transactie en het wisselen van de valuta, wat kan leiden tot een verschil tussen het totaalbedrag van je aankoop en het bedrag dat in rekening wordt gebracht op je kaart. Dit kleine verschil zal in sommige gevallen gunstig zijn voor de Klant, en in andere gevallen ongunstig, maar kan niet worden gecontroleerd door Cannactiva. Cannactiva kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

9. Ontvangsten en facturen

De aankoopbon wordt automatisch afgegeven bij elke aankoop. Bij de eerste aankoop wordt de gebruiker gevraagd om de gegevens voor de koptekst van de kassabon door te geven.

Voor de afgifte van het ontvangstbewijs zijn de door de gebruiker verstrekte gegevens authentiek, die hij verklaart en garandeert dat ze waar zijn, waarbij hij zich ertoe verbindt Cannactiva te vrijwaren en te ontheffen van alle schade, met inbegrip van boetes opgelegd door de bevoegde autoriteiten, die zou kunnen ontstaan in geval van niet-conformiteit met het waarheidsgehalte van de door de Klant verstrekte gegevens.

De gebruiker kan persoonlijke gegevens, afleveradressen en facturatiegegevens wijzigen in zijn/haar persoonlijke gebruikersruimte.

Neem in geval van fouten of bij factureringskwesties contact op met info@cannactiva.com en vermeld duidelijk het onderwerp, het bestelnummer, het fiscaal nummer en alle relevante details, zoals de gegevens die moeten worden gecorrigeerd of een telefoonnummer om contact op te nemen, zodat het probleem efficiënt kan worden opgelost.

10. Verzending van de aankoop

10.1. Algemene voorwaarden voor verzending

Als je bestelling niet voldoet aan een van de verzendvoorwaarden, nemen we contact met je op om je te informeren over de werkelijke prijs van het transport, zodat je het verschil kunt betalen of de bestelling kunt annuleren. Onze verzendvoorwaarden zijn als volgt:

a) Tarieven geldig voor een totaal bestelgewicht van maximaal 2 kg. Het totale gewicht is het gewicht van de bestelling die klaargemaakt is voor verzending, niet alleen de som van de gewichten van de gekochte producten.

b) Tarieven geldig zolang de totale bestelling niet groter is dan 150 cm, waarbij de breedte+lengte+hoogte van de doos met de producten in de bestelling wordt opgeteld. (*)

(c) Verzendprijzen kunnen worden beïnvloed door stijgingen van brandstofprijzen. De prijs van brandstof wordt vastgesteld door de transportbedrijven, dus het is mogelijk dat de prijs is veranderd wanneer we proberen de bestelling te verzenden.

(d) Zendingen mogen maximaal 4 verpakkingen bevatten. Als je bestelling het aantal pakketten overschrijdt, zelfs als het gewicht niet wordt overschreden, brengen we je op de hoogte van de totale transportprijs.

* Balearen: prijzen geldig voor een pakket met een maximaal gewicht van 2 kg en maximale afmetingen van 20cmx20cmx25cm.

Cannactiva behoudt zich het recht voor om de verzending van een bestelling te annuleren wanneer:

 • De verzendbestemming ligt buiten ons dekkingsgebied.
 • Wanneer het afleveradres is gewijzigd of onbereikbaar is door natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, enz. of om kadastrale redenen. De procedure in dit geval is om contact met ons op te nemen om een voorlopig afleveradres op te geven.
 • De gevraagde producten zijn uiterst kwetsbaar om de beschikbare transportmiddelen te weerstaan.
 • Wanneer er een eerste poging was en de verzonden producten de omstandigheden van de reis niet hebben doorstaan. In dit geval wordt het aankoopbedrag terugbetaald zonder de bestelling opnieuw te versturen.
 • Als de gevraagde hoeveelheid groter is dan de maximale afmetingen en volumes voor gemakkelijke verwerking door transportdiensten.

Als een deel van de inhoud van een aankoop beschadigd is tijdens het transport, behoudt Cannactiva zich het recht voor om de beschadigde producten niet opnieuw te verzenden, door de Klant het bedrag van deze producten te betalen, in het bijzonder wanneer de producten naar internationale bestemmingen worden verzonden, waar wij de zorg van de verzending door onze transportfirma niet kunnen garanderen.

Levertijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van elk product, die wordt aangegeven bij elk aangeboden product. Voor bestellingen die meerdere artikelen bevatten, wordt bij voorkeur slechts één zending gemaakt en zal de levertijd overeenkomen met het artikel met de langste levertijd. Indien de beschikbaarheid van een product om stockredenen in het gedrang komt, behoudt Cannactiva zich het recht voor om twee of meer deelleveringen uit te voeren.

Ongerechtvaardigde vertragingen in de levering van meer dan veertien (14) kalenderdagen geven de Klant recht op annulering van de geplaatste bestelling en de bijbehorende terugbetaling van het door de Klant betaalde bedrag, dat binnen één (1) maand na annulering van de bestelling kan worden teruggestuurd.

Vertragingen te wijten aan overmacht, zoals vakantie, weersomstandigheden, stakingen, of elke andere vertraging die te wijten is aan het leveringsbedrijf van de producten of oorzaken buiten de controle van Cannactiva, kunnen niet worden toegeschreven aan Cannactiva, en daarom kan de annulering niet worden uitgeoefend totdat de Klant het product ontvangt op het opgegeven adres.

Bovendien kan Cannactiva niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken die kunnen ontstaan als gevolg van de aankoop afkomstig uit een land buiten de Europese Unie (EU). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om op de hoogte te zijn van de plaatselijke regelgeving en om binnen de wet te handelen.

10.2. Orderverwerkingstijden

Van 09:00 tot 15:00 uur. Bestellingen die buiten deze tijden worden geplaatst, worden de volgende werkdag verwerkt. Bestellingen die op zaterdag, zon- en feestdagen worden geplaatst, worden op de eerstvolgende werkdag uitgevoerd, onder de hierboven aangegeven voorwaarden.

Het is mogelijk om de bestelling kosteloos te annuleren, te wijzigen of aan te passen als de bestelling nog niet is verzonden. Neem hiervoor zo snel mogelijk (voor 13:30 uur) contact op met Cannactiva via e-mail op info@cannactiva.com of door te bellen naar de klantenservice op telefoonnummer 932 20 48 98.

10.3. Levertijden

Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, van 9:00 tot 19:00 uur. Er wordt niet geleverd op zaterdag, zon- en feestdagen.

Bestellingen die op zaterdagen, zondagen en feestdagen worden geplaatst, worden geteld en verpakt op de eerste werkdag na de feestdag, rekening houdend met de Barcelona-werkkalender en de overeenkomstige overeenkomst.

10.4. Leveringstermijnen

De datum van levering bij de Klant thuis hangt af van de beschikbaarheid van het gekozen product en het leveringsgebied.

 • Levertijden voor binnenlandse aankopen variëren van 48 tot 72 werkuren. In landelijke gebieden ver van stedelijke centra kan na 72 werkuren worden geleverd.
 • Levertijden op EU-niveau – binnen de EU – variëren van 72 uur tot 5 werkdagen.
 • Internationale levertijden liggen tussen de 7 en 14 werkdagen.

Levertijden kunnen worden gewijzigd als gevolg van buitengewone incidenten zoals: douane-inspecties, stakingen, extreme weersverschijnselen, zelfs resoluties en veiligheidsmaatregelen die door sommige landen op bepaalde tijden worden toegepast.

10.5. Transportbedrijf

Thuisbezorging wordt verzorgd door het bedrijf dat op het moment van aankoop op de website wordt vermeld. Cannactiva behoudt zich het recht voor om andere transporteurs te gebruiken, maar respecteert steeds de door de Klant gekozen leveringswijze en de aangegeven leveringstermijnen.

Bij de meeste transportbedrijven waar we mee werken, kun je je bestelling volgen. Als dit in jouw regio of land het geval is, stuurt de vervoerder bij aankoop automatisch een e-mail met de link en codes die nodig zijn om je bestelling te volgen.

10.6. Levering en ontvangst van bestelling

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de staat van het geleverde product te controleren. Bij levering van de bestelling is het raadzaam om te controleren of de verpakking intact, onbeschadigd en in geen geval gewijzigd is. In het geval van een afwijking wordt de Klant verzocht om dit in zijn belang aan te geven op de afleverbon bij ontvangst van het pakket, waarbij de bestelling onder voorbehoud wordt geaccepteerd.

De ontvangst van de goederen zonder voorbehoud laat namelijk geen vordering tegen de vervoerder toe in geval van verlies van of schade aan de goederen, behalve in het geval dat het verlies of de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de koerier zelf en met uitzondering van gedeeltelijk verlies of schade die niet herkenbaar is op het moment van levering, op voorwaarde dat in dit laatste geval de schade gemeld wordt zodra deze bekend wordt en niet later dan zeven (7) dagen na ontvangst.

In geval van schade of beschadiging van de verpakking, envelop of verzenddoos, bij ontvangst van het pakket: neem foto’s en meld dit op info@cannactiva.com. Op deze manier kunnen we het probleem snel oplossen en is het handiger voor de klant.

In ieder geval blijven de regels voor het herroepingsrecht en de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing.

Het risico van verlies of beschadiging van de producten, te wijten aan oorzaken die niet te wijten zijn aan Cannactiva, gaat over op de Klant wanneer deze, of een door hem aangeduide derde, en verschillend van de vervoerder, materieel in het bezit komt van het product.

11. Restituties en annuleringen

Als je niet tevreden bent, kun je je aankopen eenvoudig retourneren door contact op te nemen met Cannactiva.

Cannactiva staat de terugzending toe van producten in perfecte staat met een maximumtermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van aankoop (particulieren).

We willen volledige klanttevredenheid, veiligheid en vertrouwen garanderen bij het bestellen via onze website en fysieke winkel. Dit initiatief past binnen de visie die we hanteren op klantenservice en de nabije en vriendelijke behandeling die we willen geven aan de mensen die het project steunen, voor het merk kiezen en hun geld investeren in wat we aanbieden.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht met betrekking tot een bestelling, hoef je alleen maar contact op te nemen met de klantenservice(info@cannactiva.com) en het bestelnummer en het e-mailadres waarmee de bestelling is geplaatst door te geven. We zouden het op prijs stellen als u de retouraanvraag invult met vermelding van de reden voor de retourzending en eventuele aanvullende opmerkingen en/of foto’s, zodat we het probleem beter begrijpen en aan uw verwachtingen kunnen voldoen. Bij Cannactiva evalueren we elk geval van retournering en nemen we de juiste maatregelen om ervoor te zorgen dat klanten altijd tevreden zijn.

Het Cannactiva team zal contact met je opnemen om je een gepast antwoord te geven en zal de volgende stappen aangeven en het product of de producten die je wilt retourneren opsturen.

Voor groothandelklanten is de maximale periode voor het retourneren van bestellingen 15 kalenderdagen.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, overeenkomstig de bepalingen van artikel 103 van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers, kan de Klant het Product niet annuleren als het niet verzegeld is. Met andere woorden, het product of de producten die worden geretourneerd, moeten worden geretourneerd in de staat waarin ze zijn geleverd, inclusief de verzegeling, tenzij het product wordt geretourneerd omdat het defect is. Het product mag niet geopend of gemanipuleerd zijn en mag geen tekenen van gebruik vertonen.

Bij bestellingen waarbij, vanwege promotie of bedrag, geen verzendkosten in rekening zijn gebracht, worden deze in mindering gebracht, behalve in het geval van een defect of verkeerd product, en wordt het resterende bedrag terugbetaald.

Zodra het herroepingsrecht correct is uitgeoefend, zal de terugbetaling van het bedrag van het/de geretourneerde product(en) plaatsvinden binnen een periode van maximaal veertien (14) kalenderdagen. bij ontvangst van het product in het magazijn zal Cannactiva de oorspronkelijk opgestelde factuur crediteren en de Klant het volledige aankoopbedrag terugbetalen, exclusief verzendkosten. Deze terugbetaling is onderworpen aan het recht van Cannactiva om bedragen in te houden voor geretourneerde producten die beschadigd zijn.

De Klant moet de nodige bankgegevens verstrekken voor de terugbetaling. Cannactiva is niet verantwoordelijk voor een eventuele vertraging in de creditering die afhankelijk is van de bank, het type creditcard of de gebruikte betaaloplossing.

Voor het gemak van de klant biedt Cannactiva de mogelijkheid van terugbetaling in de vorm van winkelbonnen. De voorwaarden van de vouchers worden door de klantenservice aan de Klant meegedeeld.

Indien gewenst kan de Gebruiker een product retourneren in een fysieke Cannactiva vestiging. Om dit te doen, moet je ons van tevoren op de hoogte stellen op het e-mailadres dat hierboven is aangegeven, en zodra je een bevestiging hebt ontvangen, kun je met het aankoopbewijs naar een van onze CBD-winkels gaan. In het geval van fysieke retourzendingen zal de Gebruiker ook de mogelijkheid worden geboden om het product om te ruilen.

11.1. Voorraad en productbeschikbaarheid

De producten die worden aangeboden bij Cannactiva hebben een beperkte voorraad. De Klant begrijpt de mogelijkheid dat meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde product kunnen kopen en dat het mogelijk is dat het gekochte product niet beschikbaar is nadat de aankoop is gedaan.

In deze gevallen behoudt Cannactiva zich het recht voor om de onbeschikbare producten te vervangen door andere gelijkaardige beschikbare opties, of om contact op te nemen met de Klant om hem te informeren over het gebrek aan voorraad en om een gezamenlijke oplossing te zoeken, hetzij de vervanging van het product door een ander, een aankoopbon of een terugbetaling. Daarom heeft de gebruiker het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen als een product niet beschikbaar is. Indien de gebruiker gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal Cannactiva het betaalde bedrag onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 14 werkdagen vanaf de verzending van de bestelling terugbetalen.

In het geval van de aankoop van meerdere producten, waarvan er één niet beschikbaar is, wordt het bedrag in verhouding tot het niet-beschikbare product terugbetaald.

11.2. Restituties bij mislukte leveringen

Als het niet mogelijk is om de bestelling af te leveren op het adres dat is opgegeven op het moment van aankoop, doet de koeriersdienst normaal gesproken twee pogingen. Als het pakket wordt teruggestuurd naar ons magazijn, kunnen we het opnieuw verzenden, maar in dit geval zijn de kosten van de tweede verzending voor rekening van de klant.

Wanneer om welke reden dan ook buiten de wil van Cannactiva (terugtrekking, incidenten, adres niet gevonden, onvolledig, klanten niet gelokaliseerd), wij betaalde bedragen moeten terugbetalen, worden enkel de bedragen van de in de bestelling gevraagde producten terugbetaald, wanneer het pakket naar onze winkel wordt teruggestuurd zijn de verzendkosten ten laste van de klant.

11.3. Restituties bij gebruik van promoties, coupons en speciale kortingen

Wanneer de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht op een bestelling die geplaatst is met een korting die onderworpen is aan toepasselijke voorwaarden voor een minimumbedrag: Als het bedrag van de geretourneerde artikelen het resterende bedrag van de bestelling lager maakt dan het minimumbedrag dat van toepassing is op de korting, wordt het bedrag van de korting afgetrokken van de restitutie.

11.4. Defecte producten

In het geval dat u een defect product ontvangt, dient u Cannactiva zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via e-mail (info@cannactiva.com), met de details van de bestelling en voeg indien mogelijk een gedetailleerde foto van het defect bij, zodat het probleem snel kan worden geïdentificeerd en Cannactiva actie kan ondernemen.

De Klant heeft een periode van zeven (7) kalenderdagen vanaf de ontvangst van het product om het defecte product te melden.

Het defecte product moet worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin het ontvangen is. Zodra Cannactiva het defecte product ontvangt, stuurt het je een nieuw product.. In dit geval moet de ruil altijd plaatsvinden voor hetzelfde artikel of dezelfde referentie.

Alleen de eerste zending wordt in rekening gebracht, Cannactiva betaalt de retourzending en de nieuwe zending. Indien u wenst te ruilen voor een ander artikel (andere referentie), worden de retour- en verzendingskosten niet gedekt door Cannactiva.

11.5. Product dat per ongeluk niet overeenkomt met de geplaatste bestelling

Cannactiva zal de kosten dragen voor het ophalen van het verkeerde product en de levering van het product dat overeenstemt met de geplaatste bestelling.

11.6. Fouten in toestemming door Cannactiva

In geval van een fout in de prijs van een aangeboden product, behoudt Cannactiva zich het recht voor om de bestelling te annuleren. Dit punt heeft betrekking op onjuiste aanbiedingen of foutieve kortingscoupons, waarvan de korting of de uiteindelijke prijs van het product aanzienlijk lager is dan de geadverteerde of normale prijs van het product, ver verwijderd van elk redelijk aanbod en het resultaat van menselijke en/of computerfouten (voorbeelden: producten tegen €0, wanneer een coupon een hogere korting geeft dan de aangeboden korting, of wanneer een coupon foutief wordt gebruikt, wat resulteert in een zeer laag verkoopbedrag).

12. Productgarantie

Bewaar altijd de kassabon of factuur van de aankoop, evenals de afleverbon als deze later komt. Op die manier kunnen non-conformiteiten of defecten worden aangetoond en kunnen klachten worden ingediend als hun garantieclaims worden geschonden.

De garantie is zoals bepaald door de fabrikant van het product en in elk geval in overeenstemming met de wet.

De Klant kan een klacht indienen als het product niet in overeenstemming is met het contract:

a) Het gekochte goed stemt niet overeen met de door Cannactiva gegeven beschrijving.

(b) het gekochte goed niet geschikt is voor het gebruik waarvoor consumptiegoederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen.

c) Ze niet geschikt is voor het speciale gebruik dat door de Klant gevraagd en door Cannactiva aanvaard werd.

(d) het niet de verwachte kwaliteit en prestaties vertoont, in het bijzonder in het licht van publieke verklaringen (reclame, brochures, etikettering…) over de specifieke kenmerken ervan door Cannactiva of de fabrikant.

De Klant heeft het recht om:

– Repareren en/of vervangen. De Klant kan kiezen voor reparatie of vervanging, tenzij een van de twee opties onmogelijk of onevenredig blijkt. Hogere kosten worden als onevenredig beschouwd. Niet-fungibele goederen (als ze van een specifieke aard zijn) kunnen niet worden vervangen. Zowel reparatie als vervanging moeten binnen een redelijke termijn en kosteloos voor de Klant worden uitgevoerd.

Verwerking van de garantie: De Klant kan de garantie verwerken door contact op te nemen met Cannactiva via e-mail op info@cannactiva.com of telefonisch op 932 20 48 98.

13. Wijzigingen

Cannactiva mag deze aankoopvoorwaarden op elk moment herzien en wijzigen.

De Gebruiker is onderworpen aan het contract- en inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij/zij deze website gebruikt of elke transactie uitvoert, tenzij we op grond van de wet of een besluit van een overheidsinstantie verplicht zijn om met terugwerkende kracht wijzigingen aan te brengen in dit beleid, deze voorwaarden of dit privacybeleid, in welk geval dergelijke wijzigingen ook van invloed zijn op bestellingen die eerder door de Gebruiker zijn geplaatst.

14. Integriteit

Deze Algemene Contracts- en Aankoopvoorwaarden, evenals elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Cannactiva met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken of beloftes tussen de Gebruiker en Cannactiva, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

De Gebruiker en Cannactiva erkennen dat zij hebben ingestemd met het sluiten van een overeenkomst zonder zich te hebben gebaseerd op enige verklaring of belofte van de andere partij of die zou kunnen worden afgeleid uit enige verklaring of geschrift in de voorafgaande onderhandelingen tussen hen, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

Noch de gebruiker, noch Cannactiva hebben enig rechtsmiddel met betrekking tot een onjuiste voorstelling van zaken door de andere partij, mondeling of schriftelijk, voorafgaand aan de datum van een contract (tenzij een dergelijke onjuiste voorstelling van zaken frauduleus is gedaan) en het enige rechtsmiddel dat beschikbaar is voor de andere partij is voor contractbreuk in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden.

Indien een van deze Voorwaarden of een bepaling van een contract nietig wordt verklaard door een definitieve beslissing van een bevoegde autoriteit, blijven de overige Contract- en Inkoopvoorwaarden volledig van kracht en worden deze niet aangetast door een dergelijke nietigverklaring.

15. Algemeen

De kopjes van de afzonderlijke clausules dienen uitsluitend ter informatie en zullen de interpretatie van deze Algemene Contract- en Inkoopvoorwaarden niet beïnvloeden, kwalificeren of uitbreiden. Cannactiva kan ook de hier bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen, door elke wijziging te publiceren in dezelfde vorm waarin ze worden gepubliceerd of via eender welk communicatiemiddel gericht aan de Gebruikers.

De tijdelijke geldigheid van deze Voorwaarden valt daarom samen met de tijd van hun tentoonstelling, totdat ze geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, op welk moment het nieuwe gewijzigde document van kracht wordt.

Cannactiva mag op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de inhoud van de website beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder dat de gebruiker enige schadevergoeding kan eisen. Na een dergelijke beëindiging blijven de specificaties voor het gebruik van de inhoud zoals hierboven uiteengezet in deze Inkoopvoorwaarden van toepassing.

Als Cannactiva enig recht of bepaling in deze overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, houdt dit geen verklaring van afstand in, tenzij dit schriftelijk door Cannactiva is bevestigd en overeengekomen.

De contract- en aankoopvoorwaarden worden door Cannactiva in elektronische vorm bewaard en staan permanent ter beschikking van de Gebruiker.

Cannactiva zal de schending van deze Voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van haar website vervolgen met alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die de wet haar toekent.

16. Toepasselijke wetgeving. Indiening bij rechtsgebieden

Toegang tot en gebruik van de website, evenals koop- en verkooptransacties, vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden en dat betrekking heeft op deze Voorwaarden zal, indien mogelijk, buitengerechtelijk worden beslecht.

In geval van conflicten of tegenstrijdigheden die ontstaan bij de interpretatie of toepassing van deze contractvoorwaarden, zijn de rechtbanken en gerechtshoven die, indien van toepassing, de zaak zullen behandelen, de rechtbanken en gerechtshoven die zijn voorzien in de toepasselijke wettelijke regels inzake bevoegde jurisdictie, waarbij, in het geval van eindgebruikers, rekening wordt gehouden met de plaats van nakoming van de verbintenis of de vestigingsplaats van de kopende partij.

In het geval dat de koper buiten Spanje is gevestigd of dat de verkoop wordt gedaan door een bedrijf, onderwerpen beide partijen zich, met uitdrukkelijke afstand van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken en gerechtshoven van Barcelona (Spanje).

Deze Algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2013.

“Deze handelaar stemt ermee in geen transacties toe te staan die illegaal zijn of die volgens de creditcardmerken of de wervende bank de goodwill van hen kunnen of kunnen schaden of hen negatief kunnen beïnvloeden. De volgende activiteiten zijn verboden onder de programma’s van de kaartmerken: de verkoop of aanbieding van een product of dienst die niet volledig in overeenstemming is met alle wetten die van toepassing zijn op de Klant, de Uitgevende Bank, de Handelaar, de Kaarthouder of de kaarten. Daarnaast zijn de volgende activiteiten ook expliciet verboden: – Het verkopen van geneesmiddelen”.

Op grond van art. 141-sexies, lid 3 van het Wetsdecreet van 6 september 2005, n. Chr. 206 (Consumenten Wetboek), informeert Cannactiva de gebruiker dat hij de status van consument heeft in overeenstemming met Art. 3 para. 1 litt. a) van de Consumentencode, dat in het geval dat zij een klacht rechtstreeks bij Cannactiva heeft ingediend waardoor het aldus ontstane geschil niet kon worden opgelost, Cannactiva informatie zal verstrekken over de instantie(s) voor alternatieve geschillenbeslechting voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een contract dat is gesloten in het kader van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de zogenaamde ADR-instanties, zoals bedoeld in de artikelen 141-bis en volgende van de Consumentencode), onder vermelding of u van plan bent een beroep te doen op deze instanties voor de beslechting van het geschil. Consumentenwetboek), waarbij u aangeeft of u van plan bent een beroep te doen op deze instanties voor de beslechting van het geschil.

Cannactiva informeert de gebruiker die de hoedanigheid van consument heeft conform art. 3, lid 1, letter a) van de Consumentencode, ook over de oprichting van een Europees platform voor de online beslechting van consumentengeschillen (het zogenaamde ODR-platform). Het ODR-platform is beschikbaar op het volgende adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/Via het ODR-platform kan de consument de lijst van ADR-organen raadplegen, de link naar de website van elk van hen vinden en een onlineprocedure starten voor de beslechting van het geschil waarbij hij of zij betrokken is. In elk geval behoudt de consument zich het recht voor om elk geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor te leggen aan de bevoegde gewone rechtbank, ongeacht de uitkomst van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot de relaties met de consument door een beroep te doen op de procedures bedoeld in Deel V, Titel II-bis van de Consumentencode.

Neem contact op met

Cannactiva is een jong bedrijf met een team vol enthousiasme en werklust. Onze prioriteit is de tevredenheid en het vertrouwen van onze klanten. Als je vragen hebt en/of informatie wilt opvragen en/of berichten wilt sturen en/of correcties en/of opmerkingen wilt indienen over verkopen, bestellingen, producten, betalingen en verzendingen, kun je dat doen via deze kanalen:

Hartelijk dank!

Laatst bijgewerkt op: 24 maart 2023.

Mi Cesta0
There are no products in the cart!
Continue shopping
Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we u helpen?
Whatsapp Aandacht (maandag-vrijdag/ 11-18 uur)